Yammer SSO และ DSync deprecation - บ่อย

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Yammer เข้าสู่ระบบครั้งเดียว (SSO) และซิงโครไนซ์ไดเรกทอรี (DSync) จะถูกไม่สนับสนุน และจะไม่ทำงานหลังจากเดือน 1st ธันวาคม 2016 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ deprecation และขั้นตอนนี้คุณสามารถดำเนินการเพื่อสลับจากใช้Yammer SSO และ DSync เพื่อใช้เครื่องมือคุ้นเคยOffice 365 เพื่อติดตั้งเข้าสู่ระบบครั้งเดียว (Office 365 เข้าสู่ระบบ ด้วยข้อมูลประจำตัวภายนอก) และซิงโครไนซ์ไดเรกทอรี (Azure Active Directory Connect ), ดูวางแผนสำหรับ Yammer SSO และ DSync deprecation

Q:หน้าที่การใช้งานใดจะถูกเอาออกจาก Yammer ได้อย่างไร

A: Yammer เข้าสู่ระบบครั้งเดียว (SSO) และซิงโครไนซ์ไดเรกทอรีYammer (DSync) จะถูกเอาออกจากYammer ต่อไปนี้ถูกเครื่องมือดั้งเดิมที่พัฒนาขึ้นโดยYammer ก่อนที่จะถูกรับโดยไมโครซอฟท์ ตามYammer ช่วยปรับปรุงการรวมเข้ากับOffice 365 เราจะไม่จำเป็นสำหรับลูกค้าเพื่อเรียนรู้ และการบำรุงรักษาเครื่องมือที่แยกต่างหาก ลูกค้าควรเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่คุ้นเคยOffice 365 การตั้งค่าการเข้าสู่ระบบครั้งเดียว (Office 365 ลงชื่อเข้าใช้ ด้วยข้อมูลเฉพาะตัวที่ติดต่อกับภายนอก) และซิงโครไนซ์ไดเรกทอรี (Azure Active Directory Connect ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่วางแผนสำหรับ Yammer SSO และ DSync deprecation

Q:ฉันการเปลี่ยนแปลงนี้ถูกการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างไร

A:โดยยึดตามYammer Enterprise การบริการติดต่อสื่อสารนโยบายการเปลี่ยนแปลงนี้มีการสื่อสารในแต่ละช่องทางต่าง ๆ ต่อไปนี้เพื่อให้ลูกค้าทราบ:

 1. การอัปเดเอกสาร:วางแผนสำหรับ Yammer SSO และ DSync deprecation

 2. โพสต์ในบล็อกYammer:ข้อมูลเฉพาะตัวของการบังคับใช้ Office 365 ในขณะนี้พร้อมใช้งาน Yammer

 3. ผิดOffice 365 ศูนย์ข้อความประกาศสำหรับผู้ดูแลระบบ

 4. อีเมลที่ผู้ดูแลระบบYammer

 5. ข้อความประกาศใน Yammer Office 365 Network: จะพร้อมใช้งานการบังคับให้มี Office 365 ข้อมูลเฉพาะตัวใน Yammer !

Q:เมื่อจะ Yammer SSO และ DSync หยุดทำงานอย่างไร

A: Yammer SSO และ DSync จะหยุดทำงานกับเดือน 1st ธันวาคม 2016 หลังจากวันที่ 1 เมษายน 2016 เครือข่ายYammer ไม่สามารถตั้งค่าการกำหนดค่าใหม่ หรือทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเมื่อต้องการกำหนดค่าของ SSO หรือ DSync สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูกำหนดการ Deprecation สำหรับ Yammer SSO และ DSync

Q:อะไรคือกรอบเวลาที่แนะนำการเปลี่ยนไปเป็น Office 365 เข้าสู่ระบบได้อย่างไร

A:สำหรับการเปลี่ยนที่ราบรื่นเราขอแนะนำให้สลับไปยังOffice 365 ลงชื่อเข้าใช้เป็นเร็ว ๆ นี้เป็นทางปฏิบัติสำหรับองค์กรของคุณ เว้นแต่ว่าคุณเป็นผู้ใช้ของหนึ่งในสามสถานการณ์ที่แสดงด้านล่างนี้ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อผู้ใช้ คุณควรดำเนินการเปลี่ยนภาพของคุณก่อนเดือน 1st ธันวาคม 2016 โดยทำตามขั้นตอนระบุไว้ในวิธีการเปลี่ยนไปใช้ Office 365 เข้าสู่ระบบสำหรับการซิงค์ Yammer และ Azure Active Directory ผู้ใช้ด้านล่างลักษณะการทำงานควรตรวจทานOffice 365 สรรหาเพื่อตรวจสอบเมื่อเหล่านี้จะพร้อมใช้งาน:

 • ต่อผู้ใช้สิทธิ์การใช้งาน:    ความสามารถในการใช้สิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้Office 365 บล็อกไม่สามารถเข้าถึงYammer

 • ซิงค์คุณสมบัติผู้:    ซิงโครไนซ์การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้จากOffice 365 ลงในYammer

  หมายเหตุ: ผู้ใช้ครั้งเดียวประชากรคุณสมบัติสำหรับผู้ใช้ใหม่จะพร้อมใช้งานวันนี้

 • วงจรชีวิตของผู้ใช้:    การปรับปรุงวงจรชีวิตฟังก์ชันที่มีอยู่ของผู้ใช้เพื่อหยุดชั่วคราว และบล็อกการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ถูกบล็อกในOffice 365

 • Yammer หลายเครือข่ายเชื่อมโยงกับการสมัครใช้งาน Office 365 หนึ่ง    การสนับสนุนสำหรับการเชื่อมต่อหนึ่งการสมัครสมาชิก Office 365 กับเครือข่าย Yammer หลายสำหรับจัดการวงจรอายุของผู้ใช้และเข้าสู่ระบบ

Q:สิ่งที่ฉันควรใช้แทนที่จะ Yammer SSO และ DSync ได้อย่างไร

A:ลูกค้าสามารถใช้เครื่องมือที่คุ้นเคยOffice 365 การตั้งค่าการเข้าสู่ระบบครั้งเดียว (Office 365 ลงชื่อเข้าใช้ ด้วยข้อมูลเฉพาะตัวที่ติดต่อกับภายนอก) และซิงโครไนซ์ไดเรกทอรี (Azure Active Directory Connect ) แทนYammer SSO และ DSync ทำตามขั้นตอนในวิธีการเปลี่ยนไปใช้โดยใช้ Office 365 เข้าสู่ระบบสำหรับการซิงค์ Yammer และ Azure Active Directoryเพื่อสลับไปใช้เครื่องมือเหล่านี้

Q:อะไรแทนสำหรับสถานการณ์สมมติหรือลักษณะการทำงาน Yammer SSO และ DSync ต่าง ๆ จะใช้สำหรับได้อย่างไร

A:ถ้าคุณกำลังใช้Yammer SSO หรือ DSync สำหรับสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงหรือลักษณะการทำงาน โปรดตรวจทานต่อไปนี้: Yammer SSO สถานการณ์สมมติและแทนที่ของพวกเขาและสถานการณ์สมมติ Yammer DSync และแทนของพวกเขา

Q:สิ่งที่ฉันต้องทำเมื่อต้องการเปลี่ยนไปใช้ Office 365 เข้าสู่ระบบสำหรับ Yammer และ Azure Active Directory ซิงค์ได้อย่างไร

A:ทำตามขั้นตอนในวิธีการเปลี่ยนไปใช้ Office 365 เข้าสู่ระบบสำหรับการซิงค์ Yammer และ Azure Active Directory โปรดสังเกตว่า เครื่องมือOffice 365 สำหรับการเข้าสู่ระบบคุณสามารถกำหนดค่า โดยลูกค้า (แบบบริการตนเอง) ในขณะที่Yammer SSO จำเป็นต้องติดต่อทีมสนับสนุนYammer เครือข่ายYammer ที่ใช้ในขณะนี้Yammer SSO จะต้องการเปลี่ยนไปใช้Office 365 ลงชื่อเข้าใช้สำหรับYammer ก่อนที่คุณเริ่มต้น ทำให้แน่ใจว่า ผู้ใช้Yammer ปัจจุบันทั้งหมดที่มีข้อมูลเฉพาะOffice 365 สอดคล้องกัน (หรือมิฉะนั้นคุณสามารถรบกวนการเข้าถึงของผู้ใช้เพื่อYammer )

Q:ฉันทำบังคับข้อมูลเฉพาะตัวของ Office 365 ใน Yammer

A:ก่อนที่คุณเริ่มต้น ทำให้แน่ใจว่า ผู้ใช้Yammer ปัจจุบันทั้งหมดที่มีข้อมูลเฉพาะOffice 365 สอดคล้องกัน (หรือมิฉะนั้นคุณสามารถรบกวนYammer ถึงของผู้ใช้) เราขอแนะนำการติดต่อสื่อสารการเปลี่ยนแปลงนี้ไปยังผู้ใช้ของคุณโดยใช้เทมเพลสื่อสารที่ให้ไว้ในการเริ่มต้นบังคับใช้ Office 365 ข้อมูลเฉพาะตัวใน Yammer แล้ว จะใช้เพียงไม่กี่ขั้นตอนการเริ่มต้นบังคับใช้Office 365 ข้อมูลเฉพาะตัวในYammer ขั้นตอนเหล่านี้สามารถพบได้ในบทความ:บังคับให้มีการข้อมูลประจำตัว office 365 สำหรับผู้ใช้ Yammerได้

Q:ฉันต้องการติดต่อ Yammer เพื่อสลับไปยัง Office 365 เข้าสู่ระบบหรือ Azure Active Directory เชื่อมต่อได้อย่างไร

A:ไม่ ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าเครื่องมือOffice 365 สำหรับลงชื่อเข้าใช้ เองแทนที่จะต้องติดต่อทีมสนับสนุนYammer

Q:มีตัวเลือกเพื่อเลือกออกจากการย้ายไปยัง Office 365 เข้าสู่ระบบหรือ Azure Active Directory เชื่อมต่อหรือไม่

A:ไม่ ตามYammer รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดกับOffice 365 เรากำลังจะเอาเครื่องมือซ้ำซ้อนกันที่ไม่ซ้ำกันสำหรับYammer

Q:อะไรจะเกิดขึ้นถ้าฉันไม่ได้ดำเนินการใด ๆ โดย 1st ธันวาคม 2016 ได้หรือไม่

A:ถ้าคุณไม่ต้องทำอะไร โดย 2016 ธันวาคม 1st ต่อไปนี้จะไม่ทำงาน:

 • Yammer SSO:    Yammer เดียวเข้าสู่ระบบจะหยุดการทำงาน เครือข่ายจะเริ่มต้นใช้งานข้อมูลเฉพาะตัวOffice 365 (ถ้าเครือข่ายไม่เกี่ยวข้องกับผู้เช่าOffice 365 ) หรือดั้งเดิมข้อมูลเฉพาะตัวYammer (บันทึก ด้วยชื่อผู้ใช้ Yammer ที่เฉพาะเจาะจงและรหัสผ่าน)

 • Yammer DSync:   ซิงโครไนซ์ไดเรกทอรีYammer จะหยุดทำงาน การเปลี่ยนแปลงใน Active Directory ภายในองค์กรของคุณจะไม่มีผลในYammer

Q:ถ้าฉันประสบปัญหา บุคคลที่ฉันควรติดต่อได้อย่างไร

A:โปรดทำตามขั้นตอนปกติผู้เช่าของคุณเพื่อเปิดการร้องขอการสนับสนุนOffice 365 ดูที่ติดต่อ Office 365 สำหรับธุรกิจสนับสนุน

Q:ฉันจะทราบไรถ้าฉันกำลังรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไร

A: Yammer ตรวจสอบผู้ดูแลระบบจะได้รับอีเมเกี่ยวกับถูกกำหนดเป็นผู้ใช้ปัจจุบันYammer SSO หรือ DSync ฟีเจอร์ นอกจากนี้Office 365 การสื่อสารศูนย์ข้อความได้ถูกส่งออก

Q:มีสถานการณ์สมมติพิเศษใด ๆ ที่ฉันจำเป็นต้องทราบได้อย่างไร

A:ใช่ ลูกค้าบางอย่างจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมในการดำเนินการโดยขึ้นอยู่กับเครือข่ายYammer ปัจจุบันจะติดตั้ง ผู้ดูแลระบบYammer จะสามารถระบุสถานการณ์สมมติที่นำไปใช้กับเครือข่ายของพวกเขา สถานการณ์สมมติเหล่านี้คือ:

 1. ไม่มีผู้เช่าOffice 365 ถูกแมปกับเครือข่ายYammer

 2. ผู้เช่าOffice 365 หนึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายYammer หลายอยู่

 3. ผู้เช่าOffice 365 หลายเกี่ยวข้องกับเครือข่ายYammer หนึ่ง

โปรดสังเกตว่า เครือข่ายYammer จะสัมพันธ์กับผู้เช่าOffice 365 ถ้าได้รับการตรวจสอบโดเมนบนเครือข่ายบนOffice 365 ผู้เช่า คำถามถัดไปแนะนำให้คุณตามขั้นตอนที่คุณจำเป็นต้องทำในกรณีที่คุณสถานการณ์สมมติข้างบนหนึ่งนำไปใช้กับสภาพแวดล้อมของคุณ

Q:ถ้าฉันอยู่ลงในสถานการณ์พิเศษ ขั้นตอนเพิ่มเติมว่าฉันต้องทำได้อย่างไร

A:โดยยึดตามสถานการณ์สมมติที่เกี่ยวข้อง คุณจะต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ไม่มีผู้เช่าOffice 365 ถูกแมปกับเครือข่ายYammer

  สร้างผู้เช่า และเชื่อมต่อกับYammer โดยทำตามขั้นตอนในคู่มือการเปิดใช้งาน Yammer

 2. ผู้เช่าOffice 365 หนึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายYammer หลายอยู่

  ถ้า คุณมีผู้เช่าหนึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่าย Yammer หลาย เราขอแนะนำให้คุณรวมเครือข่าย คุณสามารถเห็นเครือข่ายทั้งหมดที่เชื่อมต่อ โดยการเยี่ยมชมหน้าโยกย้ายเครือข่าย ถ้า เหตุผลบางประการ business คุณไม่สามารถรวมเครือข่าย ยังคงสามารถเปลี่ยน โดยเรียกใช้Yammer ในโดเมนเกี่ยวข้องกับเครือข่าย ในขณะที่คุณกำลังรอสำหรับOffice 365 เพื่อสนับสนุนเครือข่ายYammer หลายที่เกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งานOffice 365 หนึ่งเครือข่ายของคุณYammer เพื่อเข้าสู่ระบบครั้งเดียวและ DSync ที่เทียบเท่ากันในOffice 365 หนึ่ง

 3. ผู้เช่าOffice 365 หลายเกี่ยวข้องกับเครือข่ายYammer หนึ่ง

  • โดเมนบนเครือข่ายของคุณYammer ได้ถูกผนวกเข้ากับผู้เช่าOffice 365 มากกว่าหนึ่ง ผู้เช่าOffice 365 จะสัมพันธ์กับเครือข่ายYammer ถ้าถูกเพิ่มเป็นผู้เช่าOffice 365 โดเมนได้ตรวจสอบโดเมนบนเครือข่าย

  • เมื่อต้องการสลับจากYammer SSO และ DSync การOffice 365 เข้าสู่ระบบสำหรับYammer จะก่อนอื่นคุณต้องทำขั้นตอนพิเศษเพื่อไปยังสถานะที่ทุกโดเมนในแต่ละเครือข่ายYammer แมปกับผู้เช่าOffice 365 เพียงหนึ่ง ขั้นตอนที่ประกอบด้วยการเลือกระหว่างสองตัวเลือกเหล่านี้สำหรับแต่ละเครือข่ายYammer พวกเขามี:

   • ย้ายโดเมนทั้งหมดในเครือข่ายYammer ไปยังผู้เช่าเดียวOffice 365

   • เอาโดเมนจากเครือข่ายYammer เช่นว่าจะแชร์โดเมนกับผู้เช่าเดียวOffice 365 เท่านั้น ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ที่ มีที่อยู่อีเมลในโดเมนที่เอาต้นเครือข่ายที่แยกต่างหากYammer ของตนเอง

ถาม:ฉันสามารถเปลี่ยนไปใช้โดยใช้ "ข้อมูลเฉพาะตัวที่บังคับใช้ Office 365" บนเครือข่ายของฉัน และยัง ทำให้ใช้เครื่องมือ Yammer DSync ดั้งเดิมสำหรับซิงโครไนซ์โปรไฟล์ผู้ใช้

A: Microsoft แนะนำในการย้ายที่สนับสนุนYammer DSync เทคโนโลยีที่จะหยุดทำงานบน 1 ธันวาคม 2016 ออก ถ้าคุณวางแผนที่จะย้ายออกYammer DSync แต่มี business ทันทีที่จำเป็นต้อง คุณสามารถดำเนินต่อโดยใช้เครื่องมือ DSync ดั้งเดิมYammer (จนกว่า 1 เดือนธันวาคม 2016) สำหรับการซิงโครไนซ์โปรไฟล์ผู้ใช้พร้อมด้วยOffice 365 ลงชื่อเข้าใช้และเปลี่ยนข้อมูลเฉพาะตัวในการบังคับให้มี Office 365

Q:เมื่อเราบังคับให้มี Office 365 ระบุสำหรับ Yammer จะผู้ดูแลระบบทั้งหมดของเรา Office 365 ผู้เช่าจะกลายเป็น ผู้ดูแลระบบ Yammer ได้อย่างไร

A:ใช่ ผู้ดูแลระบบส่วนกลางOffice 365 ทั้งหมดจะกลายเป็น ผู้ดูแลระบบYammer เมื่อเครือข่ายYammer ถูกแมปไปยังผู้เช่าOffice 365 ผู้ดูแลระบบYammer อย่างไรก็ตาม จะไม่ได้โดยอัตโนมัติกลายเป็น ผู้ดูแลระบบส่วนกลางOffice 365

Q:ฉันจะเปิดใช้งานการเปลี่ยน "ข้อมูลเฉพาะตัวที่บังคับใช้ Office 365" สำหรับ Yammer มีผลกระทบต่อผู้ใช้ของผู้เยี่ยมชมบนเครือข่ายของเราได้อย่างไร

A:ผู้เยี่ยมชมและผู้ใช้ภายนอกให้ทำตามวิธีการรับรองความถูกต้องของเครือข่ายของพวกเขา home ไม่ด้านหนึ่งกับเครือข่ายของผู้เยี่ยมชมพวกเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของ นี้จะเหมือนกับลักษณะการทำงานYammer SSO ตาม เพื่อขัดข้องไม่ควรเกิดขึ้นต่อไปนี้ เฉพาะผู้ใช้บัญชีอยู่ในในเครือข่ายของคุณจะได้รับผลกระทบ โดยตั้งค่าข้อมูลประจำตัวการบังคับให้มี Office 365 ในเครือข่ายของคุณ

Q:เราใช้ Yammer SSO และActive Directory Federation Services (AD FS) เพื่อรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ และเรามีกฎเพื่อบล็อกผู้ใช้ที่ระบุโดยยึดตามแอตทริบิวต์ของ Active Directory ถ้าเราได้เมื่อต้องการบังคับให้มีผู้ใช้อีเมล Office 365 อาจที่เราทำเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ระบุการเข้าถึง Yammer

A:โปรดตรวจทานOffice 365 สรรหาเพื่อยืนยันเมื่อเราจะถูกแสดงต่อผู้ใช้สิทธิ์การใช้งานสำหรับYammer รวมเข้ากับข้อมูลเฉพาะตัวOffice 365 บังคับใช้ สิทธิ์การใช้งานต่อผู้ใช้จะอนุญาตให้คุณสามารถบล็อกผู้ใช้ออกจากYammer โดยใช้วิธีเดียวกับบริการอื่น ๆOffice 365 ทำ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานต่อผู้ใช้จะออกขณะที่เราได้รับใกล้เคียงกับเวอร์ชันออกจำหน่าย

Q:ฉันได้อย่างรวดเร็วทำการเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าการสลับไปไว้เหนือไปยัง Office 365 ลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลเฉพาะตัวที่ติดต่อกับภายนอกเกิดขึ้นได้อย่างไร

ก:ตัดคือ immediate มีไม่มีความล่าช้าและไม่มีหยุดทำงาน ถ้ามีเลือกตัวเลือกในการเข้าสู่ระบบออกจากผู้ใช้ปัจจุบันทั้งหมด แล้วที่ถูกใช้ในทันที และผู้ใช้จะต้องเข้าสู่ระบบอีกครั้ง ด้วยข้อมูลเฉพาะตัวOffice 365 เมื่อพวกเขากลับไปยัง Yammer

Q:เมื่อการตัดเกิดขึ้น จะซิงค์ข้อมูลระหว่าง Yammer และ Active Directory เปลี่ยนได้อย่างไร

A:หมายเลข เมื่อคุณเตรียมใช้งานผู้ใช้ใหม่ กระบวนการที่จะเรียกคุณสมบัติของพวกเขาจากAzure Active Directory และOffice 365Yammer ขึ้นมา

Q:มีผู้ใช้บางคนที่จะไม่สามารถใช้ Yammer หรือไม่

A:ผู้ใช้ในOffice 365 สามารถเข้าถึงYammer โดยตรง หรือ โดยการใช้Office 365 ถ้าพวกเขาได้รับมอบหมายสิทธิ์การใช้งาน ในไตรมาสแรกของ 2016, Yammer จะมีตัวเลือกผู้ดูแลระบบต้องเปิดใช้งานการบล็อกผู้ใช้ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงYammer เมื่อเปิดใช้งานโหมดนี้ ผู้ใช้ใด ๆ ที่มีสิทธิ์การใช้งานที่มอบหมายYammer สำหรับองค์กร ในผู้เช่าOffice 365 ของพวกเขา จะไม่สามารถใช้Yammer สิทธิ์การใช้งานจะพร้อมใช้งานกับแผนจำนวนมากเช่น: Office 365 Enterprise E3, Yammer สำหรับองค์กร แบบสแตนด์อโลน และอื่น ๆ

Q:สามารถผู้ดูแลควบคุมอีเมลที่เชิญสำหรับเครือข่ายเมื่อ Office 365 เข้าสู่ระบบถูกเปิดใช้งานได้อย่างไร

A:หมายเลข ผู้ดูแลระบบไม่สามารถควบคุมเชิญอีเมลที่ส่งไปยังผู้ใช้ ด้วยYammer DSync จะเกิดขึ้นไปอีเมลที่เชิญเนื้อหาที่ถูกส่ง โดยเครื่องมือที่กำหนดเอง แต่เชิญอื่น ๆ ทั้งหมดที่ใช้รูปแบบของระบบ ด้วยOffice 365 ลงชื่อเข้าใช้และการเตรียมใช้งานAzure Active Directory อีเมเชิญทั้งหมดจะถูกส่งในรูปแบบระบบ และกำหนดเองใด ๆ DSync Yammer ไม่นำไปใช้เว้นแต่ว่าผู้ถูกเชิญ โดย DSync

Yammer DSync ได้รับการสนับสนุนการแสดงให้ผู้ใช้ในไซต์Yammer เมื่อพวกเขายอมรับการเชิญจาก DSync ข้อความยินดีต้อนรับแบบกำหนดเอง Office 365 ลงชื่อเข้าใช้มีการปรับปรุงเริ่มต้นประสบการณ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ และข้อความยินดีต้อนรับแบบกำหนดเองนี้จะแสดงเฉพาะถ้าผู้ใช้คลิผ่านการเชิญจาก DSync

Q:ตำแหน่งที่สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติม

ทรัพยากรต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานกับข้อมูลเพิ่มเติม:

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×