APA, MLA, Chicago-รูปแบบบรรณานุกรมโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Microsoft Word คุณสามารถสร้างโดยอัตโนมัติบรรณานุกรม (หรืออื่น ๆ คล้ายเอกสารจำเป็นต้องมีข้อมูลอ้างอิง) ของแหล่งข้อมูลคุณใช้ในการเขียนเอกสารของคุณ ทุกครั้งที่คุณเพิ่มข้อมูลอ้างอิงใหม่ลงในเอกสารของคุณ Word เพิ่มแหล่งข้อมูลนั้นเพื่อให้ปรากฏในบรรณานุกรมในรูปแบบที่เหมาะสม เช่นสไตล์MLA, APAและ Chicago-

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างบรรณานุกรมของคุณ ดูที่การสร้างบรรณานุกรม

การเพิ่มข้อมูลอ้างอิงหลังคำอ้างอิง

 1. บนแท็บการอ้างอิง ในกลุ่มข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรม คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสไตล์

  ตัวเลือก สไตล์ APA ถูกเน้นไว้บนแท็บ การอ้างอิง

 2. คลิกสไตล์ที่คุณต้องการใช้สำหรับข้อมูลอ้างอิงและแหล่งข้อมูล 

 3. คลิกที่จุดสิ้นสุดของประโยคหรือวลีที่คุณต้องการอ้างอิง 

 4. คลิกแทรกข้อมูลอ้างอิง แล้ว เลือกเพิ่มแหล่งข้อมูลใหม่

 5. ในกล่องสร้างแหล่งข้อมูล พิมพ์ในรายละเอียดข้อมูลอ้างอิง นั้นแล้ว คลิกตกลง

  ตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ สร้างแหล่งข้อมูล จะแสดงขึ้น

เมื่อคุณทำเสร็จแล้วขั้นตอนเหล่านี้ ข้อมูลอ้างอิงที่จะถูกเพิ่มลงในรายการของข้อมูลอ้างอิงที่มีอยู่ ในครั้งถัดไปเมื่อคุณอ้างอิงนี้อ้างอิง คุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์ทั้งหมดออกอีกครั้ง คลิกแทรกข้อมูลอ้างอิง เพียง และเลือกข้อมูลอ้างอิงที่คุณต้องการใช้

รายการข้อมูลอ้างอิงแสดงจากปุ่ม แทรกข้อมูลอ้างอิง

สิ่งสำคัญ: APA และ MLA สามารถเปลี่ยนรูปแบบของพวกเขา ดังนั้นคุณจะต้องเลือกเพื่อให้แน่ใจว่า รูปแบบเวอร์ชันเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดของคุณ คุณสามารถสร้างเวอร์ชันของคุณเองอัปเดตแล้วสไตล์ หรือสร้างสไตล์แบบกำหนดเองก็ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูบรรณานุกรมและข้อมูลอ้างอิง 102 – สไตล์แบบกำหนดเองแบบเอกสารสำเร็จรูป

การสร้างบรรณานุกรมจากแหล่งข้อมูลของคุณ

ถ้าคุณต้องการสร้างบรรณานุกรมจากแหล่งข้อมูลของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกบรรณานุกรม โดยทั่วไปแล้ว พวกเขาจะที่ส่วนท้ายของเอกสาร

 2. บนแท็บการอ้างอิง ในข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรมกลุ่ม คลิกบรรณานุกรม

คล้ายกับตัวสร้างสารบัญใน Word คุณสามารถเลือกรูปแบบปแบบบรรณานุกรมที่มีชื่อเรื่อง หรือคุณเพียงแค่คลิกแทรกบรรณานุกรม เพื่อเพิ่มข้อมูลอ้างอิง โดยไม่มีชื่อเรื่อง

ถ้าคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลอ้างอิงพื้นที่ที่สำรองไว้ และแก้ไขแหล่ง โปรดดูที่การสร้างบรรณานุกรม หรือ ถ้าคุณต้องการส่งออกแหล่งข้อมูลบรรณานุกรมของคุณไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เช็คเอาท์นี้ข้อความติดประกาศในบล็อก Microsoft Word

APA กระบวนแก้ไขสไตล์ข้อมูลอ้างอิง Edition 6th

สไตล์ APA ใช้วันผู้เขียนชื่อและการประกาศ ถ้าคุณมีข้อมูลอ้างอิงหลายจากผู้เขียนเดียวกันกับ ไม่มีข้อบกพร่อง Word ทราบตำแหน่งที่สร้างข้อมูลอ้างอิงกรอกลงในสิ่งพิมพ์ชื่อเรื่องเมื่อไม่ควรจะ ถ้านี้เกิดขึ้นกับคุณ ต่อไปนี้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหา:

 1. ในเอกสาร Word ให้คลิกข้อมูลอ้างอิง

 2. คลิกลูกศรลง แล้ว คลิ กแก้ไขข้อมูลอ้างอิง

  ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานภายใต้ข้อมูลอ้างอิงจะแสดงขึ้น

 3. คลิกกล่องกาเครื่องหมายชื่อเรื่อง นั้นแล้ว คลิกตกลง

สิ่งสำคัญ :

 • APA และ MLA สามารถเปลี่ยนรูปแบบของพวกเขา ดังนั้นคุณจะต้องเลือกเพื่อให้แน่ใจว่า รูปแบบเวอร์ชันเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดของคุณ คุณสามารถสร้างเวอร์ชันของคุณเองอัปเดตแล้วสไตล์ หรือสร้างสไตล์แบบกำหนดเองก็ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูบรรณานุกรมและข้อมูลอ้างอิง 102 – สไตล์แบบกำหนดเองแบบเอกสารสำเร็จรูป

 • ถ้าคุณกำลังใช้APA 5th Editionสไตล์ข้อมูลอ้างอิง มีปัญหาหนึ่งที่คุณควรทราบ สไตล์ APA ใช้วันผู้เขียนชื่อและการประกาศ ถ้าคุณมีข้อมูลอ้างอิงหลายจากผู้เขียนเดียวกัน มีอยู่ซึ่งสร้างข้อมูลอ้างอิงกรอกลงในสิ่งพิมพ์ชื่อเรื่องเมื่อไม่ควรจะบกพร่อง Word 2010 ที่ทราบแล้ว ถ้านี้เกิดขึ้นกับคุณ ให้ดูส่วนที่ได้รับสิทธิ์, 'APA กระบวนแก้ไขสไตล์ข้อมูลอ้างอิง Edition 5thด้านล่าง

การเพิ่มข้อมูลอ้างอิงหลังคำอ้างอิง

 1. ในเอกสาร Word ของคุณ คลิกบนแท็บการอ้างอิงใน Ribbon
  คลิกแท็บ การอ้างอิง

 2. ในกลุ่มข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรมคลิกลูกศรอยู่ถัดจากสไตล์
  ในกลุ่ม ข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรม ให้คลิกลูกศรถัดจาก สไตล์

 3. คลิกสไตล์ที่คุณต้องการใช้สำหรับข้อมูลอ้างอิงและแหล่งข้อมูล 

 4. คลิกที่จุดสิ้นสุดของประโยคหรือวลีที่คุณต้องการอ้างอิง 

 5. คลิก แทรกข้อมูลอ้างอิง แล้วเลือก เพิ่มแหล่งข้อมูลใหม่ 

 6. พิมพ์ในรายละเอียดข้อมูลอ้างอิง จากนั้น คลิกตกลง
  เพิ่มแหล่งข้อมูลใหม่

เมื่อคุณทำเสร็จแล้วขั้นตอนเหล่านี้ ข้อมูลอ้างอิงที่จะถูกเพิ่มไปยังปุ่มแทรกข้อมูลอ้างอิงดังนั้นในครั้งถัดไปเมื่อคุณอ้างอิงนี้อ้างอิง คุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์ทั้งหมดออกอีกครั้ง
คลิก แทรกข้อมูลอ้างอิง

การสร้างบรรณานุกรมจากแหล่งข้อมูลของคุณ

ถ้าคุณต้องการสร้างบรรณานุกรมจากแหล่งข้อมูลของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกบรรณานุกรม ปกติแล้วตำแหน่งดังกล่าวจะอยู่ที่ส่วนท้ายสุดของเอกสาร 

 2. บนแท็บ การอ้างอิง ในกลุ่ม ข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรม ให้คลิก บรรณานุกรม 

เหมือนตัวสร้างสารบัญใน Word คุณสามารถเลือกรูปแบบปแบบบรรณานุกรมที่มีชื่อเรื่อง หรือคุณเพียงแค่คลิกแทรกบรรณานุกรมเพื่อเพิ่มข้อมูลอ้างอิง โดยไม่มีชื่อเรื่อง
คลิก แทรกบรรณานุกรม

ถ้าคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลอ้างอิงพื้นที่ที่สำรองไว้ และแก้ไขแหล่ง โปรดดูที่การสร้างบรรณานุกรมใน Word 2010 หรือถ้าคุณต้องการส่งออกแหล่งข้อมูลบรรณานุกรมของคุณไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เช็คเอาท์นี้ข้อความติดประกาศในบล็อก Microsoft Word

APA กระบวนแก้ไขสไตล์ข้อมูลอ้างอิง Edition ที่ 5

สไตล์ APA ใช้วันผู้เขียนชื่อและการประกาศ ถ้าคุณมีข้อมูลอ้างอิงหลายจากผู้เขียนเดียวกัน มีอยู่ซึ่งสร้างข้อมูลอ้างอิงกรอกลงในสิ่งพิมพ์ชื่อเรื่องเมื่อไม่ควรจะบกพร่อง Word 2010 ที่ทราบแล้ว ถ้านี้เกิดขึ้นกับคุณ ต่อไปนี้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหา:

 1. ในเอกสาร Word ให้คลิกข้อมูลอ้างอิง

 2. คลิกลูกศรลงแล้ว คลิ กแก้ไขข้อมูลอ้างอิง
  คลิกลูกศรลง แล้วคลิก แก้ไขข้อมูลอ้างอิง

 3. คลิกกล่องกาเครื่องหมายชื่อเรื่องจากนั้น คลิกตกลง
  คลิกกล่องกาเครื่องหมาย ชื่อเรื่อง แล้วคลิก ตกลง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×