Web Part สำหรับมุมมองรายการ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ไม่มี Web Part ที่ชื่อว่า มุมมองรายการ เมื่อคุณสร้างไซต์ใหม่จากเทมเพลตไซต์ Web Part จะถูกเพิ่มไปยังโฮมเพจของไซต์นั้นโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ไซต์ทีมจะมี Web Part ข้อความประกาศ ปฏิทิน และลิงก์ โดย Web Part เหล่านี้เป็นอินสแตนซ์ของ Web Part สำหรับมุมมองรายการซึ่งใช้เทมเพลตรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อแสดงรายการข้อมูล

ในทำนองเดียวกัน เมื่อคุณสร้างรายการหรือไลบรารีบนไซต์ของคุณ Web Part สำหรับมุมมองรายการที่มีชื่อเดียวกันกับรายการหรือไลบรารีจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างรายการชื่อ สัญญา ขึ้นมา Web Part สำหรับมุมมองรายการที่ชื่อ สัญญา จะพร้อมใช้งานใน แกลเลอรีชื่อไซต์ และ Web Part จะแสดงข้อมูลที่มีอยู่ในรายการหรือไลบรารีที่คุณสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

ในบทความนี้

วิธีที่คุณสามารถใช้งาน Web Part สำหรับมุมมองรายการ

กำหนดมุมมองของรายการหรือไลบรารีใน Web Part ด้วยตนเอง

เชื่อมต่อ Web Part สำหรับมุมมองรายการกับ Web Part อื่น

ชนิดของรายการที่ได้รับการสนับสนุนที่สามารถเชื่อมต่อได้

ชนิดคอลัมน์รายการที่ได้รับการสนับสนุนที่สามารถเชื่อมต่อได้

คุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Web Part สำหรับมุมมองรายการ

คุณสมบัติทั่วไปของ Web Part

วิธีที่คุณสามารถใช้งาน Web Part สำหรับมุมมองรายการ

คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับมุมมองรายการเพื่อแสดงและแก้ไขข้อมูลรายการหรือไลบรารีในไซต์ของคุณ และเพื่อเชื่อมต่อไปยัง Web Part อื่นรวมทั้ง Web Part สำหรับมุมมองรายการอื่น 'รายการ' คือข้อมูลที่คุณใช้ร่วมกันกับสมาชิกทีม และมักแสดงในรูปแบบตาราง มุมมองรายการจะแสดงข้อมูลนี้ด้วยวิธีที่ต่างกันสำหรับวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน เช่น การกรอง การเรียงลำดับ หรือการเลือกคอลัมน์ที่ระบุ

คุณสามารถแสดงรายการส่วนใหญ่และ Web Part สำหรับมุมมองรายการในมุมมองแบบตารางซึ่งแบ่งออกเป็นสองมุมมอง ได้แก่ มุมมองมาตรฐานซึ่งพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ใดๆ และมุมมองแผ่นข้อมูล มุมมองแผ่นข้อมูลต้องการการสนับสนุนของโปรแกรมหรือตัวควบคุมที่เข้ากันได้กับ Microsoft Windows SharePoint Services เช่น Microsoft Office Access 2007 และตัวควบคุม ActiveX

คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับมุมมองรายการเพื่อทำสิ่งต่อไปนี้

 • แสดงข้อมูลรายการบนเพจของ Web Part ในรูปแบบตารางเพื่อเรียงลำดับ กรอง แยก และปรับปรุงข้อมูลอย่างรวดเร็ว

 • แสดงเอกสารที่พร้อมสำหรับทีมการตรวจทานหรือเอกสารที่กลุ่มของคุณใช้บ่อยๆ ใน Web Part สำหรับมุมมองรายการ

 • ติดตามข้อมูลโครงการใน Web Part สำหรับมุมมองรายการ และกรองหรือเรียงลำดับข้อมูลตามคอลัมน์ที่มีชื่อของบุคคลหรือการกำหนดงานจากคอลัมน์ที่ตรงกันใน Web Part สำหรับมุมมองรายการที่ติดต่อที่เชื่อมต่อ

 • จาก Web Part สำหรับมุมมองรายการพื้นฐานของพนักงานที่มีชื่อและหมายเลข ID ของพนักงาน ให้ค้นหาข้อมูลรายละเอียดของพนักงาน เช่น ตัวเลือกสิทธิประโยชน์ สถานะครอบครัว และการครอบคลุมการประกันสุขภาพใน Web Part สำหรับมุมมองรายการรายละเอียดพนักงานที่เชื่อมต่อ

 • ตรวจสอบใบสั่งซื้อของลูกค้าที่เสร็จสมบูรณ์ใน Web Part สำหรับมุมมองรายการที่เชื่อมต่ออยู่สอง Web Part ซึ่งได้แก่ Web Part สำหรับมุมมองรายการใบสั่งซื้อที่มีข้อมูลการสั่งซื้อ และ Web Part สำหรับมุมมองรายการรายละเอียดใบสั่งซื้อที่มีรายการบรรทัดทั้งหมดสำหรับใบสั่งซื้อนั้น

 • ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับบุคคลใน Web Part สำหรับมุมมองรายการที่ติดต่อที่สามารถมองเห็นได้ด้วยการแสดงรูปภาพของบุคคลนั้นใน Web Part สำหรับรูปที่เชื่อมต่อหรือการแมปของที่อยู่ทางธุรกิจของบุคคลนั้นใน Web Part สำหรับการแมปแบบกำหนดเองที่เชื่อมต่อ

ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดชนิดของ Web Parts อื่นๆ เองได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

กำหนดมุมมองของรายการหรือไลบรารีใน Web Part เอง

หลังจากที่คุณเพิ่ม Web Part สำหรับมุมมองรายการลงในหน้าของ Web Part คุณสามารถกำหนดมุมมองได้เองเพื่อให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการแสดงบนหน้านั้นเท่านั้น คุณสามารถแก้ไขมุมมองปัจจุบันจากหน้าของ Web Part ได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างมุมมองที่กำหนดเองของรายการหรือไลบรารี ซึ่งคุณสามารถใช้ในการแสดงชุดข้อมูลอื่นในอินสแตนซ์ต่างๆ ของ Web Part สำหรับรายการหรือไลบรารีนั้นได้อีกด้วย คุณสามารถสร้างมุมมองแบบกำหนดเองของรายการหรือไลบรารีโดยใช้เมนู มุมมอง เมนูมุมมอง ในรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการกำหนดเอง ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างมุมมองแบบกำหนดเองของรายการหรือไลบรารีในส่วน ดูเพิ่มเติม

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขหน้า

 2. คลิกเมนู Web Part เมนู Web Part ของ Web Part ที่คุณต้องการกำหนดเอง แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน Web Part ที่แชร์

 3. ในบานหน้าต่างเครื่องมือ ให้คลิก แก้ไขมุมมองปัจจุบัน

 4. ในส่วน คอลัมน์ คุณสามารถแสดงหรือซ่อนคอลัมน์ได้ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่เหมาะสม ถัดจากชื่อคอลัมน์ ให้ใส่หมายเลขสำหรับลำดับคอลัมน์ของคุณในมุมมอง

 5. ในส่วน เรียงลำดับ ให้เลือกว่าคุณจะต้องการให้มีการเรียงลำดับข้อมูลหรือไม่และอย่างไร คุณสามารถใช้สองคอลัมน์ในการเรียงลำดับได้ เช่น เริ่มจากตามผู้สร้าง แล้วต่อไปตามด้วยชื่อแฟ้มของแต่ละผู้สร้าง

 6. ในส่วน ตัวกรอง ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการกรองข้อมูล มุมมองที่กรองจะแสดงจำนวนข้อมูลน้อยลง เช่น รายการที่สร้างโดยแผนกใดแผนกหนึ่ง หรือรายการที่มีสถานะ อนุมัติแล้ว

 7. ในส่วน จัดกลุ่มตาม คุณสามารถจัดกลุ่มรายการที่มีค่าเดียวกันในส่วนของตนเอง เช่น ส่วนที่ขยายได้สำหรับเอกสารตามชื่อผู้เขียนที่ระบุไว้

 8. ในส่วน ผลรวม คุณสามารถนับจำนวนรายการในคอลัมน์ได้ เช่น จำนวนของปัญหาทั้งหมด ในบางกรณี คุณสามารถสรุปหรือกลั่นกรองข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ค่าเฉลี่ย ได้

 9. ในส่วน สไตล์ เลือกสไตล์ที่คุณต้องการสำหรับมุมมอง เช่น รายการที่มีการแรเงาในทุกแถวที่มีการแรเงาไว้

 10. ถ้ารายการหรือไลบรารีของคุณมีโฟลเดอร์ คุณสามารถสร้างมุมมองที่ไม่มีโฟลเดอร์ได้ ซึ่งในบางครั้งเราจะเรียกว่า มุมมองแบบแฟลต เมื่อต้องการดูข้อมูลรายการทั้งหมดในระดับเดียวกัน ให้คลิก แสดงรายการทั้งหมดโดยไม่มีโฟลเดอร์

 11. ถ้ารายการหรือไลบรารีของคุณมีขนาดใหญ่ คุณสามารถจำกัดจำนวนไฟล์ที่สามารถดูได้ในรายการหรือไลบรารี หรือจำนวนไฟล์ที่สามารถดูได้ในหน้าเดียว ในส่วน จำนวนรายการสูงสุด ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 12. ถ้าคุณวางแผนที่จะแสดงรายการหรือไลบรารีบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในส่วน มือถือ

 13. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การเชื่อมต่อ Web Part สำหรับมุมมองรายการไปยัง Web Part อื่น

คุณสามารถแสดงรายการส่วนใหญ่และ Web Part สำหรับมุมมองรายการได้ในมุมมองแบบตารางซึ่งแบ่งออกเป็นสองมุมมอง ได้แก่ มุมมองมาตรฐานที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ใดๆ และมุมมองแผ่นข้อมูล มุมมองแผ่นข้อมูลต้องการการสนับสนุนของโปรแกรมหรือตัวควบคุมที่เข้ากันได้กับ Microsoft Windows SharePoint Services เช่น Office Access 2007 และตัวควบคุม ActiveX

โดยใช้มุมมองมาตรฐานหรือมุมมองแผ่นข้อมูล คุณสามารถเชื่อมต่อ Web Part สำหรับมุมมองรายการไปยัง Web Part อื่น จัดให้มีข้อมูลลงใน Web Part และเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงข้อมูลใน Web Part อื่นรวมทั้ง Web Part สำหรับมุมมองรายการอื่นด้วย

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขเพจ

 2. คลิกเมนู Web Part เมนู Web Part แล้วชี้ไปที่ การเชื่อมต่อ

 3. ชี้ไปที่ จัดเตรียมแถวให้กับ หรือ รับการเรียงลำดับ/ตัวกรองจาก จากนั้นคลิกชื่อของ Web Part ที่คุณต้องการเชื่อมโยง

คีย์คำสั่งบนเมนูย่อย การเชื่อมต่อ

คำสั่งบน เมนูย่อย

คำอธิบาย

จัดเตรียมแถวให้กับ

คุณสามารถเชื่อมต่อ Web Part สำหรับมุมมองรายการกับอีก Web Part หนึ่งได้ ด้วยการส่งแถวของข้อมูลที่เลือกไปยังอีก Web Part หนึ่ง Web Part อื่นอาจแสดงข้อมูลของแถวหรือใช้ข้อมูลของแถวเป็นตัวกรองหรือค่าพารามิเตอร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า Web Part อื่นถูกสร้างมาอย่างไรและได้รับข้อมูลมาอย่างไร

ในมุมมองมาตรฐาน คอลัมน์ เลือกรายการ ที่มีปุ่มตัวเลือกจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อ Web Part สำหรับมุมมองรายการ เพื่อที่คุณจะสามารถระบุได้ว่าควรส่งแถวใดไปยังอีก Web Part หนึ่ง คุณสามารถเลือกแถวในมุมมองมาตรฐานได้ทีละแถวเท่านั้น บางคอลัมน์เช่น คอลัมน์ แก้ไข จะไม่พร้อมให้ใช้งานในการเชื่อมต่อ Web Part

ในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณสามารถเลือกได้หลายแถว แต่จะมีเพียงแถวเดียวเท่านั้นที่จะถูกส่งไปยังอีก Web Part หนึ่ง ถ้ามีการเลือกหลายแถว แถวที่มีเซลล์ที่ใช้งานอยู่จะถูกส่งไปยังอีก Web Part หนึ่ง และแถวอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกละเว้น คุณไม่สามารถจัดเตรียมข้อมูลใน แถวผลรวม หรือ แถวใหม่ ให้กับอีก Web Part หนึ่งได้

เมื่อใช้การเชื่อมต่อชนิดนี้ คุณจะสามารถมี Web Part มากกว่าหนึ่ง Web Part ที่เชื่อมต่อกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการได้

จัดเตรียมข้อมูลให้กับ

คุณสามารถเชื่อมต่อ Web Part สำหรับมุมมองรายการเข้ากับ Web Part อื่นที่ทำงานร่วมกับข้อมูลรายการได้ ในกรณีนี้ Web Part สำหรับมุมมองรายการ คือแหล่งข้อมูลสำหรับ Web Part อื่น

ในมุมมองมาตรฐานและมุมมองแผ่นข้อมูล จะมีการระบุเฉพาะข้อมูลในมุมมองให้แก่ Web Part อื่นเท่านั้น

เมื่อใช้การเชื่อมต่อชนิดนี้ คุณจะสามารถมี Web Part มากกว่าหนึ่ง Web Part ที่เชื่อมต่อกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการได้

รับการเรียงลำดับ/ตัวกรองจาก

ในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณสามารถเชื่อมต่อ Web Part สำหรับมุมมองรายการกับอีก Web Part หนึ่งที่สามารถให้ข้อมูลต่อไปนี้กับ Web Part นั้นได้

 • ชื่อและค่าคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งคู่ที่จะกรองข้อมูลใน Web Part สำหรับมุมมองรายการ

 • คอลัมน์ของข้อมูลเพื่อเรียงลำดับข้อมูลตามลำดับน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อยใน Web Part สำหรับมุมมองรายการ

เมื่อใช้การเชื่อมต่อชนิดนี้ จะมีเพียง Web Part อื่นเพียงหนึ่งรายการเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการได้

ตามปกติแล้ว Web Part สำหรับมุมมองรายการทั้งหมดบนไซต์ของคุณจะมีอยู่ใน แกลเลอรีชื่อไซต์ เมื่อคุณเพิ่ม Web Part สำหรับมุมมองรายการจากแกลเลอรี Web Part ลงในหน้าของ Web Part เป็นครั้งแรก หน้าของ Web Part จะแสดงมุมมองรายการเริ่มต้นใน Web Part เมื่อต้องการแสดงข้อมูลที่คุณต้องการใน Web Part สำหรับมุมมองรายการรวมทั้ง Web Part อื่นที่เชื่อมต่อ คุณอาจต้องแก้ไขมุมมองของรายการ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการกรอง เรียงลำดับ หรือจัดกลุ่มข้อมูลในวิธีการที่ต่างกัน หรือให้แสดงคอลัมน์ที่ต่างกัน

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองรายการจากส่วน มุมมองรายการ คุณสมบัติแบบกำหนดเองของบานหน้าต่างเครื่องมือด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในสองวิธี ดังนี้

 • เลือกมุมมองอื่นจากคุณสมบัติ มุมมองที่เลือก

 • คลิก แก้ไขมุมมองปัจจุบัน เพื่อแก้ไขมุมมองปัจจุบัน

เมื่อใดก็ตามที่คุณเลือกหรือแก้ไขมุมมองรายการ สำเนาของการออกแบบรายการจะถูกสร้างขึ้นจากการออกแบบรายการไซต์ดั้งเดิม และถูกบันทึกด้วย Web Part สำหรับมุมมองรายการ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลรายการยังคงเหมือนเดิม

ให้ระวังเมื่อคุณสลับจากมุมมองปัจจุบันไปเป็นมุมมองอื่น คุณอาจลบการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในมุมมองปัจจุบันและอาจปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Web Part ที่ขึ้นอยู่กับคอลัมน์ต่างๆ ในมุมมองปัจจุบัน คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันเมื่อคุณต้องการสลับมุมมอง

ด้านบนของหน้า

ชนิดของรายการที่ได้รับการสนับสนุนที่สามารถเชื่อมต่อได้

แม้ว่าคุณจะสามารถแสดงรายการทุกชนิดใน Web Part สำหรับมุมมองรายการได้ แต่จะมีเพียงรายการบางชนิดเท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุนเมื่อคุณทำการเชื่อมต่อ Web Part โดยทั่วไปแล้ว ชนิดของรายการที่แสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง เช่น ที่ติดต่อ จะได้รับการสนับสนุน ส่วนรายการที่แสดงข้อมูลในรูปแบบที่ไม่ใช่ตาราง เช่น มุมมองโฟลเดอร์ จะไม่ได้รับการสนับสนุน ด้านล่างนี้คือชนิดของรายการที่ได้รับการสนับสนุนและไม่ได้รับการสนับสนุน

ชนิดของรายการที่ได้รับการสนับสนุน

ชนิดของรายการที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

 • ข้อความประกาศ

 • ที่ติดต่อ

 • เหตุการณ์

 • ประเด็น

 • การเชื่อมโยง

 • งาน

 • รายการแบบกำหนดเอง

 • รายการที่มีข้อมูลที่นำเข้ามาจากกระดาษคำนวณ

 • ไลบรารีเอกสาร

 • ไลบรารีฟอร์ม

 • มุมมองปฏิทินของรายการเหตุการณ์

 • กระดานอภิปราย

 • แบบสำรวจ

 • ไลบรารีรูปภาพ

 • ไซต์และแค็ตตาล็อกแม่แบบรายการ

 • แกลเลอรี Web Part

 • แหล่งข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ชนิดคอลัมน์รายการที่ได้รับการสนับสนุนที่สามารถเชื่อมต่อได้

แม้ว่าคุณสามารถแสดงชนิดคอลัมน์รายการทั้งหมดใน Web Part สำหรับมุมมองรายการได้ เฉพาะบางชนิดคอลัมน์รายการเท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุนเมื่อคุณทำการเชื่อมต่อ Web Part ชนิดคอลัมน์รายการที่ได้รับการสนับสนุนและไม่ได้รับการสนับสนุนจะแสดงด้านล่างนี้

ชนิดคอลัมน์รายการที่ได้รับการสนับสนุน

ชนิดคอลัมน์รายการที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

 • ข้อความที่มีหนึ่งบรรทัด

 • ตัวเลือก

 • ตัวเลข

 • สกุลเงิน

 • วันที่และเวลา

 • การเชื่อมโยงหลายมิติหรือรูปภาพ (สำหรับคอลัมน์ที่ตรงกัน)

 • การค้นหา

 • ใช่/ไม่ใช่

 • จากการคำนวณ

 • การเชื่อมโยงหลายมิติหรือรูปภาพ (สำหรับการกรอง)

 • ข้อความที่มีหลายบรรทัด

 • แก้ไข

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Web Part สำหรับมุมมองรายการ

คุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Web Part สำหรับมุมมองรายการจะแสดงอยู่ด้านล่าง

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถดูหรือแก้ไขคุณสมบัติที่กำหนดเองเหล่านี้ในมุมมองส่วนบุคคล

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

มุมมองที่เลือก

ให้ระวังเมื่อคุณสลับจากมุมมองปัจจุบันไปเป็นมุมมองอื่น คุณอาจลบการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในมุมมองปัจจุบันและอาจปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Web Part ที่ขึ้นอยู่กับคอลัมน์ต่างๆ ในมุมมองปัจจุบัน คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันเมื่อคุณต้องการสลับมุมมอง

ระบุมุมมองรายการที่จะแสดงใน Web Part คุณสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ชื่อรายการทั้งหมด หรือเอกสารทั้งหมด     คุณสมบัตินี้แสดงคอลัมน์ทั้งหมดในรายการหรือไลบรารีซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของรายการ

  หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะคลิก ตกลง หรือ นำไปใช้ ให้เลือก <มุมมองปัจจุบัน> เพื่อแปลงกลับไปเป็นมุมมองล่าสุดที่ใช้ และเพื่อละเว้นการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้ทำกับสำเนาของข้อมูลการออกแบบมุมมองรายการซึ่งไม่ได้ถูกบันทึกไว้ หลังจากที่คุณคลิก ตกลง หรือ นำไปใช้ การเปลี่ยนเปลงที่คุณทำไว้จะถูกนำไปใช้กับมุมมองปัจจุบันใหม่และถูกบันทึกด้วย Web Part สำหรับมุมมองรายการ

 • มุมมอง Explorer     คุณสมบัตินี้แสดงเนื้อหาของไลบรารีเอกสารโดยใช้ไอคอนเท่านั้น ซึ่งคล้ายกับ Windows Explorer มุมมองนี้พร้อมใช้งานสำหรับไลบรารีเอกสารเท่านั้น

 • <มุมมองบทสรุป>     คุณสมบัตินี้แสดงมุมมองบทสรุปของรายการ มุมมองนี้หลากหลายตามชนิดของรายการ

 • มุมมองรายการเพิ่มเติม    คุณสมบัตินี้จะแสดงมุมมองที่ผู้ใช้กำหนดเองหรือมุมมองเริ่มต้นอื่นๆ ขึ้นอยู่กับชนิดของรายการ

แก้ไขมุมมองปัจจุบัน

เลือก แก้ไขมุมมองปัจจุบัน เพื่อแก้ไขมุมมองปัจจุบันที่ใช้ใน Web Part รวมทั้งคอลัมน์ที่แสดง ลำดับการจัดเรียงและตัวกรองที่ใช้ ว่าจะแสดงผลรวมและจำนวนรายการสูงสุดหรือไม่

เมื่อใดก็ตามที่คุณเลือกหรือแก้ไขมุมมองรายการ สำเนาของข้อมูลการออกแบบรายการจะถูกสร้างจากการออกแบบรายการของไซต์ดั้งเดิม และถูกบันทึกด้วย Web Part สำหรับมุมมองรายการ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลรายการยังคงเหมือนเดิม

ชนิดของแถบเครื่องมือ

ระบุวิธีการแสดงแถบเครื่องมือรายการหรือให้แสดงแถบเครื่องมือรายการทั้งหมดหรือไม่ ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งในสามตัวเลือก ดังนี้

แถบเครื่องมือสรุป     ตัวเลือกนี้แสดงแถบเครื่องมือสรุปสำหรับมุมมองรายการที่เลือกในปัจจุบัน ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับชนิดของรายการส่วนใหญ่ ยกเว้นรายการแบบกำหนดเอง

แถบเครื่องมือแบบเต็ม     ตัวเลือกนี้แสดงแถบเครื่องมือทั้งหมดสำหรับมุมมองรายการที่เลือกในปัจจุบัน ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับรายการแบบกำหนดเอง

ไม่มีแถบเครื่องมือ     ไม่มีการแสดงแถบเครื่องมือ

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติทั่วไปของ Web Part

Web Part ทั้งหมดจะใช้ชุดคุณสมบัติทั่วไปร่วมกันซึ่งจะควบคุมลักษณะที่ปรากฏ เค้าโครง และลักษณะขั้นสูงอื่นๆ

หมายเหตุ: คุณสมบัติร่วมของ Web Part ที่คุณเห็นในบานหน้าต่างเครื่องมืออาจต่างไปจากที่ได้อธิบายในส่วนนี้ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้

 • เมื่อต้องการดูส่วน ขั้นสูง ในบานหน้าต่างเครื่องมือ คุณต้องมีสิทธิ์ที่เหมาะสม

 • สำหรับ Web Part ที่เฉพาะเจาะจง นักพัฒนา Web Part อาจเลือกที่จะไม่แสดงอย่างน้อยหนึ่งคุณสมบัติทั่วไปเหล่านี้ หรืออาจเลือกที่จะสร้างและแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงรายการไว้ด้านล่างในส่วน ลักษณะที่ปรากฏเค้าโครง และ ขั้นสูง ของบานหน้าต่างเครื่องมือ

 • การตั้งค่าสิทธิ์และคุณสมบัติบางประการอาจปิดใช้งานหรือซ่อนคุณสมบัติ Web Part ไว้

ลักษณะที่ปรากฏ

คำอธิบาย

คำอธิบาย

ชื่อเรื่อง

ระบุชื่อของ Web Part ที่ปรากฏในแถบชื่อ Web Part

ความสูง

ระบุความสูงของ Web Part

ความกว้าง

ระบุความกว้างของ Web Part

สถานะของกรอบ

ระบุว่าทั้ง Web Part จะปรากฏบนเพจเมื่อผู้ใช้เปิดเพจของ Web Part หรือไม่ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว สถานะของกรอบจะตั้งค่าไว้เป็น ปกติ และทั้ง Web Part จะปรากฏขึ้น เฉพาะแถบชื่อเรื่องเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้นเมื่อสถานะถูกตั้งค่าไว้เป็น ย่อเล็กสุด

ชนิดของกรอบ

เค้าโครง

เค้าโครง

คำอธิบาย

คำอธิบาย

ระบุว่าจะมองเห็น Web Part ได้หรือไม่เมื่อผู้ใช้เปิดเพจ ถ้าเลือกกล่องกาเครื่องหมายนั้นไว้ Web Part จะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อคุณกำลังออกแบบเพจ และจะมีคำต่อท้าย (ถูกซ่อน) ผนวกอยู่กับชื่อเรื่อง

ระบุว่าผู้ใช้จะสามารถมองเห็น Web Part ได้หรือไม่ เมื่อผู้ใช้เปิดหน้าของ Web Part ถ้ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ Web Part จะสามารถมองเห็นได้เมื่อคุณกำลังออกแบบหน้า และมีคำต่อท้าย (ซ่อน) ถัดจากชื่อเรื่อง

คุณสามารถซ่อน Web Part ได้ถ้าคุณต้องการใช้ Web Part เพื่อให้ข้อมูลแก่ Web Part อื่นผ่านทางการเชื่อมต่อ Web Part แต่ไม่ต้องการแสดง Web Part

ทิศทาง

ระบุทิศทางของข้อความในเนื้อหา Web Part ตัวอย่างเช่น อาหรับเป็นภาษาแบบเรียงจากขวาไปซ้าย อังกฤษและภาษายุโรปอื่นๆ เป็นภาษาแบบเรียงจากซ้ายไปขวา การตั้งค่านี้อาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Web Part บางชนิด

ระบุโซนบนเพจที่มี Web Part อยู่

ระบุโซนบน เพจของ Web Part ที่ Web Part อยู่

หมายเหตุ: โซนในหน้าของ Web Part จะไม่ปรากฏในกล่องรายการ เมื่อคุณไมมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโซน

ระบุตำแหน่งของ Web Part ในโซนเมื่อโซนมีมากกว่าหนึ่ง Web Part

เมื่อต้องการระบุลำดับ ให้พิมพ์จำนวนเต็มบวกในกล่องข้อความ

ถ้า Web Parts ในโซนเรียงลำดับจากบนลงล่าง ค่า 1 หมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านบนสุดของโซน ถ้า Web Parts ในโซนเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา ค่า 1 หมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านซ้ายของโซน

ถ้า Web Part ในโซนเรียงลำดับจากบนลงล่าง ค่า 1 หมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านบนสุดของโซน ถ้า Web Part ในโซนเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา ค่า 1 หมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านซ้ายของโซน

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเพิ่ม Web Part ลงในโซนว่างที่เรียงลำดับจากบนลงล่าง ดัชนีโซน จะเป็น 0 เมื่อคุณเพิ่ม Web Part ที่สองไปที่ด้านล่างสุดของโซน ดัชนีโซนจะเป็น 1 เมื่อต้องการย้าย Web Part ที่สองไปที่ด้านบนสุดของโซน ให้พิมพ์ 0 แล้วพิมพ์ 1 สำหรับ Web Part แรก

หมายเหตุ: Web Part แต่ละรายการในโซนต้องมีค่าดัชนีโซนที่ไม่ซ้ำกัน ดังนั้น การเปลี่ยนค่าดัชนีโซนสำหรับ Web Part ปัจจุบัน อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนค่าดัชนีโซนสำหรับ Web Part อื่นในโซนได้

ขั้นสูง

คำอธิบาย

คำอธิบาย

อนุญาตให้ย่อเล็กสุด

ระบุว่า Web Part สามารถย่อเล็กสุดได้หรือไม่

ระบุว่าต้องการให้สามารถเอา Web Part ออกจากเพจได้หรือไม่

ระบุว่าจะสามารถเอา Web Part ออกจาก เพจของ Web Part ได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการซ่อน

ระบุว่าจะซ่อน Web Part หรือไม่

ระบุว่าจะสามารถย้าย Web Part ไปยังโซนอื่นได้หรือไม่

ระบุว่าจะสามารถย้าย Web Part ไปยังโซนอื่นได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อ

ระบุว่า Web Part สามารถมีส่วนร่วมในการเชื่อมต่อกับ Web Part อื่นๆ ได้หรือไม่

ระบุว่าคุณสมบัติ Web Part สามารถปรับเปลี่ยนในมุมมองส่วนบุคคลได้หรือไม่

ระบุว่าคุณสมบัติ Web Part สามารถปรับเปลี่ยนในมุมมองส่วนบุคคลได้หรือไม่

ระบุระดับข้อมูลที่อนุญาตให้ส่งออกได้สำหรับ Web Part นี้ การตั้งค่านี้อาจไม่พร้อมใช้งาน ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคุณ

ระบุระดับข้อมูลที่อนุญาตให้ส่งออกได้สำหรับ Web Part นี้ การตั้งค่านี้อาจไม่พร้อมใช้งาน ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคุณ

ระบุ URL ของแฟ้มที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Web Part นั้น แฟ้มจะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหาก เมื่อคุณคลิกชื่อเรื่องของ Web Part

ระบุ URL ของแฟ้มที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Web Part นั้น แฟ้มจะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากเมื่อคุณคลิกชื่อเรื่องของ Web Part

คำอธิบาย

ระบุคำแนะนำบนหน้าจอที่จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนชื่อเรื่องของ Web Part หรือไอคอนของ Web Part ค่าของคุณสมบัตินี้จะถูกใช้เมื่อคุณค้นหา Web Part โดยใช้คำสั่ง ค้นหา บนเมนู ค้นหา Web Part ของบานหน้าต่างเครื่องมือในแกลเลอรี Web Part ต่อไปนี้ คือ ไซต์ เซิร์ฟเวอร์เสมือน และหน้าของ Web Part

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่มีข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับ Web Part นั้น ข้อมูลวิธีใช้จะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหาก เมื่อคุณคลิกคำสั่ง วิธีใช้ บนเมนู Web Part

โหมดวิธีใช้

ระบุวิธีที่เบราว์เซอร์จะแสดงเนื้อหาวิธีใช้สำหรับ Web Part

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • โมดอล เปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากในกรณีที่เบราว์เซอร์สามารถทำได้ ผู้ใช้ต้องปิดหน้าต่างก่อนจะกลับไปยังเว็บเพจ

 • ไม่มีโหมด เปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากในกรณีที่เบราว์เซอร์สามารถทำได้ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องปิดหน้าต่างก่อนจะกลับไปยังเว็บเพจ นี่เป็นค่าเริ่มต้น

 • นำทาง เปิดเว็บเพจในหน้าต่างเบราว์เซอร์ปัจจุบัน

หมายเหตุ: Windows SharePoint Services 3.0 แม้ว่า Web Part ของ Microsoft ASP.NET แบบกำหนดเองจะสนับสนุนคุณสมบัตินี้ แต่หัวข้อ วิธีใช้ SharePoint ตามค่าเริ่มต้นจะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากเท่านั้น

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่มีรูปที่จะใช้เป็นไอคอน Web Part ในรายการ Web Part ขนาดรูปต้องเป็น 16 คูณ 16 พิกเซล

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่มีรูปที่จะใช้เป็นไอคอน Web Part ในรายการ Web Part ขนาดรูปต้องเป็น 16 คูณ 16 พิกเซล

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่มีรูปที่จะใช้ในแถบชื่อเรื่องของ Web Part ขนาดรูปต้องเป็น 16 คูณ 16 พิกเซล

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่มีรูปที่จะใช้ในแถบชื่อเรื่องของ Web Part ขนาดรูปต้องเป็น 16 คูณ 16 พิกเซล

ระบุข้อความที่ปรากฏในกรณีที่มีปัญหาในการนำเข้า Web Part

ระบุข้อความที่ปรากฏขึ้นในกรณีที่มีปัญหาในการนำเข้า Web Part

ด้านบนของหน้า

สุดท้ายปรับปรุงแผน-6-16

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×