×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Video: Insert online video

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Insert online videos that you can watch right in Word without having to leave the document.

  1. Click Insert > Online Video.

  2. In the Insert Video window, you can search for videos on Bing or insert a video’s embed code. You also have the option to add other providers such as YouTube.

  3. When you find the video you want, just click Insert.

If the Online Video button appears grayed out, make sure you’re not in Compatibility Mode. You know you’re in Compatibility Mode if [Compatibility Mode] appears after the document name in the title bar at the top of the Word window. To convert the document, click File > Info > Convert. To learn more about Compatibility Mode, see Use Word 2013 to open documents created in earlier versions of Word.

If you want to add videos from YouTube and you don’t see it as an option, click the YouTube button at the bottom of the Insert Video window. If you don’t see a YouTube icon, make sure you’re Signed in to Office 2013.

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×