ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

DMIN (ฟังก์ชัน DMIN)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน DMIN ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าตัวเลขที่น้อยที่สุดในเขตข้อมูล (คอลัมน์) ของระเบียนในรายการหรือฐานข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขที่คุณระบุ

ไวยากรณ์

DMIN(database, field, criteria)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน DMIN มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Database    (ต้องระบุ) ช่วงของเซลล์ที่ประกอบขึ้นเป็นรายการหรือฐานข้อมูล ฐานข้อมูลคือรายการของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยที่แถวของข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้นคือ ระเบียน และคอลัมน์ของข้อมูลคือ เขตข้อมูล แถวแรกของรายการจะมีป้ายชื่อของคอลัมน์แต่ละคอลัมน์

  • Field    (ต้องระบุ) ระบุว่าจะใช้คอลัมน์ใดในฟังก์ชันนี้ ใส่ป้ายชื่อคอลัมน์ในเครื่องหมายอัญประกาศ เช่น "อายุ" หรือ "ผลตอบแทน" หรือตัวเลข (ไม่มีเครื่องหมายอัญประกาศ) ที่แสดงถึงตำแหน่งของคอลัมน์ภายในรายการ เช่น 1 หมายถึงคอลัมน์แรก ส่วน 2 หมายถึงคอลัมน์ที่สอง และเช่นนี้ไปเรื่อยๆ

  • Criteria    (ต้องระบุ) ช่วงของเซลล์ที่มีเงื่อนไขที่คุณระบุ คุณสามารถใช้ช่วงใดเป็นอาร์กิวเมนต์ Criteria ก็ได้ ตราบเท่าที่ช่วงนั้นมีป้ายชื่อของคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งป้าย และมีอย่างน้อยหนึ่งเซลล์อยู่ใต้ป้ายชื่อคอลัมน์ที่คุณระบุเงื่อนไขสำหรับคอลัมน์นั้น

ข้อสังเกต

  • คุณสามารถใช้ช่วงใดเป็นอาร์กิวเมนต์ criteria ก็ได้ ตราบเท่าที่ช่วงนั้นมีป้ายชื่อของคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งป้าย และมีอย่างน้อยหนึ่งเซลล์อยู่ใต้ป้ายชื่อคอลัมน์ที่ใช้ระบุเงื่อนไข

    ตัวอย่าง เช่น ถ้าช่วง G1:G2 มีป้ายชื่อคอลัมน์ Income ใน G1 และจำนวน $10,000 ใน G2 คุณก็สามารถกำหนดช่วงนั้นเป็น MatchIncome และใช้ชื่อนั้นเป็นอาร์กิวเมนต์ของ Criteria ในฟังก์ชันฐานข้อมูลได้

  • ห้ามวางช่วงเงื่อนไขไว้ใต้รายการ แม้ว่าช่วงเงื่อนไขนั้นจะอยู่ที่ตำแหน่งใดก็ได้บนเวิร์กชีต ถ้าคุณใส่ข้อมูลเพิ่มเติมลงในรายการ ข้อมูลใหม่นั้นจะถูกเพิ่มไว้ในแถวแรกใต้รายการ ถ้าแถวแรกใต้รายการนั้นไม่ว่าง Microsoft Excel จะไม่สามารถเพิ่มข้อมูลใหม่ลงไปได้

  • ดูให้แน่ใจว่าช่วงเงื่อนไขไม่ได้ซ้อนทับรายการข้อมูล

  • เมื่อต้องการดำเนินการทั้งคอลัมน์ในฐานข้อมูล ให้เพิ่มบรรทัดว่างไว้ใต้ป้ายชื่อคอลัมน์ในช่วงเงื่อนไข

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ต้นไม้

ความสูง

อายุ

ผลตอบแทน

ผลกำไร

ความสูง

="=แอปเปิล"

>10

<16

="=แพร์"

ต้นไม้

ความสูง

อายุ

ผลตอบแทน

ผลกำไร

แอปเปิล

18

20

14

$105

แพร์

12

12

10

$96

เชอร์รี่

13

14

9

$105

แอปเปิล

14

15

10

$75

แพร์

9

8

8

$77

แอปเปิล

8

9

6

$45

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=DMIN(A5:E11, "ผลกำไร", A1:F3)

ผลกำไรต่ำสุดของต้นแอปเปิลที่มีความสูงระหว่าง 10 และ 16 ฟุต หรือต้นแพร์ใดๆ ก็ตาม ต้นแอปเปิลในแถวที่ 9 ตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้

$75

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×