×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Add a background sound to a Web page

Note: This article has done its job, and will be retiring soon. To prevent "Page not found" woes, we're removing links we know about. If you've created links to this page, please remove them, and together we'll keep the web connected.

When you add a background sound to a Web page in Microsoft Office Publisher, the sound plays when you view your Web page in a browser. The background sound will not play when you view the Web page in Publisher.

 1. Go to the page where you want to add a background sound.

 2. On the Tools menu, click Web Page Options.

 3. Under Background sound, do one of the following:

  • In the File name box, enter the path of the sound file you want.

  • To browse for a background sound, click Browse, click the sound file you want, and then click Open.

 4. Under Background sound, do one of the following:

  • To have the sound play continuously, click Loop forever.

  • To have the sound play a specific number of times, click Loop, and then type or select the number you want.

 5. Click OK.

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×