Word 2016 for Mac – บันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับรุ่น Insider ที่เร็วก่อนใคร

รุ่นสำหรับ Insider ของ Office for Mac จะอัปเดตเป็นประจำเพื่อให้มีฟีเจอร์ใหม่และฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง การอัปเดตด้านความปลอดภัย การอัปเดตที่ไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และการแก้ไขข้อบกพร่อง  เมื่อต้องการดูข้อมูลที่คล้ายกันเกี่ยวกับแอป Office for Mac อื่นๆ ให้ไปที่ บันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับรุ่น Insider ที่เร็วก่อนใครของ Office 2016 for Mac

เรียนรู้วิธีการติดตั้งการอัปเดต Office for Mac และตรวจสอบข้อมูลทางด้านล่างเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ Insider ที่เร็วก่อนใครแต่ละรุ่น

รุ่นวันที่ 7 ธันวาคม 2017

เวอร์ชัน:  16.9 (รุ่น 171206)

แก้ไขข้อบกพร่อง

 • การอัปเดตนี้มีการปรับปรุงเสถียรภาพและการแก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อย

ปัญหาที่ทราบแล้ว

 • ถ้าคุณใช้ Add-in ของ EndNote ใน Word 16.x รุ่น Insider ที่เร็วก่อนใคร ทีม EndNote จะทราบถึงปัญหาเรื่องความเข้ากันได้และกำลังทำงานเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหา ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

เวอร์ชัน:  16.9 (รุ่น 171204)

แก้ไขข้อบกพร่อง

 • การอัปเดตนี้มีการปรับปรุงเสถียรภาพและการแก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อย

ปัญหาที่ทราบแล้ว

 • โปรดอ้างอิงปัญหาที่ทราบแล้วจากรุ่นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2017

เวอร์ชัน:  16.8 (รุ่น 171126)

แก้ไขข้อบกพร่อง

 • การอัปเดตนี้มีการปรับปรุงเสถียรภาพและการแก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อย

ปัญหาที่ทราบแล้ว

 • ถ้าคุณใช้ Add-in ของ Mendeley ใน Word รุ่น 16.x Insider ที่เร็วก่อนใคร คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้ปรากฎขึ้นซ้ำๆ เมื่อแก้ไขเอกสาร Word:

  ข้อความแสดงข้อผิดพลาด_C3_2017101715537

  Mendeley รับทราบถึงปัญหาด้านความเข้ากันได้และกำลังตรวจสอบการแก้ไขปัญหา ถ้าปัญหานี้ทำให้คุณไม่สามารถทำงานให้เสร็จสิ้นได้ คุณสามารถปิดใช้งาน Add-in จนกระทั่งการอัปเดตพร้อมใช้งาน หรือ ย้อนกลับไปใช้ Office 2016 for Mac เวอร์ชัน 15.xx, Office 2016 for Mac เวอร์ชัน xx

เวอร์ชัน:  16.8 (รุ่น 171114)

ปัญหาที่ทราบแล้ว

 • ถ้าคุณใช้ Add-in -ของ Mendeley ใน Word รุ่น Insider ที่เร็วก่อนใคร 16.x คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้ปรากฎขึ้นซ้ำๆ เมื่อแก้ไขเอกสาร Word: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด_C3_2017101715537 Mendeley รับทราบถึงปัญหาด้านความเข้ากันได้และกำลังตรวจสอบการแก้ไขปัญหา ถ้าขั้นตอนนี้บล็อกคุณไม่ให้ทำงานให้เสร็จสิ้น คุณสามารถปิดใช้งาน Add-in จนกระทั่งการอัปเดตพร้อมใช้งาน หรือ ย้อนกลับไปที่ การกลับไปใช้ Office 2016 for Mac เวอร์ชัน 15.xx, Office 2016 for Mac เวอร์ชัน xx

เวอร์ชัน:  16.8 (รุ่น 171111)

แก้ไขข้อบกพร่อง

 • การอัปเดตนี้มีการแก้ไขสำหรับปัญหาการแสดงวัตถุในเอกสาร

เวอร์ชัน:  16.8 (รุ่น 171107)

แก้ไขข้อบกพร่อง

 • การอัปเดตนี้มีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเลือก

 • การอัปเดตนี้มีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแสดงตัวอย่างลายน้ำ

 • การอัปเดตนี้มีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการค้นหาแหล่งข้อมูลสำหรับเอกสารจดหมายเวียนที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้

 • การอัปเดตนี้มีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการยกเลิกการจับกลุ่มของรูปร่างบางกลุ่ม

 • การอัปเดตนี้มีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้รายการเมนูข้อความอัตโนมัติ

เวอร์ชัน:  16.8 (รุ่น 171101)

แก้ไขข้อบกพร่อง

 • การอัปเดตนี้มีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับตัวกำกับเสียง

 • การอัปเดตนี้มีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับจอภาพภายนอก

 • การอัปเดตนี้มีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบสัญลักษณ์

 • การอัปเดตนี้มีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขอัตโนมัติ

เวอร์ชัน:  16.7 (รุ่น 171020)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง

(อย่าลืมตรวจทานฟีเจอร์หลักที่กล่าวถึงในบันทึกย่อการอัปเดตวันที่ 2 ตุลาคม)

แก้ไขข้อบกพร่อง

 • การอัปเดตนี้มีการแก้ไขปัญหาการมอบหมายและการใช้แป้นพิมพ์ลัด

 • การอัปเดตนี้มีการแก้ไขุปัญหาการเปิดไฟล์ในบางตำแหน่ง

 • การอัปเดตนี้มีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกไฟล์ชั่วคราวไม่ถูกต้อง

 • การอัปเดตนี้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานกับเทคโนโลยีอำนวยความสะดวก

ปัญหาที่ทราบแล้ว

 • การคัดลอกและการวางระหว่าง Word และ Excel อาจไม่สร้างลิงก์ไปยัง Excel

 • วัตถุ Word หรือ Excel ที่แทรกอาจไม่แสดงตามที่คาดไว้

เวอร์ชัน:  16.7 (รุ่น 171017)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง

(อย่าลืมตรวจทานฟีเจอร์หลักที่กล่าวถึงในบันทึกย่อการอัปเดตวันที่ 2 ตุลาคม)

แก้ไขข้อบกพร่อง

 • การอัปเดตนี้มีการแก้ไขเพื่อจัดการกับปัญหาที่เนื้อหาหายไปในระหว่างการเลื่อนหรือขยาย

 • การอัปเดตนี้มีการแก้ไขเพื่อจัดการกับการหยุดทำงานในขณะที่ใช้ค้นหาและแทนที่

 • การอัปเดตนี้มีการแก้ไขปัญหาเพื่อจัดการกับการที่ระบบไม่ทำงานตามการกำหนดลักษณะของผู้ใช้

 • การอัปเดตนี้มีการแก้ไขข้อความที่ปรากฏไม่ชัดเจน

 • เปิดไฟล์ฟอนต์ที่ฝังตัวแล้วในขณะนี้

 • จดหมายเวียนที่ใช้สเปรดชีต Excel ทำงานแล้วในขณะนี้

ปัญหาที่ทราบแล้ว

 • การคัดลอกและการวางระหว่าง Word และ Excel อาจไม่สร้างลิงก์ไปยัง Excel

 • วัตถุ Word หรือ Excel ที่แทรกอาจไม่แสดงตามที่คาดไว้

เวอร์ชัน:  16.7 (รุ่น 171008)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง

(อย่าลืมตรวจทานฟีเจอร์หลักที่กล่าวถึงในบันทึกย่อการอัปเดตวันที่ 2 ตุลาคม)

แก้ไขข้อบกพร่อง

 • มีหลายวิธีในการแก้ไขเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดทำงาน และ/หรือค้างในบางสถานการณ์

 • แก้ไขข้อบกพร่องรองมากมาย

ปัญหาที่ทราบแล้ว

 • การคัดลอกและการวางระหว่าง Word และ Excel อาจไม่สร้างลิงก์ไปยัง Excel

 • วัตถุ Word หรือ Excel ที่แทรกอาจไม่แสดงตามที่คาดไว้

เวอร์ชัน: 16.6 (รุ่น 171001)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง

 • บันทึกอัตโนมัติ: สำหรับสมาชิก Office 365 เมื่อทำงานกับไฟล์ OneDrive และ SharePoint เอกสารของคุณจะบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำงาน สวิตช์ บันทึกอัตโนมัติ ในหน้าต่างแสดงการตั้งค่า 

 • ทำงานร่วมกันในเวลาจริง แชร์แบบง่ายๆ: สำหรับสมาชิก Office 365 เขียนร่วมในเวลาจริงกับผู้อื่นในไฟล์ OneDrive และ SharePoint และแชร์ไฟล์ OneDrive for Business และ SharePoint ได้ง่ายขึ้น 

 • ชนิดแผนภูมิที่ใหม่และทันสมัย: สำหรับสมาชิก Office 365 เรียนรู้เกี่ยวกับวอเตอร์ฟอล, พาเรโต, บ็อกซ์และวิสเกอร์, ทรีแมป และซันเบิร์สท์—หกแผนภูมิที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้คุณแสดงภาพข้อมูลทางการเงิน ทางสถิติ และลำดับชั้นทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว

การแก้ไข

 • รุ่นนี้ระบุปัญหาที่การค้นหารายการเด่นอาจยังคงปรากฏอยู่บนหน้าจอ

ปัญหาที่ทราบแล้ว

 • การคัดลอกและการวางระหว่าง Word และ Excel อาจไม่สร้างลิงก์ไปยัง Excel

 • วัตถุ Word หรือ Excel ที่แทรกอาจไม่แสดงตามที่คาดไว้

เวอร์ชัน: 15.40 (170926)

การปรับปรุงเสถียรภาพและการแก้ไขข้อบกพร่องรอง

เวอร์ชัน: 15.39 (170829)

ไม่มีการแก้ไขปัญหา ปัญหาที่ทราบแล้ว หรือฟีเจอร์ใหม่ในสัปดาห์นี้

เวอร์ชัน: 15.38 (170822)

ฟีเจอร์ใหม่และฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง

 • ไม่มีฟีเจอร์ใหม่ในขณะนี้

การแก้ไข

 • การอัปเดตนี้มีการแก้ไขสำหรับปัญหาที่ทำให้ข้อความที่เลือกปรากฎเป็นว่างเปล่าขณะที่กำลังลาก

ปัญหาที่ทราบแล้ว

 • ไม่มีปัญหาที่ทราบแล้วในขณะนี้

เวอร์ชัน: 15.38 (170815)

ไม่มีการแก้ไขปัญหา ปัญหาที่ทราบแล้ว หรือฟีเจอร์ใหม่ในสัปดาห์นี้

เวอร์ชัน: 15.38 (170809)

ไม่มีการแก้ไขปัญหา ปัญหาที่ทราบแล้ว หรือฟีเจอร์ใหม่ในสัปดาห์นี้

เวอร์ชัน: 15.38 (170801)

ไม่มีการแก้ไขปัญหา ปัญหาที่ทราบแล้ว หรือฟีเจอร์ใหม่ในสัปดาห์นี้

เวอร์ชัน: 15.37.0 (รุ่น 170720)

ฟีเจอร์ใหม่และฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง

 • ไม่มีฟีเจอร์ใหม่ในขณะนี้

การแก้ไข

 • การอัปเดตนี้รวมถึงการแก้ไขสำหรับคำแนะนำการแก้ไขโดยอัตโนมัติที่ไม่ถูกต้องสำหรับวันที่

ปัญหาที่ทราบแล้ว

 • ไม่มีปัญหาที่ทราบแล้วในขณะนี้

บันทึกย่อและข่าวสาร

 • เมื่อต้องการรายงานปัญหาหรือส่งคำติชมให้กับทีมของเราโดยตรง ให้คลิกหน้ายิ้มที่มุมบนขวาของแอป แล้วคลิก บอกเราว่าคุณชอบอะไร หรือ บอกเราว่าเราสามารถปรับปรุงอะไรได้บ้าง

 • ติดต่อเราและ Insider อื่นๆ ผ่าน ชุมชน Office Insider หรือโดยการเข้าถึงผ่าน Twitter

 • เมื่อต้องการดำเนินการต่อไปในระดับที่รวดเร็ว ให้คลิก วิธีใช้ > ตรวจหาอัปเดต > เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider เพื่อรับการเข้าถึงรายการที่ออกใหม่ก่อนใคร > Office Insider Fast

ข้อมูลเพิ่มเติม:

 • เมื่อต้องการรายงานปัญหาหรือส่งคำติชมให้กับทีมของเราโดยตรง ให้คลิกหน้ายิ้มที่มุมบนขวาของแอป แล้วคลิก บอกเราว่าคุณชอบอะไร หรือ บอกเราว่าเราสามารถปรับปรุงอะไรได้บ้าง

 • ติดต่อเราและ Insider อื่นๆ ผ่าน ชุมชน Office Insider หรือโดยการเข้าถึงผ่าน Twitter

 • เมื่อต้องการดำเนินการต่อไปในระดับที่รวดเร็ว ให้คลิก วิธีใช้ > ตรวจหาอัปเดต > เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider เพื่อรับการเข้าถึงรายการที่ออกใหม่ก่อนใคร > Office Insider Fast

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×