CORREL (ฟังก์ชัน CORREL)

ฟังก์ชัน CORREL จะส่งกลับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของช่วงเซลล์สองช่วง ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติสองคุณสมบัติ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเฉลี่ยของตำแหน่งที่ตั้งและการใช้เครื่องปรับอากาศ

ไวยากรณ์

CORREL(array1,array2)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CORREL มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • array1    จำเป็น ช่วงของเซลล์ของค่า

 • array2    จำเป็น ช่วงเซลล์ที่สองของค่า

ข้อสังเกต

 • ถ้าอาร์เรย์หรืออาร์กิวเมนต์การอ้างอิงประกอบด้วยข้อความค่าตรรกะหรือเซลล์ว่างค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น อย่างไรก็ตามเซลล์ที่มีค่าศูนย์จะถูกรวมไว้

 • ถ้า array1 และ array2 มีจำนวนจุดข้อมูลที่แตกต่างกัน CORREL จะส่งกลับข้อผิดพลาด #N/A

 • ถ้า array1 หรือ array2 ว่างเปล่าหรือถ้าs (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ของค่าจะเท่ากับศูนย์ CORREL จะส่งกลับค่า #DIV/0! เป็นข้อผิดพลาด

 • มากที่สุดเท่าที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะใกล้เคียงกับ + 1 หรือ-1 จะระบุความสัมพันธ์ค่าบวก (+ 1) หรือค่าลบ (-1) ระหว่างอาร์เรย์ ความสัมพันธ์เชิงบวกหมายความว่าถ้าค่าในหนึ่งอาร์เรย์จะเพิ่มค่าในการเพิ่มอาร์เรย์อื่นๆด้วย สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่อยู่ใกล้กับ0ระบุว่าไม่มีหรือความสัมพันธ์ที่อ่อนแอ

 • สมการของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คือ

  สมการ

  โดยที่: 

  x และ y

  เป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง AVERAGE(array1) และ AVERAGE(array2)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้จะส่งกลับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของชุดข้อมูลสองชุดในคอลัมน์ A และ B

ใช้ฟังก์ชัน CORREL เพื่อส่งกลับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของชุดข้อมูลสองชุดในคอลัมน์ A & B ด้วย = CORREL (A1: A6, B2: B6) ผลลัพธ์คือ๐.๙๙๗๐๕๔๔๘๖

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใช่ไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×