ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

FORECAST.LINEAR (ฟังก์ชัน FORECAST.LINEAR)

คำนวณหรือทำนายค่าในอนาคตโดยใช้ค่าที่มีอยู่ ค่าที่ทำนายคือค่า y สำหรับค่า x ที่ให้มา ค่าที่รู้ค่าคือค่า x และ y ที่มีอยู่ และค่าใหม่จะถูกทำนายโดยใช้การถดถอยเชิงเส้น คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อทำนายการขายในอนาคต ความต้องการสินค้าคงคลัง หรือแนวโน้มของผู้บริโภคได้

ไวยากรณ์

FORECAST.LINEAR(x, known_y's, known_x's)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน FORECAST.LINEAR มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • X    (ต้องระบุ) คือจุดข้อมูลที่คุณต้องการทำนายค่า

  • Known_y's    (ต้องระบุ) คืออาร์เรย์หรือช่วงของข้อมูลที่ใช้เป็นค่าที่ไม่เป็นอิสระ

  • Known_x's    (ต้องระบุ) คืออาร์เรย์หรือช่วงของข้อมูลที่ใช้เป็นค่าที่เป็นอิสระ

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชันการคาดการณ์ (การอ้างอิง)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×