Word สำหรับผู้ใช้ใหม่

บทความนี้อธิบายถึงแนวความคิดพื้นฐานใน Microsoft Word 2010 เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ใหม่สามารถเริ่มสร้างเอกสารที่ซับซ้อนและดูเป็นมืออาชีพได้

ในบทความนี้

การเริ่มและจบการทำงาน Word

สรุปคุณลักษณะส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Word

การบันทึกและเปิดเอกสาร

การแก้ไขและจัดรูปแบบข้อความ

การใช้ลักษณะ

การปรับเปลี่ยนระยะห่างบรรทัดในเอกสาร

การแสดงตัวอย่างและการพิมพ์

การเริ่มและจบการทำงาน Word

เมื่อต้องการใช้งาน Word ให้มองหาไอคอน Word ที่เมนู เริ่ม แล้วคลิกไอคอนนั้น

 1. คลิก ปุ่ม เริ่ม รูปปุ่ม เพื่อแสดงเมนู เริ่ม

 2. ชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด Microsoft Office แล้วคลิกMicrosoft Word 2010

 3. หน้าจอเริ่มต้นจะปรากฏขึ้น และWord จะเริ่มทำงาน

เคล็ดลับ:  ในครั้งแรกที่คุณเริ่ม Word ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft อาจแสดงขึ้น

เมื่อต้องการจบการทำงาน ให้เลือกคำสั่ง จบการทำงาน บนแท็บ แฟ้ม

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. เลือก จบการทำงาน

เคล็ดลับ:  ถ้าคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ หลังจากที่บันทึกเอกสารครั้งล่าสุด กล่องข้อความจะแสดงขึ้นและถามว่าคุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ใช่ เมื่อต้องการจบการทำงานโดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ไม่ใช่ ถ้าคุณคลิกปุ่ม จบการทำงาน โดยไม่ตั้งใจ ให้คลิก ยกเลิก

ด้านบนของหน้า

สรุปคุณลักษณะส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Word

องค์ประกอบของหน้าต่าง Word

แถบชื่อเรื่อง: แสดงชื่อแฟ้มของเอกสารที่กำลังถูกแก้ไขและชื่อซอฟต์แวร์ที่คุณกำลังใช้งาน รวมทั้งยังมีปุ่ม ย่อเล็กสุด คืนค่า และ ปิด ซึ่งเป็นปุ่มมาตรฐานอยู่ด้วย

แถบเครื่องมือด่วน: คำสั่งที่ใช้บ่อย เช่น บันทึกเลิกทำ และ ทำซ้ำ จะมีอยู่ที่นี่ ในส่วนท้ายของแถบเครื่องมือด่วนจะเป็นเมนูแบบดึงลงซึ่งคุณจะสามารถเพิ่มคำสั่งอื่นๆ ที่ต้องการหรือใช้บ่อยได้

แท็บ แฟ้ม: คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อหาคำสั่งที่กระทำต่อตัวเอกสารมากกว่าเนื้อหาของเอกสาร เช่น สร้างเปิดบันทึกเป็นพิมพ์ และ ปิด

Ribbon: คำสั่งที่จำเป็นสำหรับงานของคุณจะมีอยู่ที่นี่ ลักษณะของ Ribbon จะเปลี่ยนไปตามขนาดจอภาพของคุณ Word จะลดขนาด Ribbon ลงโดยจะเปลี่ยนการจัดวางตัวควบคุมต่างๆ เพื่อให้เข้ากับจอภาพที่เล็กลง

หน้าต่างการแก้ไข: แสดงเนื้อหาของเอกสารที่คุณกำลังแก้ไข

แถบเลื่อน: ใช้เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งการแสดงผลของเอกสารที่คุณกำลังแก้ไขอยู่

แถบสถานะ: แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่คุณกำลังแก้ไข

ปุ่มมุมมอง: ใช้เพื่อเปลี่ยนโหมดการแสดงของเอกสารที่คุณกำลังแก้ไขเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ย่อ/ขยาย: ใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการย่อ/ขยายสำหรับเอกสารที่คุณกำลังแก้ไข

ด้านบนของหน้า

การบันทึกและเปิดเอกสาร

ใน Word คุณต้องบันทึกเอกสารเพื่อให้สามารถออกจากโปรแกรมได้โดยไม่สูญเสียงานของคุณ เมื่อคุณบันทึกเอกสาร เอกสารจะถูกเก็บเป็นแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเปิดแฟ้ม ทำการเปลี่ยนแปลง และพิมพ์เอกสารนั้นได้ในภายหลัง

เมื่อต้องการบันทึกเอกสาร ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกปุ่ม บันทึก ในแถบเครื่องมือด่วน

 2. ระบุตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเก็บเอกสารในกล่อง บันทึกใน ครั้งแรกที่คุณบันทึกเอกสาร ข้อความบรรทัดแรกในเอกสารจะถูกใส่เป็นชื่อแฟ้มไว้ล่วงหน้าในกล่อง ชื่อแฟ้ม เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อแฟ้มให้พิมพ์ชื่อใหม่ลงในช่อง

 3. คลิก บันทึก

 4. เอกสารจะถูกบันทึกเป็นแฟ้ม ชื่อแฟ้มในแถบชื่อเรื่องจะเปลี่ยนตามชื่อแฟ้มที่บันทึก

คุณสามารถเปิดเอกสาร Word เพื่อทำงานต่อได้ เมื่อต้องการเปิดเอกสาร ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก เอกสาร

 2. นำทางไปยังตำแหน่งที่คุณเก็บแฟ้มไว้ แล้วคลิกที่แฟ้มสองครั้ง หน้าจอเริ่มต้นของ Word จะปรากฏขึ้นและจะแสดงเอกสาร

เคล็ดลับ:  คุณยังสามารถเปิดเอกสารจากภายใน Word ได้เช่นกันด้วยการคลิกที่แท็บ แฟ้ม แล้วคลิก เปิด เมื่อต้องการเปิดเอกสารที่คุณบันทึกเมื่อไม่นานนี้ ให้คลิกที่ ล่าสุด

ด้านบนของหน้า

การแก้ไขและจัดรูปแบบข้อความ

ก่อนที่จะสามารถแก้ไขหรือจัดรูปแบบข้อความ คุณต้องเลือกข้อความก่อน ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อเลือกข้อความ

 1. วางเคอร์เซอร์ไว้ที่ตำแหน่งเริ่มต้นของข้อความที่คุณต้องการแก้ไขหรือจัดรูปแบบแล้วกดปุ่มเมาส์ด้านซ้าย

 2. ให้ลากเมาส์ไปด้านขวาขณะที่ยังกดปุ่มเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้ (เรียกว่า “การลาก”) เพื่อเลือกข้อความ จะมีสีพื้นหลังปรากฏในตำแหน่งที่ข้อความถูกเลือกเพื่อแสดงช่วงการเลือก

คุณสามารถพบเครื่องมือการจัดรูปแบบเกือบทั้งหมดได้ด้วยการคลิกที่แท็บ หน้าแรก แล้วเลือกเครื่องมือจากกลุ่ม แบบอักษร

Ribbon ของ Word 2010

นี่คือแท็บ หน้าแรก

นี่คือกลุ่ม แบบอักษร บนแท็บ หน้าแรก

นี่คือปุ่มตัวหนา สำหรับชื่อและฟังก์ชันของปุ่มทั้งหมดในกลุ่ม แบบอักษร ให้ดูที่ตารางด้านล่าง

ปุ่ม

ชื่อ

ฟังก์ชัน

ปุ่ม แบบอักษร

แบบอักษร

เปลี่ยนแบบอักษร

ปุ่ม ขนาดแบบอักษร

ขนาดแบบอักษร

เปลี่ยนขนาดข้อความ

ปุ่ม ขยายขนาดแบบอักษร

ขยายขนาดแบบอักษร

เพิ่มขนาดของข้อความ

ปุ่ม ลดขนาดแบบอักษร

ลดขนาดแบบอักษร

ลดขนาดของข้อความ

ปุ่ม การเปลี่ยนตัวพิมพ์

การเปลี่ยนตัวพิมพ์

เปลี่ยนข้อความที่เลือกทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก หรือการทำให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั่วไปอื่นๆ

ปุ่ม ล้างการจัดรูปแบบ

ล้างการจัดรูปแบบ

ล้างการจัดรูปแบบของข้อความที่เลือกให้คงเหลือไว้เฉพาะข้อความธรรมดาเท่านั้น

ปุ่ม ตัวหนา

ตัวหนา

ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวหนา

ปุ่ม ตัวเอียง

ตัวเอียง

ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวเอียง

ปุ่ม ขีดเส้นใต้

ขีดเส้นใต้

ขีดเส้นใต้ข้อความที่เลือก คลิกที่ลูกศรแบบหล่นลงเพื่อเลือกชนิดของเส้นใต้

ปุ่ม ขีดทับ

ขีดทับ

ลากเส้นผ่านทับตรงกลางข้อความที่เลือก

ปุ่ม ตัวห้อย

ตัวห้อย

สร้างอักขระตัวห้อย

ปุ่ม ตัวยก

ตัวยก

สร้างอักขระตัวยก

ปุ่ม ลักษณะพิเศษข้อความ

ลักษณะพิเศษข้อความ

นำลักษณะพิเศษไปใช้กับข้อความที่เลือก เช่น เงา เรืองแสง หรือการสะท้อน

ปุ่ม สีเน้นข้อความ

สีเน้นข้อความ

ทำให้ข้อความดูเหมือนถูกทำเครื่องหมายด้วยปากกาเน้นข้อความ

ปุ่ม สีแบบอักษร

สีแบบอักษร

เปลี่ยนสีข้อความ

ด้านบนของหน้า

การใช้ลักษณะ

ลักษณะต่างๆ ทำให้คุณสามารถจัดรูปแบบองค์ประกอบหลักในเอกสารของคุณ เช่น หัวเรื่อง ชื่อเรื่อง และชื่อเรื่องรองได้อย่างรวดเร็ว ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อนำลักษณะไปใช้กับข้อความในเอกสารของคุณ

 1. เน้นข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้หยุดตัวชี้ไว้ชั่วขณะเหนือลักษณะใดๆ เพื่อดูการแสดงตัวอย่างแบบทันทีในเอกสารของคุณได้โดยตรง

 3. เมื่อต้องการใช้ลักษณะที่เหมาะสมกับข้อความของคุณที่สุด ให้คลิกที่ลักษณะนั้น

เมื่อคุณนำลักษณะไปใช้กับแต่ละองค์ประกอบเสร็จแล้ว Word 2010 คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์เอกสารของคุณทั้งเอกสารได้ในคราวเดียว

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิก เปลี่ยนลักษณะ

 2. ชี้ไปที่ ชุดลักษณะ เพื่อดูชุดลักษณะที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หยุดตัวชี้ไว้ชั่วขณะเหนือชุดลักษณะใดๆ เพื่อดูการแสดงตัวอย่างแบบทันทีในเอกสารของคุณได้โดยตรง

 3. เมื่อคุณพบลักษณะที่คุณต้องการแล้ว ให้คลิกที่ชุดลักษณะนั้น

ด้านบนของหน้า

การปรับเปลี่ยนระยะห่างบรรทัดในเอกสาร

ด้วย Word 2010คุณสามารถเปลี่ยนระยะห่างระหว่างบรรทัดและย่อหน้าในเอกสารของคุณได้อย่างง่ายดาย

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิก เปลี่ยนลักษณะ

 2. ชี้ไปที่ ระยะห่างย่อหน้า เพื่อดูลักษณะระยะห่างย่อหน้าต่างๆ ที่มีอยู่แล้วภายใน หยุดตัวชี้ไว้ชั่วขณะเหนือลักษณะระยะห่างย่อหน้าใดๆ เพื่อดูการแสดงตัวอย่างแบบทันทีในเอกสารของคุณได้โดยตรง

 3. เมื่อคุณพบลักษณะที่คุณต้องการแล้ว ให้คลิกที่ชุดลักษณะนั้น

เคล็ดลับ:  เมื่อต้องการระบุระยะห่างย่อหน้าเอง ให้เลือก ระยะห่างย่อหน้าแบบกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

การแสดงตัวอย่างและการพิมพ์

การแสดงตัวอย่างให้เห็นว่าเค้าโครงเอกสารของคุณจะเป็นอย่างไรเมื่อพิมพ์ออกมาโดยไม่ต้องพิมพ์เอกสารจริงๆ นั้นสามารถทำได้อย่างสะดวกและง่ายดาย

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก พิมพ์ เพื่อแสดงตัวอย่างเอกสารของคุณ

 3. ตรวจทาน การตั้งค่า สำหรับคุณสมบัติใดๆ ที่คุณอาจต้องการเปลี่ยน

 4. เมื่อคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์และเอกสารของคุณปรากฏอย่างที่คุณต้องการแล้ว ให้คลิก พิมพ์

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×