DURATION (ฟังก์ชัน DURATION)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ระยะเวลาฟังก์ชัน หนึ่งฟังก์ชันทางการเงินส่งกลับ Macauley ระยะเวลาสำหรับค่า $ 100 ระยะเวลาถูกกำหนดให้เป็นค่าเฉลี่ยตามน้ำหนักของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด และถูกใช้เป็นการวัดจากการตอบกลับของราคาพันธบัตรเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงในฟังก์ชัน yield

ไวยากรณ์

DURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis])

สิ่งสำคัญ: ควรใส่วันที่ โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือ เป็นผลลัพธ์ของสูตรหรือฟังก์ชันอื่น ตัวอย่าง ใช้ DATE(2018,5,23) สำหรับวัน 23rd ของพฤษภาคม 2018 ปัญหาที่เกิดขึ้นถ้ามีใส่วันที่เป็นข้อความ

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันDURATION มีอาร์กิวเมนต์ดังต่อไปนี้:

 • Settlement    (ต้องระบุ) วันที่ทำข้อตกลงของหลักทรัพย์ วันที่ทำข้อตกลงของหลักทรัพย์ คือวันที่หลังจากวันออกจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นวันที่ที่ขายหลักทรัพย์นั้นให้แก่ผู้ซื้อ

 • Maturity    ต้องระบุ คือวันครบกำหนดของหลักทรัพย์ วันครบกำหนดไถ่ถอนคือวันที่หลักทรัพย์หมดอายุ

 • Coupon    (ต้องระบุ) อัตราดอกเบี้ยรายปีของหลักทรัพย์

 • Yld    (ต้องระบุ) ผลตอบแทนรายปีของหลักทรัพย์

 • Frequency    (ต้องระบุ) จำนวนครั้งในการชำระค่าตราสารต่อปี frequency = 1 สำหรับการชำระรายปี, frequency = 2 สำหรับการชำระรายครึ่งปี และ frequency = 4 สำหรับการชำระรายไตรมาส

 • Basis    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือชนิดของหลักเกณฑ์ในการนับจำนวนวันที่ใช้

Basis

หลักเกณฑ์ในการนับจำนวนวัน

0 หรือไม่นับ

US (NASD) 30/360

1

ตามที่เป็นจริง/ตามที่เป็นจริง

2

ตามที่เป็นจริง/360

3

ตามที่เป็นจริง/365

4

European 30/360

ข้อสังเกต

 • Microsoft Excel จัดเก็บวันที่เป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ในการคำนวณ ตามค่าเริ่มต้น 1 มกราคม 1900 เป็นลำดับเลข 1 และ 1 มกราคม 2018 เป็นเลขลำดับ 43101 เนื่องจาก 43,101 วันหลังจาก 1 มกราคม 1900

 • วันชำระค่าซื้อขายเป็นวันจ่ายดอกเบี้ย เช่นพันธบัตรซื้อซื้อ วันครบกำหนดชำระมีวันที่จ่ายดอกเบี้ยที่หมดอายุ ตัวอย่างเช่น สมมติพันธบัตร 30 ปีออกบน 1 มกราคม 2018 และจะซื้อ โดยผู้ซื้อเดือนที่หกในภายหลัง วันออกจำหน่ายควรจะเป็น 1 มกราคม 2018 วันชำระค่าซื้อขายควรจะเป็น 1 กรกฎาคม 2018 และวันครบกำหนดไถ่ถอนควรจะเป็น 1 มกราคม 2048 ซึ่งคือ 30 ปีหลังจากวัน 1 มกราคม 2018 ออก

 • Settlement, Maturity, Frequency และ Basis จะถูกปัดเศษให้เป็นจำนวนเต็ม

 • ถ้า Settlement หรือ Maturity ไม่ใช่วันที่ที่ถูกต้อง ฟังก์ชัน DURATION จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า Coupon < 0 หรือถ้า Yld < 0 ฟังก์ชัน DURATION จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า Frequency เป็นเลขใดๆ นอกเหนือไปจาก 1, 2, หรือ 4 ฟังก์ชัน DURATION จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า Basis < 0 หรือถ้า Basis > 4 ฟังก์ชัน DURATION จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า Settlement ≥ Maturity ฟังก์ชัน DURATION จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด ตกลง ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

07/01/2018

วันที่ทำข้อตกลง

01/01/2048

วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน

8.0%

ตราสารเป็นเปอร์เซ็นต์

9.0%

ผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์

2

Frequency คือแบบรายครึ่งปี (ดูเนื้อหาข้างบน)

1

ตามที่เป็นจริง/หลักเกณฑ์แบบตามที่เป็นจริง (ดูเนื้อหาข้างบน)

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=DURATION(A2,A3,A4,A5,A6,A7)

ระยะเวลาสำหรับพันธบัตรที่มีเงื่อนไขตามข้างบน

10.9191453

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×