ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

FORECAST.ETS (ฟังก์ชัน FORECAST.ETS)

คำนวณหรือทำนายค่าในอนาคตที่มีอยู่ (ในอดีต) โดยใช้เวอร์ชัน AAA ของอัลกอริทึม Exponential Smoothing (ETS) ค่าที่ถูกทำนายเป็นการต่อเนื่องอของค่าในอดีตในวันที่เป้าหมายที่ระบุ ซึ่งควรจะเป็นไทม์ไลน์ที่ต่อเนื่อง คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อทำนายการขายในอนาคต ความต้องการสินค้าคงคลัง หรือแนวโน้มของผู้บริโภคได้

ฟังก์ชันนี้ต้องมีไทม์ไลน์เพื่อรับการจัดระเบียบเป็นขั้นตอนคงที่ระหว่างจุดที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น อาจเป็นไทม์ไลน์รายเดือนที่มีค่าในวันที่ 1 ของทุกเดือน ไทม์ไลน์รายปี หรือไทม์ไลน์ของดัชนีตัวเลข สำหรับไทม์ไลน์ชนิดนี้ จะมีประโยชน์อย่างมากในการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่เป็นข้อมูลดิบก่อนที่คุณจะนำการพยากรณ์ไปใช้ ซึ่งจะทำให้ได้ผลลัพธ์การพยากรณ์ที่มีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ไวยากรณ์

FORECAST.ETS(target_date, values, timeline, [seasonality], [data_completion], [aggregation])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน FORECAST.ETS มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Target_date    (ต้องระบุ) คือจุดข้อมูลที่คุณต้องการทำนายค่า วันที่สามารถเป็นเป้าหมายวันที่/เวลา หรือตัวเลขก็ได้ ถ้าวันที่เป้าหมายเรียงตามลำดับเวลาก่อนไทม์ไลน์ในอดีต FORECAST.ETS จะส่งกลับข้อผิดพลาด #NUM! <!--_blank-->

  • Values    (ต้องระบุ) ค่าคือค่าในอดีตที่คุณต้องการพยากรณ์จุดถัดไป

  • Timeline    (ต้องระบุ) อาร์เรย์หรือช่วงของข้อมูลที่เป็นอิสระของข้อมูลแบบตัวเลข วันที่ในไทม์ไลน์ต้องสอดคล้องกับขั้นตอนค่าคงที่ระหว่างงานนำเสนอ และไม่สามารถเป็นศูนย์ได้ ไทม์ไลน์ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับ เนื่องจาก FORECAST.ETS จะเรียงลำดับสำหรับการคำนวณให้คุณอยู่แล้ว ถ้าขั้นตอนค่าคงที่ไม่สามารถถูกระบุในไทม์ไลน์ที่มีให้ Forecast.ETS จะส่งกลับข้อผิดพลาด # NUM! <!--_blank--> ถ้าไทม์ไลน์มีค่าที่ซ้ำกัน FORECAST.ETS จะส่งกลับข้อผิดพลาด #VALUE! <!--_blank--> ถ้าช่วงของไทม์ไลน์และค่าไม่ใช่ขนาดเดียวกัน FORECAST.ETS จะส่งกลับข้อผิดพลาด #N/A

  • Seasonality    (ต้องระบุ) ค่าตัวเลข ค่าเริ่มต้นของ 1 หมายความว่า Excel จะตรวจพบ Seasonality โดยอัตโนมัติสำหรับการพยากรณ์และใช้ค่าบวกจำนวนเต็มสำหรับความยาวของรูปแบบ Seasonality 0 ระบุว่าไม่มี Seasonality ซึ่งหมายความว่า การคาดเดาจะเป็นแบบเชิงเส้น เลขจำนวนเต็มบวกจะระบุให้อัลกอริทึมใช้แบบแผนของความยาวนี้เป็น Seasonality สำหรับค่าอื่นๆ FORECAST.ETS จะส่งกลับข้อผิดพลาด #NUM! <!--_blank-->

    Seasonality สูงสุดที่สนับสนุน คือ 8,760 (จำนวนชั่วโมงในหนึ่งปี) Seasonality ที่อยู่ด้านบนตัวเลขจะส่งกลับผลลัพธ์เป็นข้อผิดพลาด #NUM! <!--_blank-->

  • Data completion    (ต้องระบุ) แม้ว่าไทม์ไลน์จำเป็นต้องใช้ขั้นตอนค่าคงที่ระหว่างจุดข้อมูล FORECAST.ETS จะสนับสนุนข้อมูลที่สูญหายไปไม่เกิน 30% และจะได้รับการปรับโดยอัตโนมัติ 0 จะระบุอัลกอริทึมเพื่อคำนวณจุดที่ขาดหายไปเป็นศูนย์ ค่าเริ่มต้นของ 1 จะคำนวณจุดที่ขาดหายไปด้วยการทำให้เสร็จสมบูรณ์เป็นค่าเฉลี่ยของจุดที่อยู่ติดกัน

  • Aggregation    (ต้องระบุ) แม้ว่าไทม์ไลน์จำเป็นต้องใช้ขั้นตอนค่าคงที่ระหว่างจุดข้อมูล FORECAST.ETS จะรวมหลายจุดที่มีการประทับเวลาเดียวกัน การรวมพารามิเตอร์เป็นค่าตัวเลขจะระบุวิธีที่จะใช้รวมค่าหลายค่าที่มีการประทับเวลาเดียวกัน ค่าเริ่มต้นของ 0 จะใช้ AVERAGE ในขณะที่ตัวเลือกอื่นๆ จะใช้ SUM, COUNT, COUNTA, MIN, MAX, MEDIAN

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชันการคาดการณ์ (การอ้างอิง)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×