×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ
การเริ่มต้นใช้งานด่วนของ SharePoint Online

ค้นพบ

Discover in SharePoint Online

Search for something

  1. Type into the search Search box in the top left under the app launcher.

  2. Filter your results by type, for example Sites, People, or Files.

SharePoint Office 365 Search

Check out news

The SharePoint homepage is your place to find sites, read news, or look up content. The right pane gives you easy access to relevant content arranged in the following groupings:

  • News from sites highlights updates from sites you follow or visit often.

  • Frequent sites shows sites you visit often and recent activity on them.

  • Suggested sites appear based on searches you've done and recommendations from the Microsoft Graph.

    Note: Microsoft Graph must be enabled by your admin to see Featured links and Suggested sites on your SharePoint homepage.

SharePoint Office 365 News from sites

Find your site

The left navigation pane shows SharePoint sites you follow, those you've visited recently, and sites your company wants to spotlight.

  • Following displays sites you follow, like your team's site or a site from another group you work with.

  • Recent shows any site you've gone to recently.

  • Featured links displays sites your company wants to showcase.

SharePoint Office 365 Following

Some functionality is introduced gradually to organizations that have set up the targeted release options in Office 365. This means that you may not yet see this feature or it may look different than what is described in the help articles.

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×