×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Up to speed with Word 2007

Word document and new Ribbon tabs

Have you heard the word? It's time to get up to speed with Microsoft Office Word 2007. Learn the best ways to use the new Ribbon, get a handle on finding popular commands, and understand what the new file format does for you.

Start course button

About this course

This course includes:

 • Two practice sessions for hands-on experience. Practices require Word 2007.

 • A Quick Reference Card you can take away from the course.

Goals

After completing this course you will be able to:

 • Work with the Ribbon — the new feature that makes Word easier than ever before.

 • Find everyday, common commands you need to do your job.

 • Use the new file format for Word in the way that's best for you.

Topics in this course

Lesson 1

Lesson 2

 1. Get to know the Ribbon

 2. The Ribbon in action

 3. What's on the Ribbon?

 4. Dialog box launchers in groups

 5. Additional tabs appear

 6. The Mini toolbar

 7. The Quick Access Toolbar

 8. Temporarily hide the Ribbon

 9. Use the keyboard

 10. Practice

 1. Find everyday commands

 2. Start with the Microsoft Office Button

 3. Bullets, numbers, and more

 4. What about styles?

 5. The Format Painter

 6. Insert pictures, hyperlinks, headers and footers

 7. Zoom

 8. Check your spelling and grammar

 9. Ready to print?

 10. Yes, ready to print

 11. Behind the scenes

 12. Practice

Lesson 3

 1. A new file format

 2. Why the change? XML

 3. Why the change? New features

 4. How do I know I'm using the new format?

 5. There's more than one file format?

 6. What about the documents I already have?

 7. Compatibility mode

 8. Converting your old files

 9. Share documents between versions by using a converter

 10. Sharing documents between versions by saving with an older format

 11. Quick reference card

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!