×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Up to speed with Outlook 2007

Flying envelope, image of new mail messge with tabs

Get up to speed withMicrosoft Office Outlook 2007. See how easy it is to do the things you've always done and learn also how new features such as the To-Do Bar and the new calendar navigation can help you work more efficiently.

Start course button

About this course

This course includes:

 • Three practice sessions for hands-on experience. Practices require Outlook 2007.

 • A Quick Reference Card you can take away from the course.

Goals

After completing this course you will be able to:

 • Move around in Outlook 2007 and understand some of the things that have changed, and why.

 • Find commands on the Ribbon to do the things you do every day: read and send e-mail, work with appointments and meetings, and use your contacts.

 • Send and receive pictures and attachments. Ensure that recipients will be able to open attached files that use the new 2007 Microsoft Office release file formats.

Topics in this course

Lesson 1

Lesson 2

 1. What's changed and why

 2. Introducing the Ribbon

 3. A closer look at the Ribbon

 4. The Ribbon shows what you need

 5. There's more than meets the eye

 6. The Mini toolbar

 7. The Quick Access Toolbar

 8. Keyboard Shortcuts

 9. Know your options

 10. More about options

 11. More that's new: the To-Do Bar

 12. A new look for the calendar

 13. A new look for contacts

 14. Practice

 1. Find everyday commands in Outlook 2007

 2. Create a new message

 3. Use the Address Book to add recipients

 4. Show or hide the Bcc field

 5. Include your signature

 6. Use flags and reminders

 7. Respond to a message

 8. Whoops! Need to recall a message?

 9. Make time and remember to do things

 10. Want to create a meeting? Invite others

 11. Work with a contact

 12. Practice

Lesson 3

 1. Send and receive attachments and pictures

 2. Include an attachment

 3. Include a picture in line with text

 4. Picture this: Tabs that come and go

 5. Preview attachments before you open them

 6. How others receive attachments that you send

 7. How others can view attachments that you send

 8. Practice

 9. Quick reference card

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!