DATEVALUE (ฟังก์ชัน DATEVALUE)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน DATEVALUE ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน DATEVALUE แปลงค่าวันที่ ที่เก็บเป็นข้อความให้เป็นเลขลำดับที่ Excel รู้จักว่าเป็นวันที่ ตัวอย่างเช่น สูตร=DATEVALUE("1/1/2551") จะส่งกลับค่า 39448 ซึ่งเป็นเลขลำดับของวันที่ 1/1/2551 อย่างไรก็ดี จำไว้ว่าการตั้งค่าวันที่ในระบบคอมพิวเตอร์ของคุณอาจทำให้ฟังก์ชัน DATEVALUE แสดงค่าต่างไปจากตัวอย่างนี้

ฟังก์ชัน DATEVALUE จะมีประโยชน์ในกรณีที่เวิร์กชีตมีวันที่ในรูปแบบข้อความที่คุณต้องการกรอง เรียงลำดับ หรือจัดรูปแบบให้เป็นวันที่ หรือใช้ในการคำนวณวันที่

ดังนั้น เมื่อต้องการดูเลขลำดับวันที่เป็นวันที่ คุณต้องใช้รูปแบบวันที่กับเซลล์ ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงตัวเลขเป็นวันที่ได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ไวยากรณ์

DATEVALUE(date_text)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน DATEVALUE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Date_text    (ต้องระบุ) ข้อความที่แสดงวันที่ในรูปแบบวันที่ของ Excel หรือTE000127027ไปยังเซลล์ที่มีข้อความที่แสดงวันที่ในรูปแบบวันที่ของ Excel ได้ ตัวอย่างเช่น "30/1/2554" หรือ "30-ม.ค.-2554" คือสตริงข้อความในเครื่องหมายอัญประกาศที่ใช้แทนวันที่

    เมื่อใช้ระบบวันที่เริ่มต้นใน Microsoft Excel for Windows อาร์กิวเมนต์ date_text ต้องใช้แทนวันที่ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1900 และวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 9999 ฟังก์ชัน DATEVALUE จะส่งกลับค่า # VALUE ! เป็นค่าความผิดพลาดถ้าค่าของอาร์กิวเมนต์ date_text อยู่นอกช่วงนี้

    ถ้าละส่วนที่เป็นปีของอาร์กิวเมนต์ date_text ฟังก์ชัน DATEVALUE จะใช้ปีปัจจุบันจากนาฬิกาในคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อมูลเวลาในอาร์กิวเมนต์ date_text จะถูกละไป

ข้อสังเกต

  • Excel จะเก็บวันที่เป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว 1 มกราคม พ.ศ. 2443 (หรือ ค.ศ. 1900) เป็นเลขลำดับ 1 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 (หรือ ค.ศ. 2008) เป็นเลขลำดับ 39448 เนื่องจากเป็นวันในลำดับที่ 39,447 นับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2443 (หรือ ค.ศ. 1900)

  • ฟังก์ชันส่วนใหญ่จะแปลงค่าวันที่เป็นเลขลำดับโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

11

3

2554

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=DATEVALUE("22/8/2554")

เลขลำดับของวันที่ที่ใส่เป็นข้อความ

40777

=DATEVALUE("22-พฤษภาคม-2554")

เลขลำดับของวันที่ที่ใส่เป็นข้อความ

40685

=DATEVALUE("20112554/02/23")

เลขลำดับของวันที่ที่ใส่เป็นข้อความ

40597

=DATEVALUE("5-ก.ค.")

เลขลำดับของวันที่ที่ใส่เป็นข้อความ โดยใช้ระบบวันที่แบบ 1900 และถือว่านาฬิกาที่มีอยู่แล้วภายในคอมพิวเตอร์จะส่งกลับค่า 2011 เป็นปีปัจจุบัน

39634

=DATEVALUE(A2 & "/" & A3 & "/" & A4)

เลขลำดับของวันที่ที่สร้างขึ้นโดยการรวมค่าในเซลล์ A2, A3 และ A4

40850

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×