×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

What's new in Project 2013

The first thing you’ll see when you open Project 2013 is a sharp new look. But don’t stop there. Look closer, and you’ll see that Project 2013 can help you:

If you’re ready to jump right into a project, see The project management road map.

Get started quickly

The Project 2013 Welcome Center

Instead of dropping you in a blank file, Project 2013 takes you to a one-stop center for starting your project. Browse the premade templates, import info from Excel or a SharePoint site, or just click Blank Project to get a clean Gantt Chart. You can open previous projects from your computer or OneDrive from there, too.

Show off project data

Graphical reports

Sample Work Overview report

With Project 2013, you can create crisp, colorful, professional reports without having to export your data to another program. Add pictures, charts, animation, links, and more — everything you need to clearly and effectively share project status info with your stakeholders and team members.

To learn how to use the new reporting features, see Create a project report.

A whole new set of reports

An entirely new set of pre-installed reports takes full advantage of the new graphics and formatting capabilities. The walls of data are gone, replaced by vivid charts and images that better tell your project’s story at a glance. You can add or remove whatever elements you want to these reports. You can even change the colors!

Burndown reports

Sample burndown chart showing baseling, remaining, and remaining actual tasks

Burndown reports show planned work, completed work, and remaining work as lines on a graph. They give you and your stakeholders an at-a-glance status, letting you know if your project is behind schedule. Or ahead of it.

Now you can create vibrant burndown reports in Project — no need to export your data!

To learn how, see Create a burndown report.

Talk to your team

Lync contact card in Project 2013

Project 2013 helps you stay in touch with your team members. Get progress updates, ask quick questions, or even have long-term strategy discussions, all without leaving Project. Just hover over a name and start an IM session, a video chat, an email, or even a phone call.

You need to have Lync 2010 or later installed to take advantage of this feature.

For more info about these new communication features, see IM chat with a team member.

Trace task paths

Task Path menu and Gantt bars with task paths highlighted

With a complex project, your Gantt Chart can start to look like a tangled knot of bars and link lines. To help sort this out, you can highlight the link chain — or task path — for any task. When you click a task, all of its predecessor tasks show up in one color and all of its successor tasks show up in another color.

To find out how to turn on task paths, see Trace task links.

Take projects into the far future

With Project 2013, you can set task and project dates up to 12/31/2149. That’s a whole century longer than before!

Explore other new features

Share meetings

If you export Project reports, timelines, or data to other Office programs, you can take advantage of this new sharing feature. Join online meetings and share your PowerPoint slides, Word documents, Excel spreadsheets, and OneNote notes from any supported device, even if Office isn’t installed.

Save and share files in the cloud

The cloud is like file storage in the sky. You can get to it anytime you’re online. Now it’s easy to save your Office files to your own OneDrive or to your organization’s site. From there you can access and share your Project schedules, Excel spreadsheets, and other Office files.

Work from almost anywhere

If you have Project Online, you can access a full version of Project from almost anywhere, even on PCs that don’t have Project 2013 installed. All you need is an internet connection and a PC running Windows 7 (or later). You’ll always have the latest version because updates are automatic.

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×