×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Up to speed with PowerPoint 2007

PowerPoint slides

Get a hands-on introduction to the newly designed Microsoft Office PowerPoint 2007. Take it for a test drive and create a short presentation. Then, find out what you need to know about the new PowerPoint 2007 file format.

Start course button

About this course

This course includes:

 • Two practice sessions for hands-on experience. Practices require PowerPoint 2007.

 • A Quick Reference Card you can take away from the course.

Goals

After completing this course you will be able to:

 • Approach the new user interface with confidence and an understanding of how it works.

 • Do the things you typically do to create and prepare a presentation.

 • Use the new file format in PowerPoint in the way that's best for you.

Topics in this course

Lesson 1

Lesson 2

 1. Get your bearings: what's changed and why

 2. The Ribbon

 3. The tabs: Devoted to main tasks

 4. Display the galleries

 5. Use advanced options

 6. The Quick Access Toolbar

 7. Changing views

 8. Keyboard shortcuts

 9. Practice

 1. Get to work in PowerPoint

 2. Start a new presentation

 3. Choose a theme

 4. Tailor the theme

 5. Add slides, pick layouts

 6. Insert a picture

 7. Insert a text box caption

 8. Insert an org chart

 9. Apply a simple animation

 10. Set up the show, check spelling, review

 11. Print, distribute, and set program options

 12. Practice

Lesson 3

 1. A new file format

 2. Benefits of the new format

 3. What the new file format looks like

 4. Opening a PowerPoint 2007 presentation in an earlier PowerPoint version

 5. Opening and saving existing presentations

 6. Saving in the old format

 7. Automatic upgrades in older presentations

 8. The Convert command for quick conversion

 9. Quick reference card

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×