ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

FORECAST.ETS.SEASONALITY (ฟังก์ชัน FORECAST.ETS.SEASONALITY)

ส่งกลับความยาวของรูปแบบที่ซ้ำกันซึ่ง Excel ตรวจพบสำหรับชุดข้อมูลเวลาที่ระบุ FORECAST.ETS.Seasonality สามารถใช้ FORECAST.ETS ต่อไปนี้ เพื่อระบุว่า Seasonality อัตโนมัติชนิดใดที่จะถูกตรวจพบและใช้ใน FORECAST.ETS ในขณะที่สามารถใช้ FORECAST.ETS ที่เป็นอิสระได้นั้น ฟังก์ชันนี้จะถูกยึดไว้ตั้งแต่ Seasonality ที่ตรวจพบในฟังก์ชันนี้เหมือนกับที่ใช้โดย FORECAST.ETS พิจารณาพารามิเตอร์ป้อนเข้าอันเดียวกันนี้ที่มีผลต่อการเสร็จสมบูรณ์ของข้อมูล

ไวยากรณ์

FORECAST.ETS.SEASONALITY(values, timeline, [data_completion], [aggregation])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน FORECAST.ETS.SEASONALITY มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Values    (ต้องระบุ) ค่าคือค่าในอดีตที่คุณต้องการพยากรณ์จุดถัดไป

  • Timeline    (ต้องระบุ) อาร์เรย์หรือช่วงของข้อมูลที่เป็นอิสระของข้อมูลแบบตัวเลข วันที่ในไทม์ไลน์ต้องสอดคล้องกับขั้นตอนค่าคงที่ระหว่างงานนำเสนอ และไม่สามารถเป็นศูนย์ได้ ไทม์ไลน์ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับ เนื่องจาก FORECAST.ETS.SEASONALITY จะเรียงลำดับสำหรับการคำนวณให้คุณอยู่แล้ว ถ้าขั้นตอนค่าคงที่ไม่สามารถถูกระบุในไทม์ไลน์ที่มีให้ FORECAST.ETS.SEASONALITY จะส่งกลับข้อผิดพลาด # NUM! <!--_blank--> ถ้าไทม์ไลน์มีค่าที่ซ้ำกัน FORECAST.ETS.SEASONALITY จะส่งกลับข้อผิดพลาด #VALUE! <!--_blank--> ถ้าช่วงของไทม์ไลน์และค่าไม่ใช่ขนาดเดียวกัน FORECAST.ETS.SEASONALITY จะส่งกลับข้อผิดพลาด #N/A

  • Data completion    (ต้องระบุ) แม้ว่าไทม์ไลน์จำเป็นต้องใช้ขั้นตอนค่าคงที่ระหว่างจุดข้อมูล FORECAST.ETS.SEASONALITY จะสนับสนุนข้อมูลที่สูญหายไปไม่เกิน 30% และจะได้รับการปรับโดยอัตโนมัติ 0 จะระบุอัลกอริทึมเพื่อคำนวณจุดที่ขาดหายไปเป็นศูนย์ ค่าเริ่มต้นของ 1 จะคำนวณจุดที่ขาดหายไปด้วยการทำให้เสร็จสมบูรณ์เป็นค่าเฉลี่ยของจุดที่อยู่ติดกัน

  • Aggregation    (ต้องระบุ) แม้ว่าไทม์ไลน์จำเป็นต้องใช้ขั้นตอนค่าคงที่ระหว่างจุดข้อมูล FORECAST.ETS.SEASONALITY จะรวมหลายจุดที่มีการประทับเวลาเดียวกัน การรวมพารามิเตอร์เป็นค่าตัวเลขจะระบุวิธีที่จะใช้รวมค่าหลายค่าที่มีการประทับเวลาเดียวกัน ค่าเริ่มต้นของ 0 จะใช้ AVERAGE ในขณะที่ตัวเลือกอื่นๆ จะใช้ SUM, COUNT, COUNTA, MIN, MAX, MEDIAN

ดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊กตัวอย่าง

คลิกลิงก์นี้เพื่อดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊กด้วยตัวอย่างฟังก์ชัน FORECAST.ETS ของ Excel

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชันการคาดการณ์ (การอ้างอิง)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×