×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Up to speed with Access 2007

New look of Access 2007

Fast, easy, simple — Microsoft Office Access 2007 is a new experience. See how quickly you can put it to work for you.

Start course button

About this course

This course includes:

 • Three practice sessions for hands-on experience. Practices require Access 2007.

 • A Quick Reference Card you can take away from the course.

Goals

After completing this course you will be able to:

 • Download a database from the new Getting Started page.

 • Create database objects by using the new Ribbon.

 • Save and share your data in appropriate formats.

Topics in this course

Lesson 1

Lesson 2

 1. A new beginning

 2. Get started with a template

 3. Meet the new look

 4. Work with the Ribbon

 5. Make the Quick Access Toolbar your own

 6. Manage your work with the Microsoft Office Button

 7. Practice

 1. OK, back to work

 2. Download a database

 3. Create a table from a template

 4. Create a form, format a form

 5. Create a report, format a report

 6. Practice

Lesson 3

 1. Save your files in the format that works best

 2. Benefits

 3. Upgrade previous databases

 4. Share in an older format

 5. You can't have everything

 6. Practice

 7. Quick reference card

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×