FREQUENCY (ฟังก์ชัน FREQUENCY)

ฟังก์ชันความถี่จะคำนวณความถี่ที่ค่าที่เกิดขึ้นภายในช่วงของค่าแล้วส่งกลับอาร์เรย์แนวตั้งของตัวเลข ตัวอย่างเช่นใช้ความถี่ในการนับจำนวนของคะแนนการทดสอบที่อยู่ในช่วงของคะแนน เนื่องจากความถี่จะส่งกลับอาร์เรย์ดังกล่าวจะต้องถูกใส่เป็นสูตรอาร์เรย์

FREQUENCY(data_array, bins_array)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน FREQUENCY มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • data_array    จำเป็น อาร์เรย์หรือการอ้างอิงไปยังชุดของค่าที่คุณต้องการนับจำนวนความถี่ ถ้า data_array ไม่มีค่าความถี่จะส่งกลับอาร์เรย์ของศูนย์

  • bins_array    จำเป็น อาร์เรย์หรือการอ้างอิงไปยังช่วงที่คุณต้องการจัดกลุ่มค่าใน data_array ถ้า bins_array ไม่มีค่าความถี่จะส่งกลับจำนวนขององค์ประกอบใน data_array

หมายเหตุ: ถ้าคุณมีMicrosoft ๓๖๕เวอร์ชันปัจจุบันคุณสามารถใส่สูตรในเซลล์บนซ้ายของช่วงผลลัพธ์ได้เพียงแค่กดenterเพื่อยืนยันสูตรเป็นสูตรอาร์เรย์แบบไดนามิก มิฉะนั้น ต้องใส่สูตรเป็นสูตรอาร์เรย์ดั้งเดิม ดยเลือกช่วงผลลัพธ์ก่อน ใส่สูตรในเซลล์ด้านซ้ายบนของช่วงผลลัพธ์ แล้วกด CTRL+SHIFT+ENTER เพื่อยืนยัน Excel จะแทรกวงเล็บปีกกาที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของสูตรให้คุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรอาร์เรย์ ให้ดูที่ คำแนะนำและตัวอย่างของสูตรอาร์เรย์

  • จำนวนขององค์ประกอบในอาร์เรย์ที่ส่งกลับจะมากกว่าจำนวนขององค์ประกอบใน bins_array องค์ประกอบเพิ่มเติมในอาร์เรย์ที่ส่งกลับ จะส่งกลับจำนวนของค่าใดๆ ที่อยู่เหนือช่วงสูงสุด ตัวอย่างเช่น ในขณะนับช่วงของค่าสามช่วง (ช่วง) ที่ใส่เข้าไปในเซลล์สามเซลล์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ฟังก์ชัน FREQUENCY ลงในสี่เซลล์เพื่อเป็นผลลัพธ์ เซลล์เพิ่มเติมจะส่งกลับจำนวนค่าใน data_array ที่มีค่ามากกว่าค่าช่วงที่สาม

  • FREQUENCY ละเว้นเซลล์และข้อความที่ว่าง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของฟังก์ชันความถี่

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×