×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Video: Share your desktop in Lync

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Let others see what you’re looking at, during a conversation or meeting, by sharing your desktop. If you want, you can give someone else control as a way of collaborating on what you’re looking at. Learn how to start and manage a desktop sharing session by watching this video. You can also share programs, like PowerPoint and OneNote.

For more details about sharing, see the Help article Share your desktop or a program in Lync.

Other videos to help you get familiar with Lync

Find even more videos in the Set up; Presence, IM, and Contacts, Make Audio and Video Calls; and Schedule, Join, and Conduct Lync Meetings training at Training courses for Lync 2013 for Office 365.

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×