×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Up to speed with Excel 2007

Course overview art

Get a hands-on introduction to the new look of Microsoft Office Excel 2007, and see how to do what you're used to doing in Excel as you get up to speed.

Start course button

About this course

This course includes:

 • Two practice sessions for hands-on experience. Practices require Excel 2007.

 • A Quick Reference Card you can take away from the course.

Goals

After completing this course you will be able to:

 • Get a handle on the new look of Excel.

 • Find everyday commands on the Ribbon: Cut, Copy, Paste, Insert Sheet Rows, Insert Sheet Columns, and Sum.

 • Save workbooks in the new Excel file formats.

Topics in this course

Lesson 1

Lesson 2

 1. What's changed, and why

 2. What's on the Ribbon?

 3. More commands, but only when you need them

 4. More options, if you need them

 5. Put commands on your own toolbar

 6. What about my favorite keyboard shortcuts?

 7. A new view

 8. Different screen resolutions can change what you see

 9. Practice

 1. Get to work in Excel

 2. Open your file

 3. Insert a column

 4. Format and edit data

 5. Enter a formula

 6. Add headers and footers

 7. Print

 8. The New Workbook window

 9. Practice

Lesson 3

 1. A new file format

 2. How do I work with people who don't have Excel 2007 yet?

 3. Benefits of the new format

 4. New file formats, new options when you save

 5. Quick reference card

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!