COMBIN (ฟังก์ชัน COMBIN)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน COMBIN ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับจำนวนการจัดหมู่ของจำนวนรายการที่ระบุ ใช้ COMBIN เพื่อหาผลรวมของจำนวนกลุ่มที่เป็นไปได้สำหรับจำนวนรายการที่ระบุไป

ไวยากรณ์

COMBIN(number, number_chosen)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน COMBIN มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Number    (ต้องระบุ) คือจำนวนของรายการ

 • Number_chosen    (ต้องระบุ) คือจำนวนรายการในการจัดหมู่แต่ละอย่าง

ข้อสังเกต

 • อาร์กิวเมนต์ตัวเลขจะถูกปัดเศษทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็ม

 • ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวเลข COMBIN จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า number < 0, number_chosen < 0 หรือ number < number_chosen COMBIN จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • การจัดหมู่คือชุดหรือชุดย่อยใดๆ ของรายการโดยไม่คำนึงถึงลำดับภายใน การจัดหมู่จะแตกต่างจากการเรียงสับเปลี่ยนซึ่งให้ความสำคัญกับลำดับภายในอย่างมีนัยสำคัญ

 • จำนวนของการจัดหมู่มีดังต่อไปนี้ โดยที่ number = n และ number_chosen = k

  สมการ

  โดยที่:

  สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=COMBIN(8,2)

จำนวนวิธีจัดหมู่ของทีมที่มีสมาชิกสองคนจากผู้สมัครทั้งหมด 8 คน

28

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×