ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

FORECAST (ฟังก์ชัน FORECAST)

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน FORECAST ใน Microsoft Excel

หมายเหตุ: ใน Excel 2016 ฟังก์ชันนี้ถูกแทนที่ด้วย FORECAST.LINEAR โดยเป็นส่วนหนึ่งของ ฟังก์ชันการคาดการณ์ ใหม่ ซึ่งยังคงพร้อมใช้งานสำหรับความเข้ากันได้แบบย้อนกลับ แต่ให้พิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่ใน Excel 2016

คำอธิบาย

คำนวณหรือทำนายค่าในอนาคตโดยใช้ค่าที่มีอยู่ ค่าที่ทำนายคือค่า y สำหรับค่า x ที่ให้มา ค่าที่รู้ค่าคือค่า x และ y ที่มีอยู่ และค่าใหม่จะถูกทำนายโดยใช้การถดถอยเชิงเส้น คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อทำนายการขายในอนาคต ความต้องการสินค้าคงคลัง หรือแนวโน้มของผู้บริโภคได้

ไวยากรณ์

FORECAST(x, known_y's, known_x's)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน FORECAST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • X    (ต้องระบุ) คือจุดข้อมูลที่คุณต้องการทำนายค่า

 • Known_y's    (ต้องระบุ) คืออาร์เรย์หรือช่วงของข้อมูลที่ใช้เป็นค่าที่ไม่เป็นอิสระ

 • Known_x's    (ต้องระบุ) คืออาร์เรย์หรือช่วงของข้อมูลที่ใช้เป็นค่าที่เป็นอิสระ

ข้อสังเกต

 • ถ้า x ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน FORECAST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า known_y's และ known_x's ไม่มีค่า หรือมีจำนวนจุดข้อมูลที่แตกต่างกัน ฟังก์ชัน FORECAST จะส่งกลับ #N/A เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้าค่าความแปรปรวนของ known_x's เท่ากับศูนย์ ฟังก์ชัน FORECAST จะส่งกลับ #DIV/0! เป็นค่าความผิดพลาด

 • สมการของ FORECAST คือ a+bx เมื่อ

  สมการ

  และ:

  สมการ

  และส่วนที่ x และ y คือค่าเฉลี่ยตัวอย่าง AVERAGE(known_x's) และ AVERAGE(known y's)

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ค่า Y ที่ทราบแล้ว

ค่า X ที่ทราบแล้ว

6

20

7

28

9

31

15

๓๘

21

๔๐

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=FORECAST(30,A2:A6,B2:B6)

ทำนายค่า y จากค่า x ที่ทราบแล้วคือ 30

10.607253

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×