VARP (ฟังก์ชัน VARP)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟังก์ชันนี้จะคำนวณค่าความแปรปรวนโดยยึดตามประชากรทั้งหมด

ไวยากรณ์

VARP(number1,number2,...)

number1,number2, ...     คืออาร์กิวเมนต์จำนวนที่ 1 ถึง 30 จากประชากร ค่าตรรกะ เช่น TRUE และ FALSE และข้อความจะถูกละเว้น ถ้าไม่ต้องการละเว้นค่าตรรกะและข้อความ ให้ใช้ฟังก์ชัน VARPA

ข้อสังเกต

  • VARP จะถือว่าอาร์กิวเมนต์ที่ป้อนเข้ามาเป็นประชากรทั้งหมด ถ้าข้อมูลของคุณแทนตัวอย่างประชากร ให้คำนวณค่าความแปรปรวนโดยใช้ฟังก์ชัน VAR

  • สมการของฟังก์ชัน VARP คือ

    สมการ

ตัวอย่าง

สมมติว่าเครื่องมือ 10 ชิ้นซึ่งเป็นเครื่องมือทั้งหมดที่เครื่องจักรเครื่องหนึ่งผลิตได้ในระหว่างกระบวนการผลิต ถูกเก็บรวบรวมมาเพื่อวัดความแข็งแรงที่จุดแตกหัก

St1

St2

St3

St4

St5

St6

St7

St8

St9

St10

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

=VARP([St1], [St2], [St3], [St4], [St5], [St6], [St7], [St8], [St9], [St10])

ค่าความแปรปรวนของความแข็งแรงที่จุดแตกหักของเครื่องมือทั้งหมด โดยตั้งสมมติฐานว่ามีเครื่องมือเพียง 10 ชิ้นเท่านั้นที่ผลิตออกมา (678.84)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×