ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

CEILING (ฟังก์ชัน CEILING)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน CEILING ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าตัวเลขที่ได้รับการปัดเศษออกห่างจากค่าศูนย์ เพื่อให้เป็นจำนวนเท่าของค่านัยสำคัญที่ใกล้เคียงที่สุด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการจะหลีกเลี่ยงการใช้เหรียญเพนนี (เหรียญ 1 เซ็นต์) ในราคา และผลิตภัณฑ์ของคุณมีราคา $4.42 ให้ใช้สูตร =CEILING(4.42,0.05) เพื่อปัดราคาขึ้นให้เป็นจำนวนเท่าของเหรียญนิเกิล (เหรียญ 5 เซ็นต์) ที่ใกล้เคียงที่สุด

ไวยากรณ์

CEILING(number, significance)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CEILING มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number    (ต้องระบุ) คือค่าที่คุณต้องการปัดเศษ

  • Significance    (ต้องระบุ) คือค่าผลคูณที่คุณต้องการปัดเศษ

ข้อสังเกต

  • ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน CEILING จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • number จะถูกปัดเศษขึ้นในขณะที่ปรับค่าให้ห่างออกจากศูนย์โดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายของ number ถ้า number เป็นค่าที่เป็นจำนวนเท่าของค่านัยสำคัญพอดี จะไม่มีการปัดเกิดขึ้น

  • ถ้า number เป็นลบ และ significance เป็นลบ ค่าจะถูกปัดเศษลงให้ห่างจากศูนย์

  • ถ้า number เป็นลบ และ significance เป็นบวก ค่าจะถูกปัดเศษขึ้นให้เข้าใกล้ศูนย์

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

=CEILING(2.5, 1)

ปัดเศษ 2.5 ขึ้นเป็นค่าผลคูณที่ใกล้ที่สุดของ 1

3

=CEILING(-2.5, -2)

ปัดเศษ -2.5 ขึ้นเป็นค่าผลคูณที่ใกล้ที่สุดของ -2

-4

=CEILING(-2.5, 2)

ปัดเศษ -2.5 ขึ้นเป็นค่าผลคูณที่ใกล้ที่สุดของ 2

-2

=CEILING(1.5, 0.1)

ปัดเศษ 1.5 ขึ้นเป็นค่าผลคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของ 0.1

1.5

=CEILING(0.234, 0.01)

ปัดเศษ 0.234 ขึ้นเป็นค่าผลคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของ 0.01

0.24

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×