ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

FORECAST.ETS.CONFINT (ฟังก์ชัน FORECAST.ETS.CONFINT)

ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าการพยากรณ์ที่วันที่เป้าหมายที่ระบุไว้ ช่วงความเชื่อมั่น 95% หมายถึง ที่ 95% ของจุดในอนาคตจะได้รับการคาดการณ์ว่าจะตกในรัศมีนี้ ตามผลลัพธ์ที่ FORECAST.ETS พยากรณ์ (ที่มีการแจกแจงปกติ) การใช้ช่วงความเชื่อมั่นจะช่วยให้เข้าใจความถูกต้องของรูปแบบที่ทำนาย ช่วงที่เล็กลงจะหมายถึงค่าความเชื่อมั่นที่มากขึ้นในการพยากรณ์นี้สำหรับจุดเฉพาะนี้

ไวยากรณ์

FORECAST.ETS.CONFINT(target_date, values, timeline, [confidence_level], [seasonality], [data_completion], [aggregation])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน FORECAST.ETS.CONFINT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Target_date    (ต้องระบุ) คือจุดข้อมูลที่คุณต้องการทำนายค่า วันที่สามารถเป็นเป้าหมายวันที่/เวลา หรือตัวเลขก็ได้ ถ้าวันที่เป้าหมายเรียงตามลำดับเวลาก่อนไทม์ไลน์ในอดีต FORECAST.ETS.CONFINT จะส่งกลับข้อผิดพลาด #NUM! <!--_blank-->

  • Values    (ต้องระบุ) ค่าคือค่าในอดีตที่คุณต้องการพยากรณ์จุดถัดไป

  • Timeline    (ต้องระบุ) อาร์เรย์หรือช่วงของข้อมูลที่เป็นอิสระของข้อมูลแบบตัวเลข วันที่ในไทม์ไลน์ต้องสอดคล้องกับขั้นตอนค่าคงที่ระหว่างงานนำเสนอ และไม่สามารถเป็นศูนย์ได้ ไทม์ไลน์ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับ เนื่องจาก FORECAST.ETS.CONFINT จะเรียงลำดับสำหรับการคำนวณให้คุณอยู่แล้ว ถ้าขั้นตอนค่าคงที่ไม่สามารถถูกระบุในไทม์ไลน์ที่มีให้ FORECAST.ETS.CONFINT จะส่งกลับข้อผิดพลาด # NUM! <!--_blank--> ถ้าไทม์ไลน์มีค่าที่ซ้ำกันFORECAST.ETS.CONFINT จะส่งกลับข้อผิดพลาด #VALUE! <!--_blank--> ถ้าช่วงของไทม์ไลน์และค่าไม่ใช่ขนาดเดียวกัน FORECAST.ETS.CONFINT จะส่งกลับข้อผิดพลาด #N/A

  • Confidence_level    (ระบุหรือไม่ก็ได้) ค่าตัวเลขระหว่าง 0 และ 1 (ค่าเฉพาะ) ระบุระดับความเชื่อมั่นของช่วงความเชื่อมั่นจากการคำนวณ ตัวอย่างเช่น สำหรับช่วงความเชื่อมั่น 90% ระดับความเชื่อมั่น 90% จะถูกคำนวณ (90% ของจุดในอนาคตจะตกภายในรัศมีนี้ตามการพยากรณ์) ค่าเริ่มต้นคือ 95% สำหรับตัวเลขที่อยู่ภายนอกช่วง (0,1) FORECAST.ETS.CONFINT จะส่งกลับข้อผิดพลาด #NUM! <!--_blank-->

  • Seasonality    (ต้องระบุ) ค่าตัวเลข ค่าเริ่มต้นของ 1 หมายความว่า Excel จะตรวจพบ Seasonality โดยอัตโนมัติสำหรับการพยากรณ์และใช้ค่าบวกจำนวนเต็มสำหรับความยาวของรูปแบบ Seasonality 0 ระบุว่าไม่มี Seasonality ซึ่งหมายความว่า การคาดเดาจะเป็นแบบเชิงเส้น เลขจำนวนเต็มบวกจะระบุให้อัลกอริทึมใช้แบบแผนของความยาวนี้เป็น Seasonality สำหรับค่าอื่นๆ FORECAST.ETS.CONFINT จะส่งกลับข้อผิดพลาด #NUM! <!--_blank-->

    Seasonality สูงสุดที่สนับสนุน คือ 8,760 (จำนวนชั่วโมงในหนึ่งปี) Seasonality ที่อยู่ด้านบนตัวเลขจะส่งกลับผลลัพธ์เป็นข้อผิดพลาด #NUM! <!--_blank-->

  • Data completion    (ต้องระบุ) แม้ว่าไทม์ไลน์จำเป็นต้องใช้ขั้นตอนค่าคงที่ระหว่างจุดข้อมูล FORECAST.ETS.CONFINT จะสนับสนุนข้อมูลที่สูญหายไปไม่เกิน 30% และจะได้รับการปรับโดยอัตโนมัติ 0 จะระบุอัลกอริทึมเพื่อคำนวณจุดที่ขาดหายไปเป็นศูนย์ ค่าเริ่มต้นของ 1 จะคำนวณจุดที่ขาดหายไปด้วยการทำให้เสร็จสมบูรณ์เป็นค่าเฉลี่ยของจุดที่อยู่ติดกัน

  • Aggregation    (ต้องระบุ) แม้ว่าไทม์ไลน์จำเป็นต้องใช้ขั้นตอนค่าคงที่ระหว่างจุดข้อมูล FORECAST.ETS.CONFINT จะรวมหลายจุดที่มีการประทับเวลาเดียวกัน การรวมพารามิเตอร์เป็นค่าตัวเลขจะระบุวิธีที่จะใช้รวมค่าหลายค่าที่มีการประทับเวลาเดียวกัน ค่าเริ่มต้นของ 0 จะใช้ AVERAGE ในขณะที่ตัวเลือกอื่นๆ จะใช้ SUM, COUNT, COUNTA, MIN, MAX, MEDIAN

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชันการคาดการณ์ (การอ้างอิง)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×