ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

AGGREGATE (ฟังก์ชัน AGGREGATE)

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับการรวมในรายการหรือฐานข้อมูล ฟังก์ชัน AGGREGATE สามารถนำฟังก์ชันการรวมที่แตกต่างกันไปใช้กับรายการหรือฐานข้อมูลโดยสามารถเลือกที่จะละเว้นแถวที่ซ่อนอยู่และค่าความผิดพลาดได้อีกด้วย

ไวยากรณ์

รูปแบบที่เป็นการอ้างอิง

AGGREGATE(function_num, options, ref1, [ref2], …)

รูปแบบอาร์เรย์

AGGREGATE(function_num, options, array, [k])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน AGGREGATE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Function_num     (ต้องระบุ) คือตัวเลข 1 ถึง 19 ซึ่งระบุฟังก์ชันที่ต้องการใช้

Function_num

ฟังก์ชัน

1

AVERAGE

2

COUNT

3

COUNTA

4

MAX

5

MIN

6

PRODUCT

7

STDEV.S

8

STDEV.P

9

SUM

10

VAR.S

11

VAR.P

1.2

MEDIAN

1.3

MODE.SNGL

14

LARGE

15

SMALL

16

PERCENTILE.INC

17

QUARTILE.INC

18

PERCENTILE.EXC

19

QUARTILE.EXC

 • ตัวเลือก     (ต้องระบุ) คือค่าตัวเลขที่กำหนดว่าจะละเว้นค่าใดในช่วงการประเมินสำหรับฟังก์ชัน

  หมายเหตุ: ฟังก์ชันจะไม่ละเว้นแถวที่ซ่อนอยู่ ฟังก์ชัน SUBTOTAL หรือ AGGREGATE ที่ซ้อน ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์มีการคำนวณ เช่น: =AGGREGATE(14,3,A1:A100*(A1:A100>0),1)

ตัวเลือก

ลักษณะการทำงาน

0 หรือไม่นับ

ละเว้นฟังก์ชัน SUBTOTAL และ AGGREGATE ที่ซ้อนกัน

1

ละเว้นแถวที่ถูกซ่อน ฟังก์ชัน SUBTOTAL และ AGGREGATE ที่ซ้อนกัน

2

ละเว้นค่าความผิดพลาด ฟังก์ชัน SUBTOTAL และ AGGREGATE ที่ซ้อนกัน

3

ละเว้นแถวที่ถูกซ่อน ค่าความผิดพลาด ฟังก์ชัน SUBTOTAL และ AGGREGATE ที่ซ้อนกัน

4

ไม่ละเว้นสิ่งใด

5

ละเว้นแถวที่ถูกซ่อน

6

ละเว้นค่าความผิดพลาด

7

ละเว้นแถวที่ถูกซ่อนและค่าความผิดพลาด

 • Ref1     (ต้องระบุ) คืออาร์กิวเมนต์ตัวเลขค่าแรกสำหรับฟังก์ชันซึ่งรับอาร์กิวเมนต์ตัวเลขหลายค่าที่คุณต้องการหาค่าการรวม

 • Ref2,...     (ระบุหรือไม่ก็ได้) คืออาร์กิวเมนต์ตัวเลขค่าที่ 2 ถึง 253 ที่คุณต้องการหาค่าการรวม

  สำหรับฟังก์ชันที่รับอาร์เรย์ Ref1 คืออาร์เรย์ สูตรอาร์เรย์ หรือการอ้างอิงไปยังช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการค่าการรวม Ref2 คืออาร์กิวเมนต์ที่สองซึ่งต้องระบุสำหรับบางฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อไปนี้ต้องการอาร์กิวเมนต์ Ref2

ฟังก์ชัน

LARGE(array,k)

SMALL(array,k)

PERCENTILE.INC(array,k)

QUARTILE.INC(array,quart)

PERCENTILE.EXC(array,k)

QUARTILE.EXC(array,quart)

ข้อสังเกต

Function_num :

 • ทันทีที่คุณพิมพ์อาร์กิวเมนต์ function_num เมื่อคุณใส่ฟังก์ชัน AGGREGATE ลงในเซลล์บนเวิร์กชีต คุณจะได้รับรายการของฟังก์ชันทั้งหมดที่คุณสามารถใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ได้

ข้อผิดพลาด:

 • ถ้าจำเป็นต้องมีอาร์กิวเมนต์ ref ที่สองแต่ไม่ได้ระบุไว้ AGGREGATE จะส่งกลับข้อผิดพลาด #VALUE!

 • ถ้าการอ้างอิงอย่างน้อยหนึ่งอย่างเป็นการอ้างอิงสามมิติ AGGREGATE จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ชนิดของช่วง

 • ฟังก์ชัน AGGREGATE ได้รับการออกแบบสำหรับคอลัมน์ของข้อมูล หรือช่วงแนวตั้ง แต่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับแถวของข้อมูล หรือช่วงแนวนอน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณหาผลรวมย่อยของช่วงแนวนอน ด้วยการใช้ตัวเลือก 1 เช่น AGGREGATE(1, 1, ref1) แล้ว การซ่อนคอลัมน์จะไม่มีผลต่อค่าผลรวมของการรวม แต่การซ่อนแถวในช่วงแนวตั้งจะมีผลต่อการรวม

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

#DIV/0!

๘๒

๗๒

๖๕

30

๙๕

#NUM!

๖๓

31

๕๓

๙๖

๗๑

๓๒

๕๕

๘๑

๘๓

๓๓

๑๐๐

๕๓

๙๑

๓๔

๘๙

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=AGGREGATE(4, 6, A1:A11)

คำนวณค่าสูงสุดในขณะที่ละเว้นค่าความผิดพลาดในช่วง

๙๖

=AGGREGATE(14, 6, A1:A11, 3)

คำนวณค่าที่มากที่สุดในอันดับที่ 3 ในขณะที่ละเว้นค่าความผิดพลาดในช่วง

๗๒

=AGGREGATE(15, 6, A1:A11)

จะส่งกลับ #VALUE! เป็นข้อผิดพลาด ทั้งนี้เนื่องจาก AGGREGATE ต้องการอาร์กิวเมนต์ ref ที่สอง เพราะฟังก์ชัน (SMALL) ต้องการ

#VALUE!

=AGGREGATE(12, 6, A1:A11, B1:B11)

คำนวณมัธยฐาน ในขณะที่ละเว้นค่าความผิดพลาดในช่วง

๖๘

=MAX(A1:A2)

จะส่งกลับค่าความผิดพลาด เนื่องจากมีค่าความผิดพลาดอยู่ในช่วงการประเมิน

#DIV/0!

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×