Error code 30029-4 เมื่อพยายามถอนการติดตั้ง Office

ถ้าแอปพลิเคชัน Office ทำงานไม่ถูกต้อง เช่น Word หรือ Excel บางครั้งการเริ่มต้นแอปพลิเคชันใหม่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่ถ้าไม่ได้ผล คุณสามารถลองซ่อมแซมได้ และเมื่อทำเสร็จแล้วคุณอาจจำเป็นต้องรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ

ซ่อมแซม Office จากแผงควบคุม

ขั้นตอนในการเข้าถึงเครื่องมือซ่อมแซมจะแตกต่างกันตามระบบปฏิบัติการของคุณ เลือกระบบปฏิบัติการของคุณจากแท็บด้านล่าง:

 1. คลิกขวาที่ปุ่ม เริ่ม ปุ่ม เริ่ม ของ Windows ใน Windows 8 และ Windows 10 (มุมซ้ายล่าง) แล้วเลือก แอปและฟีเจอร์ จากเมนูป็อปอัพ

  สกรีนช็อตของเมนูเริ่มต้นที่แสดงแอปและฟีเจอร์
 2. เลือกผลิตภัณฑ์ Microsoft Office ที่คุณต้องการซ่อมแซม แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

  หมายเหตุ: การดำเนินการนี้จะซ่อมแซมชุดโปรแกรม Office ทั้งหมด แม้ว่าคุณต้องการซ่อมแซมเพียงแอปพลิเคชันเดียว เช่น Word หรือ Excel ถ้าคุณมีแอปแบบสแตนด์อโลนติดตั้งอยู่ คุณต้องค้นหาแอปพลิเคชันจากชื่อ

 3. ทำดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับว่าสำเนา Office ของคุณว่าเป็นแบบคลิก-ทู-รัน หรือติดตั้งแบบใช้ MSI

  คลิก-ทู-รัน

  ในหน้าจอ คุณต้องการซ่อมแซมโปรแกรม Office ของคุณอย่างไร ให้เลือก การซ่อมแซมแบบออนไลน์ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกสิ่งได้รับการแก้ไข จากนั้นเลือก ซ่อมแซม (มีตัวเลือก การซ่อมแซมแบบด่วน ที่เร็วกว่าให้เลือกเช่นกัน แต่จะตรวจหาและแทนที่ไฟล์ที่เสียหายเท่านั้น)

  แบบใช้ MSI

  ใน เปลี่ยนการติดตั้งของคุณ ให้เลือก ซ่อมแซม แล้วคลิก ดำเนินการต่อ

 4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเสร็จสิ้นการซ่อมแซม

 1. คลิกขวาที่ปุ่ม เริ่ม ปุ่ม เริ่ม ของ Windows ใน Windows 8 และ Windows 10 (มุมซ้ายล่าง) แล้วเลือก แผงควบคุม จากเมนูป็อปอัพ

  รายการตัวเลือกและคำสั่งที่เห็นหลังจากกดแป้นโลโก้ Windows  X
 2. จากมุมมอง ประเภท ภายใต้ โปรแกรม เลือก ถอนการติดตั้งโปรแกรม

 3. คลิกขวาที่ผลิตภัณฑ์ Microsoft Office ที่คุณต้องการซ่อมแซม จากนั้นให้เลือก เปลี่ยนแปลง จากรายการดรอปดาวน์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีชุดโปรแกรม เช่น Office 365 Home หรือ Office Home และ Student 2013 หรือ 2016 ให้ค้นหาชื่อของชุดโปรแกรม แม้ว่าจะเป็นเพียงแอปพลิเคชันที่คุณต้องการซ่อมแซม เช่น Word หรือ Excel ถ้าคุณมีแอปพลิเคชันแบบสแตนด์อโลน เช่น Word หรือ Excel ให้ค้นหาชื่อของแอปพลิเคชันนั้น

 4. ขึ้นอยู่กับสำเนา Office ของคุณว่าเป็นแบบคลิก-ทู-รัน หรือติดตั้งแบบใช้ MSI ให้ทำดังต่อไปนี้ตามชนิดการติดตั้ง Office ของคุณ

  ชนิดการติดตั้งแบบคลิก-ทู-รัน:

  ในหน้าจอ "คุณต้องการซ่อมแซมโปรแกรม Office ของคุณอย่างไร" เลือก การซ่อมแซมแบบออนไลน์ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกสิ่งได้รับการแก้ไข จากนั้นเลือก ซ่อมแซม (มีตัวเลือก การซ่อมแซมแบบด่วน ที่เร็วกว่าให้เลือกเช่นกัน แต่จะตรวจหาและแทนที่ไฟล์ที่เสียหายเท่านั้น)

  ชนิดการติดตั้งแบบใช้ MSI:

  ใน เปลี่ยนการติดตั้งของคุณ ให้เลือก ซ่อมแซม แล้วคลิก ดำเนินการต่อ

 5. ทำตามคำแนะนำที่เหลือบนหน้าจอเพื่อเสร็จสิ้นการซ่อมแซม

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม ปุ่ม เริ่ม ของ Windows 7 > แผงควบคุม

 2. จากมุมมอง ประเภท ภายใต้ โปรแกรม เลือก ถอนการติดตั้งโปรแกรม

 3. คลิกผลิตภัณฑ์ Office ที่คุณต้องการซ่อมแซม แล้วคลิก เปลี่ยนแปลง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีชุดโปรแกรม เช่น Office 365 Home หรือ Office Home และ Student 2013 หรือ 2016 ให้ค้นหาชื่อของชุดโปรแกรม แม้ว่าจะเป็นเพียงแอปพลิเคชันที่คุณต้องการซ่อมแซม เช่น Word หรือ Excel ถ้าคุณมีแอปพลิเคชันแบบสแตนด์อโลน เช่น Word หรือ Excel ให้ค้นหาชื่อของแอปพลิเคชันนั้น

 4. ขึ้นอยู่กับสำเนา Office ของคุณว่าเป็นแบบคลิก-ทู-รัน หรือติดตั้งแบบใช้ MSI ให้ทำดังต่อไปนี้ตามชนิดการติดตั้ง Office ของคุณ

  ชนิดการติดตั้งแบบคลิก-ทู-รัน:

  ในหน้าจอ "คุณต้องการซ่อมแซมโปรแกรม Office ของคุณอย่างไร" เลือก การซ่อมแซมแบบออนไลน์ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกสิ่งได้รับการแก้ไข จากนั้นเลือก ซ่อมแซม (มีตัวเลือก การซ่อมแซมแบบด่วน ที่เร็วกว่าให้เลือกเช่นกัน แต่จะตรวจหาและแทนที่ไฟล์ที่เสียหายเท่านั้น)

  ชนิดการติดตั้งแบบใช้ MSI:

  ใน เปลี่ยนการติดตั้งของคุณ ให้เลือก ซ่อมแซม แล้วคลิก ดำเนินการต่อ

 5. ทำตามคำแนะนำที่เหลือบนหน้าจอเพื่อเสร็จสิ้นการซ่อมแซม

การเรียกใช้การซ่อมแซมช่วยไม่ได้ ฉันต้องทำอะไรต่อไป

ใช้เครื่องมือซ่อมแซมอย่างง่ายเพื่อถอนการติดตั้ง Office ให้เสร็จสิ้น

 1. คลิกปุ่มแก้ไขปัญหาง่ายๆ นี้เพื่อถอนการติดตั้ง Office

  ปุ่มดาวน์โหลดการแก้ไขอย่างง่ายที่บ่งชี้ว่ามีการแก้ไขอัตโนมัติพร้อมใช้งาน
 2. สำหรับขั้นตอนที่เหลือแสดงวิธีการบันทึก และใช้การแก้ไขปัญหาอย่างง่าย เลือกเบราว์เซอร์ของคุณจากรายการดรอปดาวน์ด้านล่าง

  1. ที่ด้านล่างของหน้าต่างเบราว์เซอร์ เลือก เปิด เพื่อเปิดไฟล์ O15CTRRemove.diagcab

   เลือก เปิด เพื่อเปิดเครื่องมือแก้ไขอย่างง่าย O15CTRRemove.diagcab

   ถ้าไฟล์ไม่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้เลือก บันทึก > เปิดโฟลเดอร์ จากนั้นดับเบิลคลิกไฟล์ (ชื่อไฟล์ควรขั้นต้นด้วย “O15CTRRemove”) เพื่อเรียกใช้เครื่องมือการแก้ไขปัญหาได้ง่าย

  2. ตัวช่วยสร้างการถอนการติดตั้ง Microsoft Office จะเปิดใช้งาน เลือก ถัดไป แล้วทำตามพร้อมท์

  3. เมื่อคุณเห็นหน้าจอ การถอนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้ทำตามพร้อมท์เพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลใช้งาน เลือก ถัดไป

  4. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณและลองติดตั้ง Office อีกครั้ง

  1. ในมุมซ้ายล่างสุด เลือกไฟล์ o15CTRRemove และจากดรอปดาวน์ เลือก แสดงในโฟลเดอร์

   จากดรอปดาวน์ เลือกการแสดงในโฟลเดอร์

   ดับเบิลคลิกดาวน์โหลด o15CTRRemove เพื่อเรียกใช้เครื่องมือแก้ไขปัญหาอย่างง่าย

  2. ตัวช่วยสร้างการถอนการติดตั้ง Microsoft Office จะเปิดใช้งาน เลือก ถัดไป แล้วทำตามพร้อมท์

  3. เมื่อคุณเห็นหน้าจอ การถอนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้ทำตามพร้อมท์เพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลใช้งาน เลือก ถัดไป

  4. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณและลองติดตั้ง Office อีกครั้ง

  1. เลือก บันทึกไฟล์ และ ตกลง

   บันทึกไฟล์ O15CTRRemove.diagcab ไว้ใน Firefox

   ในหน้าต่างเบราว์เซอร์ด้านบนขวา ให้เลือก แสดงการดาวน์โหลดทั้งหมด ในไลบรารี ให้เลือก ดาวน์โหลด > O15CTRRemove.digicab แล้วเลือกไอคอนโฟลเดอร์ คลิกสองครั้งที่ O15CTRRemove.diagicab

  2. ตัวช่วยสร้างการถอนการติดตั้ง Microsoft Office จะเปิดใช้งาน เลือก ถัดไป แล้วทำตามพร้อมท์

  3. เมื่อคุณเห็นหน้าจอ การถอนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้ทำตามพร้อมท์เพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลใช้งาน เลือก ถัดไป

  4. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณและลองติดตั้ง Office อีกครั้ง

ติดตั้ง Office

เมื่อต้องการติดตั้ง Office 365 หรือ Office 2016 ใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนใน ดาวน์โหลดและติดตั้ง หรือติดตั้ง Office ใหม่บนพีซีหรือ Mac ของคุณ

เมื่อต้องการติดตั้ง Office 2013 ใหม่ให้ดู ดาวน์โหลดและติดตั้ง หรือติดตั้ง Office 2013 ใหม่บนพีซี

การติดตั้ง Office ของฉันเป็นแบบ คลิก-ทู-รัน หรือตาม MSI

 1. เปิดแอปพลิเคชัน Office เช่น Outlook หรือ Word

 2. ไปยัง ไฟล์ > บัญชี หรือ บัญชี Office

 3. ถ้าคุณเห็นรายการ “ตัวเลือกการอัปเดต” แสดงว่าคุณมีการติดตั้งแบบคลิก-ทู-รัน ถ้าคุณไม่เห็นรายการ “ตัวเลือกการอัปเดต” คุณมีการติดตั้งแบบใช้ MSI

  CTR เปรียบเทียบกับ MSI
ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×