Web Part สำหรับรูป

คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับรูปเพื่อเพิ่มรูปภาพหรือกราฟิกในหน้า Web Part ได้ เมื่อต้องการประสานรูปเข้ากับ Web Part อื่นๆ บนหน้าได้ง่ายขึ้น คุณสามารถควบคุมการจัดแนวในแนวตั้ง แนวนอน และสีพื้นหลังของรูปภายใน Web Part สำหรับรูปได้โดยการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติที่กำหนดเองในมุมมองที่แชร์

ในบทความนี้

วิธีต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับรูป

วิธีต่างๆ ที่คุณสามารถแสดงรูป

เชื่อมต่อ Web Part สำหรับรูปไปยังอีก Web Part หนึ่ง

คุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Web Part สำหรับรูป

คุณสมบัติทั่วไปของ Web Part

วิธีต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับรูป

คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับรูปเพื่อ

 • เพิ่มโลโก้ขององค์กรหรือโครงการลงในหน้า

 • แสดงรูปของพนักงานหรือผลิตภัณฑ์

 • ทำให้หน้าดูน่าสนใจยิ่งขึ้น

ด้านบนของหน้า

วิธีต่างๆ ที่คุณสามารถแสดงรูป

คุณสามารถแสดงรูปได้สองวิธีดังนี้

 • ใส่เส้นทางไฟล์หรือไฮเปอร์ลิงก์ไปยังไฟล์รูปในกล่องข้อความคุณสมบัติ ลิงก์รูป ในกรณีนี้ รูปนั้นคงที่และไม่มีการเปลี่ยนแปลง (จนกว่าคุณจะแก้ไขคุณสมบัติ)

 • เชื่อมต่อ Web Part สำหรับรูปไปยังอีก Web Part หนึ่งที่ให้เส้นทางไฟล์หรือไฮเปอร์ลิงก์ ในกรณีนี้ รูปจะเป็นแบบไดนามิกและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามผลของการกระทำใน Web Part อื่น เช่น ผู้ใช้เลือกแถวใน Web Part สำหรับมุมมองรายการ

  ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเชื่อมต่อ Web Part สำหรับมุมมองรายการที่มีที่ติดต่อไปยัง Web Part สำหรับรูปได้ ในทุกครั้งที่คุณเลือกแถวใน Web Part สำหรับมุมมองรายการที่ติดต่อที่มีคอลัมน์ซึ่งมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังไฟล์ที่มีรูปภาพของที่ติดต่อนั้น คุณจะเห็นรูปภาพของที่ติดต่อแสดงอยู่ใน Web Part สำหรับรูป

ด้านบนของหน้า

เชื่อมต่อ Web Part สำหรับรูปไปยังอีก Web Part หนึ่ง

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขเพจ

 2. คลิกเมนู Web Part เมนู Web Part แล้วชี้ไปที่ การเชื่อมต่อ

 3. ชี้ไปที่ รับรูปจาก แล้วคลิกชื่อของ Web Part ที่คุณต้องการลิงก์ไปถึง

หมายเหตุ:  ถ้าคุณสมบัติ ลิงก์รูป มีค่าอยู่แล้ว และคุณเชื่อมต่อ Web Part สำหรับรูปกับ Web Part อื่น คุณสมบัติ ลิงก์รูป จะถูกละเว้น ถ้า Web Part สำหรับรูปถูกเชื่อมต่อกับ Web Part อื่นอยู่แล้ว และคุณต้องการตั้งค่าคุณสมบัติ ลิงก์รูป คุณต้องเอาการเชื่อมต่อออกก่อน

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Web Part สำหรับรูป

คุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Web Part สำหรับรูปจะแสดงอยู่ด้านล่าง

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถดูหรือแก้ไขคุณสมบัติที่กำหนดเองเหล่านี้ในมุมมองส่วนบุคคล

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ลิงก์รูป

ระบุเส้นทางไฟล์หรือไฮเปอร์ลิงก์ไปยังรูปที่คุณต้องการแสดงใน Web Part สำหรับรูป

ขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ที่คุณกำลังใช้ รูปแบบไฟล์กราฟิกที่สนับสนุนมีดังต่อไปนี้

รูปแบบไฟล์กราฟิก

ชนิดแฟ้ม

Windows Bitmap (BMP)

.bmp

Windows Enhanced Metafile (EMF)

.emf

Graphics Interchange Format (GIF)

.gif

Joint Photographic Experts Group (JPEG)

.jpg, .jpeg

Portable Network Graphics (PNG)

.png

คุณสมบัติ ลิงก์รูป อาจไม่พร้อมใช้งานเนื่องจาก Web Part สำหรับรูปไม่ได้เชื่อมต่อกับ Web Part อื่นที่มีรูป

ข้อความแสดงแทน

ระบุข้อความที่จะแสดงเมื่อผู้ใช้วางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือรูป ข้อความนี้จะปรากฏเมื่อรูปไม่พร้อมใช้งาน

การจัดแนวรูปตามแนวตั้ง

จัดตำแหน่งรูปตามแนวตั้งภายใน Web Part สำหรับรูป เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ด้านบนตรงกลาง หรือ ด้านล่าง ค่าเริ่มต้นคือ ตรงกลาง

การจัดแนวรูปตามแนวนอน

จัดตำแหน่งรูปตามแนวนอนภายใน Web Part สำหรับรูป เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ด้านซ้ายกึ่งกลาง หรือขวา ค่าเริ่มต้นคือ กึ่งกลาง

สีพื้นหลังของ Web Part

กำหนดสีของหน้าต่าง Web Part สำหรับรูปที่อยู่หลังรูป สีเริ่มต้นคือ สีพื้นหลังของธีมปัจจุบัน

เมื่อต้องการระบุสี ให้คลิก รูปปุ่ม ทางด้านขวาของกล่องข้อความ แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เลือกสีในตารางสี

 • พิมพ์ชื่อสี HTML

 • พิมพ์ค่าสี RGB

เมื่อต้องการทำให้สีพื้นหลังเป็นสีเดียวกับธีมของไซต์ ให้คลิก โปร่งใส ในกล่องโต้ตอบ สีพื้นหลังของ Web Part

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติทั่วไปของ Web Part

Web Part ทั้งหมดจะแชร์คุณสมบัติจำนวนหนึ่งสำหรับควบคุมลักษณะที่ปรากฏ เค้าโครง และลักษณะขั้นสูง

หมายเหตุ: คุณสมบัติร่วมของ Web Part ที่คุณเห็นในบานหน้าต่างเครื่องมืออาจต่างไปจากที่ได้อธิบายในส่วนนี้ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้

 • เมื่อต้องการดูส่วน ขั้นสูง ในบานหน้าต่างเครื่องมือ คุณต้องมีสิทธิ์ที่เหมาะสม

 • สำหรับ Web Part หนึ่งๆ นักพัฒนา Web Part อาจเลือกที่จะไม่แสดงคุณสมบัติทั่วไปเหล่านี้บางอย่าง หรืออาจเลือกที่จะสร้างและแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุอยู่ในส่วน ลักษณะที่ปรากฏ, เค้าโครง และ ขั้นสูง ของบานหน้าต่างเครื่องมือด้านล่างนี้

 • การตั้งค่าสิทธิ์และคุณสมบัติบางประการอาจปิดใช้งานหรือซ่อนคุณสมบัติ Web Part ไว้

ลักษณะที่ปรากฏ

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ชื่อเรื่อง

ระบุชื่อเรื่องของ Web Part ที่จะปรากฏในแถบชื่อเรื่องของ Web Part

ความสูง

ระบุความสูงของ Web Part

ความกว้าง

ระบุความกว้างของ Web Part

สถานะของกรอบ

ระบุว่าจะให้ทั้ง Web Part ปรากฏบนหน้าเมื่อผู้ใช้เปิดหน้าของ Web Part หรือไม่ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว สถานะของกรอบจะตั้งค่าไว้เป็น ปกติ และทั้ง Web Part จะปรากฏขึ้น เฉพาะแถบชื่อเรื่องเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้นเมื่อสถานะถูกตั้งค่าไว้เป็น ย่อเล็กสุด

ชนิดของกรอบ

ระบุว่าแถบชื่อเรื่องและเส้นขอบของเฟรม Web Part จะแสดงขึ้นหรือไม่

เค้าโครง

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ซ่อน

ระบุว่าผู้ใช้จะสามารถมองเห็น Web Part ได้หรือไม่ เมื่อผู้ใช้เปิดหน้าของ Web Part ถ้ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ Web Part จะสามารถมองเห็นได้เมื่อคุณกำลังออกแบบหน้า และมีคำต่อท้าย (ซ่อน) ถัดจากชื่อเรื่อง

คุณสามารถซ่อน Web Part ได้ถ้าคุณต้องการใช้ Web Part เพื่อให้ข้อมูลแก่ Web Part อื่นผ่านทางการเชื่อมต่อ Web Part แต่ไม่ต้องการแสดง Web Part

ทิศทาง

ระบุทิศทางของข้อความในเนื้อหา Web Part ตัวอย่างเช่น อาหรับเป็นภาษาที่อ่านจากขวาไปซ้าย ส่วนภาษาอังกฤษและภาษาทางยุโรปอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นภาษาที่อ่านจากซ้ายไปขวา การตั้งค่านี้อาจไม่มีให้กับ Web Part บางชนิด

โซน

ระบุโซนบนหน้าของ Web Part ที่ Web Part นั้นอยู่

หมายเหตุ: โซนในหน้าของ Web Part จะไม่ปรากฏในกล่องรายการ เมื่อคุณไมมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโซน

ดัชนีโซน

ระบุตำแหน่งของ Web Part ในโซนเมื่อโซนนั้นมีหลาย Web Part

เมื่อต้องการระบุลำดับ ให้พิมพ์จำนวนเต็มบวกในกล่องข้อความ

ถ้า Web Part ในโซนเรียงลำดับจากบนลงล่าง ค่า 1 จะหมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านบนสุดของโซน ถ้า Web Part ในโซนเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา ค่า 1 จะหมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านซ้ายของโซน

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเพิ่ม Web Part ลงในโซนว่างที่เรียงลำดับจากบนลงล่าง ดัชนีโซน จะเป็น 0 เมื่อคุณเพิ่ม Web Part ที่สองไปที่ด้านล่างสุดของโซน ดัชนีโซนจะเป็น 1 เมื่อต้องการย้าย Web Part ที่สองไปที่ด้านบนสุดของโซน ให้พิมพ์ 0 แล้วพิมพ์ 1 สำหรับ Web Part แรก

หมายเหตุ: Web Part แต่ละรายการในโซนต้องมีค่าดัชนีโซนที่ไม่ซ้ำกัน ดังนั้น การเปลี่ยนค่าดัชนีโซนสำหรับ Web Part ปัจจุบัน อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนค่าดัชนีโซนสำหรับ Web Part อื่นในโซนได้

ขั้นสูง

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

อนุญาตให้ย่อเล็กสุด

ระบุว่าจะสามารถย่อ Web Part ให้เล็กสุดได้หรือไม่

อนุญาตให้ปิด

ระบุว่าจะสามารถเอา Web Part ออกจากหน้าของ Web Part ได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการซ่อน

ระบุว่าจะสามารถซ่อน Web Part ได้หรือไม่

อนุญาตให้เปลี่ยนโซน

ระบุว่าจะสามารถย้าย Web Part ไปยังโซนอื่นได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อ

ระบุว่า Web Part สามารถมีส่วนร่วมในการเชื่อมต่อกับ Web Part อื่นได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการแก้ไขในมุมมองส่วนบุคคล

ระบุว่าสามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ Web Part ในมุมมองส่วนบุคคลได้หรือไม่

โหมดส่งออก

ระบุระดับข้อมูลที่อนุญาตให้ส่งออกได้สำหรับ Web Part นี้ การตั้งค่านี้อาจไม่มีให้ใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคุณ

URL ของชื่อเรื่อง

ระบุ URL ของไฟล์ที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Web Part ไฟล์จะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่แยกต่างหากเมื่อคุณคลิกชื่อเรื่องของ Web Part

คำอธิบาย

ระบุคำแนะนำบนหน้าจอที่จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนชื่อเรื่องของ Web Part หรือไอคอนของ Web Part ค่าของคุณสมบัตินี้จะถูกใช้เมื่อคุณค้นหา Web Part โดยใช้คำสั่ง ค้นหา บนเมนู ค้นหา Web Part ของบานหน้าต่างเครื่องมือในแกลเลอรี Web Part ต่อไปนี้ คือ ไซต์ เซิร์ฟเวอร์เสมือน และหน้าของ Web Part

URL วิธีใช้

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่มีข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับ Web Part นั้น ข้อมูลวิธีใช้จะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากเมื่อคุณคลิกคำสั่ง วิธีใช้ บนเมนู Web Part

โหมดวิธีใช้

ระบุวิธีที่เบราว์เซอร์จะแสดงเนื้อหาวิธีใช้สำหรับ Web Part

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • โมดอล จะเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหาก ถ้าเบราว์เซอร์มีความสามารถนี้ ผู้ใช้จำเป็นต้องปิดหน้าต่างก่อนกลับไปยังเว็บเพจ

 • ไม่มีโหมด จะเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหาก ถ้าเบราว์เซอร์มีความสามารถนี้ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องปิดหน้าต่างก่อนกลับไปยังเว็บเพจ ตัวเลือกนี้เป็นค่าเริ่มต้น

 • นำทาง จะเปิดเว็บเพจในหน้าต่างเบราว์เซอร์ปัจจุบัน

หมายเหตุ: Windows SharePoint Services 3.0 แม้ว่า Web Part ของ Microsoft ASP.NET แบบกำหนดเองจะสนับสนุนคุณสมบัตินี้ แต่หัวข้อ วิธีใช้ SharePoint ตามค่าเริ่มต้นจะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากเท่านั้น

URL ของรูปไอคอนแค็ตตาล็อก

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่มีรูปที่จะใช้เป็นไอคอนของ Web Part ในรายการ Web Part ขนาดของรูปต้องเป็นขนาด 16 X 16 พิกเซล

URL ของรูปไอคอนชื่อเรื่อง

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่มีรูปที่จะใช้ในแถบชื่อเรื่องของ Web Part ขนาดของรูปต้องเป็นขนาด 16 X 16 พิกเซล

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการนำเข้า

ระบุข้อความที่จะปรากฏขึ้นในกรณีที่มีปัญหาในการนำเข้า Web Part

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×