Clip Organizer ไม่พบคลิปของฉัน

Clip Organizer ไม่สามารถระบุตำแหน่งของคลิปของฉัน

ตำแหน่งของแฟ้มอาจเปลี่ยนไป คุณอาจย้ายหรือเอาแฟ้มออก หรือเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของคุณ

เมื่อกล่องโต้ตอบ Microsoft Clip Organizer ปรากฏขึ้น

  • ถ้าคุณรู้ตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของแฟ้ม ให้คลิก เรียกดู และเรียกดูตำแหน่งใหม่ของคลิป

  • ถ้าคลิปไม่อยู่แล้วและคุณต้องการเอาภาพตัวอย่างของคลิปนี้ออกจาก Clip Organizer ให้คลิก เอารูปขนาดย่อออก

ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่า Clip Organizer ไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จได้

คุณอาจได้รับข้อความว่า Clip Organizer ไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จได้ เมื่อคุณคลิก ค้นหา หรือพยายามแทรกรูปภาพ แต่คุณสามารถคลิกดูชุดรูปภาพต่างๆ และพิมพ์ในการค้นหาได้

คุณอาจสูญเสียการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Clip Organizer ให้ลองทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณอยู่ในบานหน้าต่างงาน แทรกรูปภาพ ในผลิตภัณฑ์ Office ให้ปิดบานหน้าต่างงานแล้วเปิดบานหน้าต่างงานนั้นใหม่

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Clip Organizer รุ่นแสตนด์อโลน บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ออก แล้วเริ่ม Clip Organizer อีกครั้ง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×