Yammer และ Office 365 กลุ่ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Yammer รวมเข้ากับ Office 365 กลุ่มเดี๋ยวนี้ ซึ่งหมายความ ว่า กลุ่มประสบการณ์ใน Yammer จะได้รับการเข้าถึงบริการ Office 365 เช่น SharePoint Online, OneNote และวางแผน

Yammer และ Office 365 กลุ่ม

Yammer แล้วเมื่อต้องการรวมไว้ในบริการ Office 365 กลุ่มสำหรับเครือข่ายที่ตรงตามเกณฑ์มีคุณสมบัติเหมาะสมรายละเอียดด้านล่าง เมื่อ นี้จะพร้อมใช้งานในเครือข่ายของคุณคุณสามารถสร้างกลุ่มความ Office 365 ที่ใช้อีเมล Outlook อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ Yammer เพื่อสื่อสาร และแชร์ข้อมูล ประสบการณ์การใช้งานของกลุ่ม Yammer ในตอนนี้มีการเข้าถึงในทีมไซต์และเอกสารไลบรารี SharePoint สมุดบันทึก OneNote แผนในการวางแผน และเวิร์กสเปซใน PowerBI ช่วงเวลา ประสบการณ์การใช้งานของกลุ่มของคุณจะรวมปฏิทินที่แชร์

อีเมลและประสบการณ์กลุ่ม Yammer

เมื่อมีการพร้อมใช้งาน Office 365 กลุ่มเริ่มต้น การสนทนากลุ่มไม่สามารถเกิดขึ้นได้เฉพาะใน Outlook ตอนนี้ ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะมีการสนทนากลุ่ม ใน Yammer หรือ ใน Outlook

คุณจะยังคงสามารถส่งอีเมลไปยังกลุ่มใน Yammer และจะปรากฏในกลุ่มข้อความ นอกจากนี้ Office 365 เชื่อมต่อ Yammer ชื่อของกลุ่มจะอยู่ในรายชื่อส่วนกลาง (GAL) ของบริษัทของคุณ บริษัทของคุณสามารถดำเนินการใช้กลุ่มใน Yammer และกลุ่มใน Outlook โดยยึดตามชนิดใดกลุ่มพอดีกับสถานการณ์สมมติสำหรับทีมได้ดียิ่งขึ้น

ยัง เหมือนวันนี้ การแจ้งเตือนอีเมอาจถูกส่งไปยังผู้ใช้โดยขึ้นอยู่กับการกำหนดลักษณะที่มีการตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าการแจ้งให้ทราบ Yammer ของพวกเขา

ฉันจะเปิดใช้ Yammer ของการรวมเข้ากับ Office 365 กลุ่มในผู้เช่า Office 365 ของคุณ

การรวมเข้ากับ Office 365 กลุ่มของ yammer จะเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ใน 2017 กุมภาพันธ์ สาธารณะ และส่วนตัวภายในกลุ่มใหม่ถูกสร้างขึ้นในเครือข่ายสิทธิ์ถูกเชื่อมต่อกับ Office 365 จุดเริ่มต้นในเดือน 2017 พฤษภาคม เครือข่ายใด ๆ ที่มีสิทธิ์สำหรับกลุ่มการเชื่อมต่อจะเห็นของพวกเขากลุ่มที่มีอยู่ที่เชื่อมต่อกับ Office 365 ด้วย  ระยะที่ตามมาจะชนิดกลุ่มเหลือ Office 365 ผู้เช่า ที่อยู่ และนำการรวมเข้ากับปฏิทินของ Outlook และส่วนเพิ่มเติมสำหรับ SharePoint และวางแผนที่ดีที่สุดเพื่อติดตามข้อมูลของการจัดการการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจะติดตามการอัปเดต Yammer บนแผนการทำงานของ office 365

ความต้องการกำหนดค่าเพื่อเปิดใช้งาน Yammer การรวมเข้ากับ Office 365 กลุ่มในผู้เช่าของคุณ

ถ้าคุณสนใจที่จะไม่รวม Yammer กับกลุ่ม Office 365 ที่เปิดใช้งานใน Office 365 ของคุณที่เช่า ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

  1. การรวมเข้ากับ Office 365 กลุ่มของ Yammer จะพร้อมใช้งานเริ่มต้นสำหรับการกำหนดค่าเครือข่าย 1:1 เท่านั้น นั่นหมายความว่า คุณมีเครือข่าย Yammer หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่า Office 365 หนึ่ง

  2. คุณต้องการบังคับให้มีข้อมูลเฉพาะตัวของ Office 365สำหรับผู้ใช้ Yammer

  3. หลังจากที่ตรงตามเงื่อนไขสอง คุณสามารถสร้างกลุ่มใหม่ที่จะรวมความสามารถเพิ่มเติมเช่นไซต์ทีม SharePoint Online และไลบรารีเอกสาร เริ่มต้น 1st อาจ กลุ่มที่มีอยู่ในเครือข่ายที่ตรงกับความต้องการกำหนดค่าข้างต้นจะถูกเชื่อมต่อไปยัง Office 365 ด้วย  ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้จะทราบถ้ากลุ่มทำงานใน Yammerเชื่อมต่อกับ Office 365 กลุ่มเมื่อพวกเขาดูในส่วนOffice 365 ทรัพยากรในการนำทางด้านขวาของกลุ่มใน Yammer เป็นแสดงในภาพต่อไปนี้

    แสดงสกรีนช็อต Office 365 ทรัพยากร

การเชื่อมต่อกับกลุ่ม Yammer ที่มีอยู่ O365

จุดเริ่มต้นใน 2017 พฤษภาคม ถ้าในขณะนี้คุณจะเห็นกลุ่มใหม่ที่ได้รับการเชื่อมต่อกับ O365 กลุ่มที่มีอยู่ในเครือข่ายของคุณจะสามารถเชื่อมต่อกับ Office 365 และการเตรียมใช้งานกับ Office 365 กลุ่มทรัพยากร ข้อจำกัดเดียวกันเป็นข้างต้นจะนำไปใช้กับ backfill นี้: กลุ่มสาธารณะ และส่วนตัวจะเป็นส่วนตัว เชื่อมต่อ และกลุ่มภายนอกจะไม่ได้เชื่อมต่อกับ O365 ในคลื่นนี้ ซึ่งจะใช้เฉพาะกับเครือข่ายที่ถูกบังคับใช้ Office 365 เอกลักษณ์ และมีเดี่ยวเครือข่ายที่แมปไปยังผู้เช่าเดียว (1:1)

กลุ่มของผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สร้างกลุ่มจะถูกเชื่อมต่อกับ O365 กล่าว บุคคลที่ไม่สามารถสร้างกลุ่มใหม่ O365-Connected Yammer วันนี้ จะไม่เห็นการเชื่อมต่อกับ O365 พวกเขาเป็นเจ้าของกลุ่ม Yammer ที่มีอยู่

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่ม O365 Yammer

จุดเริ่มต้นบน 24 มกราคม 2017 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงชนิด กลุ่ม Yammer:

  • กลุ่มสาธารณะ- ตัวเลือกที่ปิดการเป็นสมาชิกจะไม่สามารถใช้งาน

  • กลุ่มส่วนตัว (Listed) - เฉพาะผู้ดูแลระบบสามารถให้สิทธิ์การอนุมัติแก่สมาชิกใหม่

  • กลุ่มส่วนตัว (Unlisted) - เฉพาะผู้ดูแลระบบสามารถให้สิทธิ์การอนุมัติแก่สมาชิกใหม่

หมายเหตุ: ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มที่มีอยู่กับการเป็นสมาชิกทดหรือการตั้งค่าการอนุมัติทีม แต่จะนำไปใช้เฉพาะกับการสร้างกลุ่มใหม่

ชนิดของกลุ่ม

ก่อนวันที่ 24 มกราคม 2017

หลังจากเดือน 24 มกราคม 2017

กลุ่มสาธารณะ

ตัวเลือกสำหรับการเป็นสมาชิกทด (ต้องการอนุมัติของผู้ดูแลระบบของกลุ่มหรือสมาชิกเพื่อเข้าร่วม) ถูกยังคงพร้อมใช้งาน

ตัวเลือกสำหรับการเป็นสมาชิกทด (ต้องการอนุมัติของผู้ดูแลระบบของกลุ่มหรือสมาชิกเพื่อเข้าร่วม) จะไม่พร้อมใช้งาน กลุ่มสาธารณะไม่จำเป็นต้องมีการอนุมัติใด ๆ รวมยอด

กลุ่มส่วนตัว

จำเป็นสามารถอนุมัติการอนุมัติ - ผู้ดูแลระบบของกลุ่ม Yammer หรือสมาชิกคนใดก็

เฉพาะผู้ดูแลระบบของ Yammer กลุ่มสามารถให้สิทธิ์การอนุมัติ

กลุ่มส่วนบุคคล ()

จำเป็นสามารถอนุมัติการอนุมัติ - ผู้ดูแลระบบของกลุ่ม Yammer หรือสมาชิกคนใดก็

เฉพาะผู้ดูแลระบบของ Yammer กลุ่มสามารถให้สิทธิ์การอนุมัติ

คำถามที่ถามบ่อย

Q:คือผู้เช่าของฉันมีสิทธิ์สำหรับกลุ่มประสบการณ์ Yammer ใหม่ได้อย่างไร

A:เพื่อให้ตรงกับความต้องการเรียกสะสมเริ่มต้น คุณต้องการบังคับให้มีการเข้าสู่ระบบ Office 365ในสถานะ Committed นั้นอยู่ในเครือข่าย 1:1

Q:ฉันผู้ดูแลระบบ ฉันจะรู้ถ้าเครือข่าย Yammer ของฉันจะกำหนดค่าอย่างถูกต้อง และสิทธิ์สำหรับ Office 365 เชื่อมต่อ Yammer กลุ่มได้อย่างไร

A:ใน Yammer ไปส่วนผู้ดูแลระบบเครือข่าย และเลือกการตั้งค่าความปลอดภัย ในส่วนของ Office 365 เชื่อมต่อ Yammer กลุ่ม คุณจะเห็นสถานะ หมายเหตุฟีเจอร์นี้จะยังคงย้อนออก เพื่อแม้ว่าสถานะของคุณระบุว่า กลุ่มการเชื่อมต่อได้เปิดใช้งาน คุณอาจต้องการตรวจสอบกลับหลังจากวันที่จะสร้างกลุ่มใหม่

Q:สามารถจะปิดใช้งาน Office 365 Yammer เชื่อมต่อกลุ่มได้อย่างไร

A:ไม่ แต่คุณสามารถจำกัดไม่ให้ผู้ที่จะสามารถสร้างกลุ่มใน Office 365 ข้อจำกัดเหล่านี้ไม่ใช้กับผู้ดูแลระบบผู้เช่า ดูนโยบายการสร้างเอกสารประกอบสำหรับรายละเอียด

Q:ถ้า Iปิดใช้งาน Office 365 กลุ่มสร้างสำหรับผู้เช่าของฉัน จะกลุ่มต่าง ๆ ที่ฉันสร้างไว้ใน Yammer สามารถเชื่อมต่อ Office 365 ได้อย่างไร

A:หมายเลข ในกรณีที่ คุณสร้างใน Yammer กลุ่มจะไม่สามารถเชื่อมต่อ Office 365

Q:ถ้าฉันมีเครือข่าย Yammer หลายที่ถูกแมปไปยัง Office 365 จะยัง ทำงานของกลุ่ม Yammer ที่เชื่อมต่อ office 365 ได้อย่างไร

A:หมายเลข Office 365 เชื่อมต่อกลุ่ม Yammer ประสบการณ์การใช้งานจะทำงานสำหรับผู้เช่า Office 365 ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย Yammer เดียวเท่านั้น ดูเครือข่ายโยกย้าย: รวมเครือข่าย Yammer หลายสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรวมเครือข่าย Yammer ของคุณ

Q:ชนิดใดกลุ่ม Yammer อาจเป็น Office 365 กลุ่มได้อย่างไร

A:เริ่มต้น กลุ่มเฉพาะภายใน แสดงอยู่ใน รายการส่วนตัว และสาธารณะจะถูกเปิดใช้งาน กลุ่มภายนอก และส่วนตัวไม่ได้อยู่ในขอบเขตเริ่มต้น แต่จะถูกรวมไว้ในลายคลื่นในเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

Q:ตำแหน่งที่สามารถสร้างกลุ่มที่ Office 365 เชื่อมต่อ Yammer

A:เฉพาะใน Yammer

ถาม:ฉันสามารถสร้างผู้ใช้ Office 365 กลุ่ม Yammer ที่เชื่อมต่ออยู่ในศูนย์การจัดการ Office 365 ได้อย่างไร

A:ไม่ นี้จะถูกเพิ่มในคลื่นเวอร์ชันที่ใหม่กว่า อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถจัดการสมาชิก และลบกลุ่มจากศูนย์การจัดการ Office 365 อัปเด Metadata จะยังสามารถใช้กับกลุ่มจากศูนย์การจัดการ

สามารถ q:ฉันทำให้ฉัน กลุ่ม Yammer ที่เชื่อมต่อ office 365 ส่วนตัว และไม่แสดงรายการในไดเรกทอรีกลุ่ม (ลับ) ได้อย่างไร

A:หมายเลข ตั้งค่าจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Office 365 เชื่อมต่อกลุ่ม Yammer

Q:สามารถจะเพิ่มผู้ใช้ภายนอก กลุ่ม Yammer ที่เชื่อมต่อ office 365 ได้อย่างไร

A:หมายเลข ซึ่งจะทำให้เกิดความล้มเหลวในการซิงค์เนื่องจากไม่มีจัดการผู้ใช้ภายนอก โดย Azure AD

Q:ฉันไม่ต้องกลุ่มของฉันที่มีอยู่เพื่อเชื่อมต่อกับ O365 ฉันสามารถปิดนี้ได้อย่างไร

A:ไม่ แต่คุณสามารถจำกัดไม่ให้ผู้ที่จะสามารถสร้างกลุ่มใน Office 365ซึ่งจะยังนำไปใช้กับ backfill สำหรับกลุ่มที่มีอยู่ กลุ่มของผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สร้างกลุ่มจะถูกเชื่อมต่อกับ O365 ถ้าคุณนำไปใช้ใหม่นโยบายการสร้าง ดำเนินการนี้จะไม่ตย้อนหลังเปลี่ยนกลุ่มที่เชื่อมต่อกับ O365 นี้เท่านั้นจะส่งผลต่อกลุ่มใหม่ที่ย้ายไปข้างหน้า

Q:เมื่อ backfill ที่เกิดขึ้นได้อย่างไร

Backfill จะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม เราจะเริ่มการเชื่อมต่อกลุ่มที่มีอยู่ในเครือข่ายที่มีสิทธิ์ในชุดเหนือสองสามสัปดาห์

Q:ถ้าฉันมีสิทธิ์สำหรับกลุ่มการเชื่อมต่อเห็นจะหลังจากพฤษภาคม เกิดอะไรขึ้นได้อย่างไร

เราจะเริ่มต้นการเชื่อมต่อกับกลุ่มที่มีอยู่ของคุณ ตามที่ได้รับการเชื่อมต่อกลุ่มใหม่

Q:จำนวนสมาชิกกลุ่มของฉันได้อย่างไร

A: 1000 มากกว่านั้น

Q:สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าจะลบที่มี Office 365 เชื่อมต่อ Yammer กลุ่มได้อย่างไร

A: ตาม ด้วย Office 365 ทุกกลุ่ม เนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มถูกลบออก ซึ่งรวมถึงไลบรารีเอกสาร สมุดบันทึก OneNote และวางแผนแผน ดูบทความนี้เกี่ยวกับการลบกลุ่มสำหรับรายละเอียด

Q:ฉันสามารถมีกลุ่มที่ มีการเป็นสมาชิกแบบไดนามิกใน Yammer

A:ใช่ O365 ใด ๆ สามารถแปลงกลุ่ม Yammer ที่เชื่อมต่อแบบไดนามิกเป็นสมาชิก ดูบทความนี้สำหรับข้อกำหนดและข้อจำกัด

Q:ฉันจะทราบถ้ากลุ่มการเชื่อมต่อกับ O365 ได้อย่างไร

A:ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้จะทราบว่า เป็นกลุ่มประสบการณ์การใช้งาน Yammer เชื่อมต่อกับ Office 365 กลุ่มเมื่อพวกเขาดูในส่วน Office 365 ทรัพยากรในการนำทางด้านขวาของกลุ่มใน Yammer ดังที่แสดงในภาพต่อไปนี้

แสดงสกรีนช็อต Office 365 ทรัพยากร

Q: ในกลุ่มใหม่ ฉันเห็นมี Yammer ไฟล์และ SharePoint Online เอกสารไลบรารี กำลังเดียวกันเหล่านี้ได้อย่างไร

A:ไม่ ต่อไปนี้เป็นตำแหน่งที่ตั้งแยกต่างหากเพื่อจัดเก็บไฟล์ แต่สมาชิกของกลุ่มสามารถเข้าถึงทั้งสองแห่ง อัปโหลดไปยัง Yammer ไฟล์จะถูกเก็บไว้ใน Azure วันนี้ และจะยังคงได้สำหรับเวลากำลัง ในขณะที่ยังคงเก็บสิทธิ์ปัจจุบันและความสามารถทั้งหมดของพวกเขา ด้วยกลุ่ม Yammer ที่เชื่อมต่อ Office 365 ผู้ใช้จะยังสามารถอัปโหลด และเก็บไฟล์ในไลบรารีเอกสาร SharePoint กลุ่มของพวกเขา เราขอแนะนำการจัดเก็บเนื้อหาที่จำเป็นโครงสร้างและจัดการความสามารถของ SharePoint ในไลบรารีเอกสารของกลุ่ม สำหรับแบบง่าย ด่วน หรือการแชร์ ของรูปภาพและเอกสาร การสตรีมวิดีโอใน Yammer เราขอแนะนำต่อไปใช้ Yammer คำที่ยาว แผนของเราจะย้ายไฟล์ทั้งหมดที่เก็บไว้ใน Yammer ไปยัง SharePoint เพื่อให้จัดเก็บไฟล์แบบรวม

Q: ในกลุ่มใหม่ ฉันเห็นมีบันทึกย่อ Yammer ควบคู่ OneNote กำลังเดียวกันเหล่านี้ได้อย่างไร

A:หมายเลข ในขณะที่ทั้ง Yammer บันทึกย่อและ OneNote จะใช้ในทำนองเดียวกัน พวกเขากำลังชี้ไปยังข้อมูลเดียวกัน ไม่มีกลุ่ม Yammer ที่เชื่อมต่อตั้งใจยาวเมื่อต้องการใช้ OneNote ใน Office 365 ในขณะนี้ เราขอแนะนำคุณใช้ OneNote แทนที่เป็น Yammer บันทึกย่อในกลุ่มใหม่ Office 365 เชื่อมต่อ Yammer

Q:ฉันไม่วางจำหน่ายครั้งแรกของ Office 365 ให้พอดีกับ Yammer รวมเข้ากับ Office 365 กลุ่มได้อย่างไร

A: yammer ใช้ A / B ทดสอบเพื่อแจ้งให้ทราบผลิตภัณฑ์ decisions ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีผู้ใช้ทั้งหมดในเครือข่ายทั้งหมด คุณไม่สามารถ เข้าร่วม หรือเลือกเช็คเอาท์ไปยัง Yammer A / B ทดสอบได้ คุณสมบัติ Office 365 อื่น ๆ เช่นการวางแผนและ SPO ใช้โปรแกรมวางจำหน่ายครั้งแรกของ Office 365 ซึ่งอาจจัดการการเข้าถึงความสามารถใหม่และการเปลี่ยนแปลงภายในเทคโนโลยีนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการวางจำหน่ายครั้งแรกของ Office 365 ดูลูกค้าเชิงพาณิชย์ของ Office 365 ฉันสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ Office 2016 ใหม่ก่อน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

กลุ่ม Yammer ของฉันเชื่อมต่อกับ Office 365 ได้อย่างไร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×