Web Part สำหรับรูป

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับรูปเพื่อเพิ่มรูปภาพหรือกราฟิกลงในเพจของ Web Part เมื่อต้องการประสานรูปกับ Web Part อื่นๆ บนเพจได้ง่ายขึ้น คุณสามารถควบคุมการจัดแนวตามแนวตั้ง การจัดแนวตามแนวนอน และสีพื้นของรูปภายใน Web Part สำหรับรูปได้ด้วยการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติแบบกำหนดเองในมุมมองที่ใช้ร่วมกัน

ในบทความนี้

วิธีต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับรูป

วิธีต่างๆ ที่คุณสามารถแสดงรูป

เชื่อมต่อ Web Part สำหรับรูปไปยังอีก Web Part หนึ่ง

คุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Web Part สำหรับรูป

คุณสมบัติทั่วไปของ Web Part

วิธีต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับรูป

คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับรูปเพื่อ

 • เพิ่มโลโก้องค์กรหรือโครงการลงในเพจ

 • แสดงรูปถ่ายของพนักงานหรือสินค้า

 • ทำให้เพจดูน่าสนใจยิ่งขึ้น

ด้านบนของหน้า

วิธีต่างๆ ที่คุณสามารถแสดงรูป

มี 2 วิธีที่คุณสามารถแสดงรูปได้คือ

 • ป้อนเส้นทางแฟ้มหรือการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังแฟ้มรูปในกล่องข้อความคุณสมบัติ การเชื่อมโยงรูป ในกรณีนี้ รูปนั้นคงที่และไม่มีการเปลี่ยนแปลง (จนกว่าคุณจะแก้ไขคุณสมบัติ)

 • เชื่อมต่อ Web Part สำหรับรูปกับ Web Part อื่นที่ให้เส้นทางแฟ้มหรือการเชื่อมโยงหลายมิติ ในกรณีนี้ รูปจะไดนามิกและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการกระทำใน Web Part อื่น เช่น ผู้ใช้เลือกแถวใน Web Part สำหรับมุมมองรายการ

  ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเชื่อมต่อ Web Part สำหรับมุมมองรายการที่มีที่ติดต่อไปยัง Web Part สำหรับรูป ทุกครั้งที่คุณเลือกแถวใน Web Part สำหรับมุมมองรายการที่ติดต่อที่มีคอลัมน์ซึ่งมีการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังแฟ้มที่มีรูปภาพของที่ติดต่อนั้น คุณสามารถเห็นรูปภาพของที่ติดต่อปรากฏใน Web Part สำหรับรูป

ด้านบนของหน้า

การเชื่อมต่อ Web Part สำหรับรูปกับ Web Part อื่น

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขเพจ

 2. คลิกเมนู Web Part เมนู Web Part แล้วชี้ไปที่ การเชื่อมต่อ

 3. ชี้ไปยัง รับรูปจาก จากนั้นคลิกชื่อของ Web Part ที่คุณต้องการจะเชื่อมโยง

หมายเหตุ: ถ้าคุณสมบัติ การเชื่อมโยงรูป มีค่าอยู่แล้วและคุณเชื่อมต่อ Web Part สำหรับรูปกับ Web Part อื่น คุณสมบัติ การเชื่อมโยงรูป จะถูกละเว้น ถ้า Web Part สำหรับรูปถูกเชื่อมต่อกับ Web Part อื่นอยู่แล้ว และคุณต้องการตั้งค่าคุณสมบัติ การเชื่อมโยงรูป คุณต้องเอาการเชื่อมต่อออกก่อน

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Web Part สำหรับรูป

คุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Web Part สำหรับรูปถูกแสดงรายการไว้ข้างล่าง

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถดูหรือแก้ไขคุณสมบัติที่กำหนดเองเหล่านี้ในมุมมองส่วนบุคคล

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

การเชื่อมโยงรูป

ระบุเส้นทางแฟ้มหรือการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังรูปที่คุณต้องการแสดงใน Web Part สำหรับรูป

ขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่ รูปแบบแฟ้มกราฟิกที่สนับสนุนมีดังต่อไปนี้

รูปแบบแฟ้มกราฟิก

ชนิดแฟ้ม

Windows Bitmap (BMP)

.bmp

Windows Enhanced Metafile (EMF)

.emf

Graphics Interchange Format (GIF)

.gif

Joint Photographic Experts Group (JPEG)

.jpg, .jpeg

Portable Network Graphics (PNG)

.png

คุณสมบัติ การเชื่อมโยงรูป อาจไม่พร้อมใช้งานเนื่องจาก Web Part สำหรับรูปไม่ได้เชื่อมต่อกับ Web Part อื่นที่มีรูป

ข้อความแสดงแทน

ระบุข้อความที่จะแสดงเมื่อผู้ใช้วางตัวชี้ค้างไว้เหนือรูป ข้อความนี้จะปรากฏเมื่อรูปไม่พร้อมใช้งาน

การจัดรูปตามแนวตั้ง

จัดตำแหน่งรูปตามแนวตั้งภายใน Web Part สำหรับรูป ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: บน, ตรงกลาง, ล่าง ค่าเริ่มต้นคือ ตรงกลาง

การจัดรูปตามแนวนอน

จัดตำแหน่งรูปตามแนวนอนภายใน Web Part สำหรับรูป ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: ซ้าย, กึ่งกลาง หรือขวา ค่าเริ่มต้นคือ กึ่งกลาง

สีพื้นหลังของ Web Part

กำหนดสีของหน้าต่าง Web Part สำหรับรูป หลังรูป สีเริ่มต้นคือสีพื้นของชุดรูปแบบปัจจุบัน

เมื่อต้องการระบุสี ให้คลิก รูปปุ่ม ทางด้านขวาของกล่องข้อความ แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เลือกสีในตารางสี

 • พิมพ์ชื่อสี HTML

 • พิมพ์ค่าสี RGB

เมื่อต้องการทำให้สีพื้นเป็นสีเดียวกับชุดรูปแบบของไซต์ ให้คลิก โปร่งใส ในกล่องโต้ตอบ สีพื้นหลังของ Web Part

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติทั่วไปของ Web Part

Web Part ทั้งหมดจะใช้ชุดคุณสมบัติทั่วไปร่วมกันซึ่งจะควบคุมลักษณะที่ปรากฏ เค้าโครง และลักษณะขั้นสูงอื่นๆ

หมายเหตุ: คุณสมบัติร่วมของ Web Part ที่คุณเห็นในบานหน้าต่างเครื่องมืออาจต่างไปจากที่ได้อธิบายในส่วนนี้ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้

 • เมื่อต้องการดูส่วน ขั้นสูง ในบานหน้าต่างเครื่องมือ คุณต้องมีสิทธิ์ที่เหมาะสม

 • สำหรับ Web Part ที่เฉพาะเจาะจง นักพัฒนา Web Part อาจเลือกที่จะไม่แสดงอย่างน้อยหนึ่งคุณสมบัติทั่วไปเหล่านี้ หรืออาจเลือกที่จะสร้างและแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงรายการไว้ด้านล่างในส่วน ลักษณะที่ปรากฏเค้าโครง และ ขั้นสูง ของบานหน้าต่างเครื่องมือ

 • ลักษณะที่ปรากฏ

ลักษณะที่ปรากฏ

คำอธิบาย

คำอธิบาย

ชื่อเรื่อง

ระบุชื่อของ Web Part ที่ปรากฏในแถบชื่อ Web Part

ความสูง

ระบุความสูงของ Web Part

ความกว้าง

ระบุความกว้างของ Web Part

สถานะของกรอบ

ระบุว่าทั้ง Web Part จะปรากฏบนเพจเมื่อผู้ใช้เปิดเพจของ Web Part หรือไม่ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว สถานะของกรอบจะตั้งค่าไว้เป็น ปกติ และทั้ง Web Part จะปรากฏขึ้น เฉพาะแถบชื่อเรื่องเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้นเมื่อสถานะถูกตั้งค่าไว้เป็น ย่อเล็กสุด

ชนิดของกรอบ

เค้าโครง

เค้าโครง

คำอธิบาย

คำอธิบาย

ระบุว่าจะมองเห็น Web Part ได้หรือไม่เมื่อผู้ใช้เปิดเพจ ถ้าเลือกกล่องกาเครื่องหมายนั้นไว้ Web Part จะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อคุณกำลังออกแบบเพจ และจะมีคำต่อท้าย (ถูกซ่อน) ผนวกอยู่กับชื่อเรื่อง

ระบุว่าผู้ใช้จะสามารถมองเห็น Web Part ได้หรือไม่ เมื่อผู้ใช้เปิดหน้าของ Web Part ถ้ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ Web Part จะสามารถมองเห็นได้เมื่อคุณกำลังออกแบบหน้า และมีคำต่อท้าย (ซ่อน) ถัดจากชื่อเรื่อง

คุณสามารถซ่อน Web Part ได้ถ้าคุณต้องการใช้ Web Part เพื่อให้ข้อมูลแก่ Web Part อื่นผ่านทางการเชื่อมต่อ Web Part แต่ไม่ต้องการแสดง Web Part

ทิศทาง

ระบุทิศทางของข้อความในเนื้อหา Web Part ตัวอย่างเช่น อาหรับเป็นภาษาแบบเรียงจากขวาไปซ้าย อังกฤษและภาษายุโรปอื่นๆ เป็นภาษาแบบเรียงจากซ้ายไปขวา การตั้งค่านี้อาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Web Part บางชนิด

ระบุโซนบนเพจที่มี Web Part อยู่

ระบุโซนบน เพจของ Web Part ที่ Web Part อยู่

หมายเหตุ: โซนในหน้าของ Web Part จะไม่ปรากฏในกล่องรายการ เมื่อคุณไมมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโซน

ระบุตำแหน่งของ Web Part ในโซนเมื่อโซนมีมากกว่าหนึ่ง Web Part

เมื่อต้องการระบุลำดับ ให้พิมพ์จำนวนเต็มบวกในกล่องข้อความ

ถ้า Web Parts ในโซนเรียงลำดับจากบนลงล่าง ค่า 1 หมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านบนสุดของโซน ถ้า Web Parts ในโซนเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา ค่า 1 หมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านซ้ายของโซน

ถ้า Web Part ในโซนเรียงลำดับจากบนลงล่าง ค่า 1 หมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านบนสุดของโซน ถ้า Web Part ในโซนเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา ค่า 1 หมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านซ้ายของโซน

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเพิ่ม Web Part ลงในโซนว่างที่เรียงลำดับจากบนลงล่าง ดัชนีโซน จะเป็น 0 เมื่อคุณเพิ่ม Web Part ที่สองไปที่ด้านล่างสุดของโซน ดัชนีโซนจะเป็น 1 เมื่อต้องการย้าย Web Part ที่สองไปที่ด้านบนสุดของโซน ให้พิมพ์ 0 แล้วพิมพ์ 1 สำหรับ Web Part แรก

หมายเหตุ: Web Part แต่ละรายการในโซนต้องมีค่าดัชนีโซนที่ไม่ซ้ำกัน ดังนั้น การเปลี่ยนค่าดัชนีโซนสำหรับ Web Part ปัจจุบัน อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนค่าดัชนีโซนสำหรับ Web Part อื่นในโซนได้

ขั้นสูง

คำอธิบาย

คำอธิบาย

อนุญาตให้ย่อเล็กสุด

ระบุว่า Web Part สามารถย่อเล็กสุดได้หรือไม่

ระบุว่าต้องการให้สามารถเอา Web Part ออกจากเพจได้หรือไม่

ระบุว่าจะสามารถเอา Web Part ออกจาก เพจของ Web Part ได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการซ่อน

ระบุว่าจะซ่อน Web Part หรือไม่

ระบุว่าจะสามารถย้าย Web Part ไปยังโซนอื่นได้หรือไม่

ระบุว่าจะสามารถย้าย Web Part ไปยังโซนอื่นได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อ

ระบุว่า Web Part สามารถมีส่วนร่วมในการเชื่อมต่อกับ Web Part อื่นๆ ได้หรือไม่

ระบุว่าคุณสมบัติ Web Part สามารถปรับเปลี่ยนในมุมมองส่วนบุคคลได้หรือไม่

ระบุว่าคุณสมบัติ Web Part สามารถปรับเปลี่ยนในมุมมองส่วนบุคคลได้หรือไม่

ระบุระดับข้อมูลที่อนุญาตให้ส่งออกได้สำหรับ Web Part นี้ การตั้งค่านี้อาจไม่พร้อมใช้งาน ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคุณ

ระบุระดับข้อมูลที่อนุญาตให้ส่งออกได้สำหรับ Web Part นี้ การตั้งค่านี้อาจไม่พร้อมใช้งาน ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคุณ

ระบุ URL ของแฟ้มที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Web Part นั้น แฟ้มจะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหาก เมื่อคุณคลิกชื่อเรื่องของ Web Part

ระบุ URL ของแฟ้มที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Web Part นั้น แฟ้มจะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากเมื่อคุณคลิกชื่อเรื่องของ Web Part

คำอธิบาย

ระบุคำแนะนำบนหน้าจอที่จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนชื่อเรื่องของ Web Part หรือไอคอนของ Web Part ค่าของคุณสมบัตินี้จะถูกใช้เมื่อคุณค้นหา Web Part โดยใช้คำสั่ง ค้นหา บนเมนู ค้นหา Web Part ของบานหน้าต่างเครื่องมือในแกลเลอรี Web Part ต่อไปนี้ คือ ไซต์ เซิร์ฟเวอร์เสมือน และหน้าของ Web Part

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่มีข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับ Web Part นั้น ข้อมูลวิธีใช้จะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหาก เมื่อคุณคลิกคำสั่ง วิธีใช้ บนเมนู Web Part

โหมดวิธีใช้

ระบุวิธีที่เบราว์เซอร์จะแสดงเนื้อหาวิธีใช้สำหรับ Web Part

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • โมดอล เปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากในกรณีที่เบราว์เซอร์สามารถทำได้ ผู้ใช้ต้องปิดหน้าต่างก่อนจะกลับไปยังเว็บเพจ

 • ไม่มีโหมด เปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากในกรณีที่เบราว์เซอร์สามารถทำได้ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องปิดหน้าต่างก่อนจะกลับไปยังเว็บเพจ นี่เป็นค่าเริ่มต้น

 • นำทาง เปิดเว็บเพจในหน้าต่างเบราว์เซอร์ปัจจุบัน

หมายเหตุ: Windows SharePoint Services 3.0 แม้ว่า Web Part ของ Microsoft ASP.NET แบบกำหนดเองจะสนับสนุนคุณสมบัตินี้ แต่หัวข้อ วิธีใช้ SharePoint ตามค่าเริ่มต้นจะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากเท่านั้น

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่มีรูปที่จะใช้เป็นไอคอน Web Part ในรายการ Web Part ขนาดรูปต้องเป็น 16 คูณ 16 พิกเซล

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่มีรูปที่จะใช้เป็นไอคอน Web Part ในรายการ Web Part ขนาดรูปต้องเป็น 16 คูณ 16 พิกเซล

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่มีรูปที่จะใช้ในแถบชื่อเรื่องของ Web Part ขนาดรูปต้องเป็น 16 คูณ 16 พิกเซล

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่มีรูปที่จะใช้ในแถบชื่อเรื่องของ Web Part ขนาดรูปต้องเป็น 16 คูณ 16 พิกเซล

ระบุข้อความที่ปรากฏในกรณีที่มีปัญหาในการนำเข้า Web Part

ระบุข้อความที่ปรากฏขึ้นในกรณีที่มีปัญหาในการนำเข้า Web Part

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×