DATETIME function

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ฟังก์ชัน DATETIME เป็นการรวมเอาฟังก์ชัน DATE และฟังก์ชัน TIME เข้าไว้ด้วยกัน

โดย DATE ส่งกลับเลขลำดับต่อเนื่องที่แสดงถึงวันที่ที่ระบุ

ส่วน TIME จะส่งกลับเลขทศนิยมแทนเวลา โดยมีค่าเริ่มตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง 0.99999999 ซึ่งแทนเวลาตั้งแต่ 0:00:00 (12:00:00 AM) ถึง 23:59:59 (11:59:59 P.M.)

ไวยากรณ์

DATETIME(year,month,day,hour,minute,second)

ปี    อาร์กิวเมนต์ปีสามารถหนึ่งถึงสี่หลัก คุณไม่สามารถใช้ปีก่อน 1900 ถ้าอาร์กิวเมนต์ปีอยู่ระหว่าง 0 (ศูนย์) และ 1899 ค่าจะถูกเพิ่มเข้ากับ 1900 เพื่อคำนวณปี ตัวอย่างเช่น DATETIME(108,1,2,n,n,n) ส่งกลับวันที่เป็น 39,449 ซึ่งเป็นเลขลำดับที่แสดงถึง 2 มกราคม 2008 (1900 + 108) ถ้าอาร์กิวเมนต์ปีอยู่ระหว่าง 1900 และ 9999 ค่าถูกใช้เป็นปี ตัวอย่างเช่น DATETIME(2008,1,2,n,n,n) จะส่งกลับวันที่เป็น 39,449

เดือน   เป็นตัวเลขที่แสดงถึงเดือนในหนึ่งปี ถ้ามีค่ามากกว่า 12 เดือน เดือนเพิ่มจำนวนเดือนที่ในเดือนแรกในปีที่ระบุ ตัวอย่างเช่น DATETIME(2008,14,2,n,n,n) ส่งกลับเลขลำดับที่แสดงถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2009

วัน   เป็นตัวเลขที่แสดงถึงวันของเดือน ถ้า day มีค่ามากกว่าจำนวนวันในเดือนที่ระบุ วันเพิ่มจำนวนวันที่วันแรกในเดือน ตัวอย่างเช่น DATETIME(2008,1,35,n,n,n) ส่งกลับเลขลำดับที่แสดงถึง 4 กุมภาพันธ์ 2008

ชั่วโมง   เป็นตัวเลขตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง 32767 ชั่วโมงเป็น ค่าที่มากกว่า 23 จะถูกหาร ด้วย 24 และเศษเหลือจะถือเป็นค่าชั่วโมง ตัวอย่างเช่น วันที่และเวลา (n, n, n, 27,0,0) ส่งกลับเวลา as.125 หรือ 3:00 AM

นาที   เป็นตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 32767 นาทีเป็น ค่าใด ๆ ที่มากกว่า 59 จะถูกแปลงเป็นชั่วโมงและนาที ตัวอย่างเช่น วันที่และเวลา (n, n, n, 0,750,0) ส่งกลับเวลาเป็น.520833 หรือ 12:30 PM

สอง   เป็นตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 32767 ที่สองเป็น ค่าใด ๆ ที่มากกว่า 59 จะถูกแปลงเป็นชั่วโมง นาที และวินาที ตัวอย่างเช่น วันที่และเวลา (n, n, n, 0,0,2000) ส่งกลับเวลาเป็น.023148 หรือ 12:33:20 น.

ข้อสังเกต

  • วันที่ถูกเก็บเป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ในการคำนวณ ตามค่าเริ่มต้น 1899 31 ธันวาคมเป็นลำดับเลข 1 และ 1 มกราคม 2008 เป็นเลขลำดับเนื่องจาก 39,448 วันหลังจาก 1 มกราคม 1900

  • ค่าเวลาเป็นส่วนหนึ่งของค่าวัน และแสดงตัวเลขทศนิยม (ตัวอย่าง 12:00 PM จะแสดงเป็น 0.5 เนื่องจากเป็นครึ่งวัน)

ตัวอย่าง

ปี

เดือน

วัน

ชั่วโมง

นาที

วินาที

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

2006

12

1

12

45

25

=DATETIME([Year],[Month],[Day],[Hour],[Minute],[Second])

เลขลำดับของวันที่และเลขทศนิยมแทนเวลาของวัน (39,052.5315393519)

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×