COLUMN (ฟังก์ชัน COLUMN)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชันCOLUMN ใน Microsoft Excel ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบคอลัมน์ได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

คำอธิบาย

ส่งกลับหมายเลขคอลัมน์ของการอ้างอิงเซลล์ที่ให้มา ตัวอย่างเช่น สูตร =COLUMN(D10) ส่งกลับค่า 4 เนื่องจากคอลัมน์ D เป็นคอลัมน์ที่ 4

ไวยากรณ์

COLUMN([reference])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน COLUMN มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • reference    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการให้ส่งกลับหมายเลขคอลัมน์

  • ถ้าไม่ใส่อาร์กิวเมนต์อ้างอิง หรืออ้างอิงว่าเป็นช่วงของเซลล์ และถ้าฟังก์ชัน COLUMN ที่ใส่ไว้เป็นสูตรอาร์เรย์แนวนอน ฟังก์ชัน COLUMN จะส่งกลับหมายเลขคอลัมน์ของการอ้างอิงเป็นอาร์เรย์แนวนอน

   เมื่อต้องการใส่สูตรเป็นสูตรอาร์เรย์    เริ่มต้นจากเซลล์สูตร ให้เลือกช่วงที่คุณต้องการใส่สูตรอาร์เรย์ กด F2 แล้วกด CTRL+SHIFT+ENTER

   หมายเหตุ: ใน Excel Online คุณไม่สามารถสร้างสูตรอาร์เรย์ได้

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์อ้างอิงเป็นช่วงของเซลล์ และถ้าฟังก์ชัน COLUMN ไม่มีการใส่สูตรอาร์เรย์แนวนอน ฟังก์ชัน COLUMN จะส่งกลับค่าหมายเลขคอลัมน์ซ้ายสุดมาให้

  • ถ้าไม่ใส่อาร์กิวเมนต์อ้างอิง จะถือว่าเป็นการอ้างอิงของเซลล์ที่ ฟังก์ชัน COLUMN ปรากฏ

  • อาร์กิวเมนต์อ้างอิงไม่สามารถอ้างอิงไปยังหลายๆ พื้นที่ได้

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=COLUMN()

คอลัมน์ที่ใช้แสดงสูตร

3

=COLUMN(B6)

หมายเลขคอลัมน์ของการอ้างอิง B6

2

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×