ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

CUMIPMT (ฟังก์ชัน CUMIPMT)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน CUMIPMT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าดอกเบี้ยสะสมของการชำระเงินกู้ระหว่าง start_period และ end_period

ไวยากรณ์

CUMIPMT(rate, nper, pv, start_period, end_period, type)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CUMIPMT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Rate    (ต้องระบุ) อัตราดอกเบี้ย

 • Nper    (ต้องระบุ) จำนวนงวดการชำระเงินทั้งหมด

 • Pv    (ต้องระบุ) มูลค่าปัจจุบัน

 • Start_period    (ต้องระบุ) งวดแรกในการคำนวณ ซึ่งงวดการชำระเงินเป็นจำนวนที่เริ่มต้นด้วย 1

 • End_period    (ต้องระบุ) งวดสุดท้ายในการคำนวณ

 • Type    (ต้องระบุ) การกำหนดเวลาของการชำระเงิน

Type

กำหนดเวลา

0 (ศูนย์)

การชำระเงินที่จุดสิ้นสุดของคาบเวลา

1

การชำระเงินที่จุดเริ่มต้นของคาบเวลา

ข้อสังเกต

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่หน่วยของค่า rate และ nper เป็นหน่วยเดียวกัน ถ้าคุณชำระเงินเงินกู้แบบกำหนดเวลาสี่ปีทุกเดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ยรายปีเท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์ ให้ใส่ค่า rate เป็น 10%/12 และใส่ค่า nper เป็น 4*12 แต่ถ้าคุณชำระเงินเงินกู้ดังกล่าวแบบรายปี ให้ใส่ค่า rate เป็น 10% และใส่ค่า nper เป็น 4

 • ถ้าค่า ≤ 0, nper ≤ 0, หรือ pv ≤ 0 ฟังก์ชัน CUMIPMT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า start_period < 1 และ end_period < 1 หรือ start_period > end_period แล้ว ฟังก์ชัน CUMIPMT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า type เป็นตัวเลขใดๆ ที่นอกเหนือจาก 0 หรือ 1ฟังก์ชัน CUMIPMT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.09

อัตราดอกเบี้ยรายปี

30

จำนวนปีในการกู้เงิน

125000

มูลค่าปัจจุบัน

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=CUMIPMT(A2/12,A3*12,A4,13,24,0)

จำนวนดอกเบี้ยทั้งหมดของการชำระเงินกู้ในปีที่สอง ซึ่งมีคาบเวลาตั้งแต่ 13 ถึง 24

-11135.23213

=CUMIPMT(A2/12,A3*12,A4,1,1,0)

จำนวนดอกเบี้ยของการชำระเงินกู้แบบครั้งเดียวในเดือนแรก

-937.5

หมายเหตุ: 

 • หารอัตราดอกเบี้ยด้วย 12 เพื่อคำนวณหาอัตราดอกเบี้ยรายเดือน คูณจำนวนปีที่ชำระเงินด้วย 12 เพื่อหาจำนวนครั้งของการชำระเงิน

 • ใน Excel สำหรับเว็บ เมื่อต้องการดูผลลัพธ์ในรูปแบบที่เหมาะสมให้เลือกเซลล์จากนั้นบนแท็บหน้าแรกในกลุ่มตัวเลขให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากรูปแบบตัวเลขแล้วคลิกทั่วไป

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×