×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ
การเริ่มต้นใช้งานด่วนของ Word Online

เพิ่มและจัดรูปแบบ

Add and format text in Word Online

Add and format text

 1. Place the cursor in your document, and type some text.

 2. Select the text and change the:

  • Font - font, font size, bold, italics, underline, and color

  • Paragraph - bullets, numbering, alignment, line, and paragraph spacing

  • Styles - headings, titles, subtitles

Format text in Word Online

Add pictures, online pictures, and tables

 1. Select the Insert tab.

 2. Select what you want to insert:

  • Table - select Table and then select the table size you want.

  • Picture - select Picture, browse for the picture you want, and select Open.

  • Online Pictures - select Online Pictures, select a stock photo or search for an image on Bing, and select Insert.

Insert Picture in Word Online

Add a link

 1. Select some text.

 2. Select Insert > Link.

 3. For Display text, type the text you want the link to display.

 4. For Address, enter the URL.

 5. Select Insert.

Insert a hyperlink
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×