FALSE (ฟังก์ชัน FALSE)

ส่งกลับค่าตรรกะ FALSE

ไวยากรณ์

FALSE( )

ข้อสังเกต

คุณยังสามารถพิมพ์คำว่า FALSE ลงในสูตรได้โดยตรง และคำๆ นั้นจะถูกตีความว่าเป็นค่าตรรกะ FALSE

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×