×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Video: Find and add contacts in Lync

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Add the people you communicate with most as Lync contacts, so you can find them at a glance and interact with them with just a click. Watch this short video to learn how to add people to your Contacts list.

Important:  To add external contacts, you might find you need to follow different steps that what’s shown in the video. For details, see Adding people to your contacts list.

For additional details, see the Help article Add a contact in Lync.

Other videos to help you get familiar with Lync

Find even more videos in the Set up; Presence, IM, and Contacts, Make Audio and Video Calls; and Schedule, Join, and Conduct Lync Meetings trainings at Training courses for Lync 2013 for Office 365.

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×