Unpivot คอลัมน์ (Power Query)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016 ข้อมูลที่มีอยู่ต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองรายการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู รับและแปลงใน Excel 2016

ใน Power Query คุณสามารถแปลงคอลัมน์ที่เลือกเป็นคู่ของค่าแอตทริบิวต์ซึ่งคอลัมน์กลาย เป็นแถว คุณสามารถใช้ตัวแก้ไขแบบสอบถาม Power Query เพื่อยกเลิกทำ pivot คอลัมน์

หมายเหตุ: ดูวิดีโอสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีการแสดงตัวแก้ไขแบบสอบถาม ที่ส่วนท้ายของบทความนี้

ตัวแก้ไไขคิวรี ใน Power Query

ขั้นแรก เลือกอย่าง น้อยหนึ่งคอลัมน์ในตัวแก้ไขแบบสอบถาม คุณสามารถยกเลิกทำ pivot คอลัมน์ โดยใช้ปุ่ม ribbon ตัวแก้ไขแบบสอบถาม หรือใช้เมนูบริบท

เลือก ยกเลิกทำ Pivot คอลัมน์

Unpivot คอลัมน์ที่ใช้ ribbon ตัวแก้ไขแบบสอบถาม:

  1. ใน Ribbon ตัวแก้ไขแบบสอบถาม ให้คลิก ยกเลิกทำ Pivot คอลัมน์

Unpivot คอลัมน์โดยใช้เมนูบริบทตัวแก้ไขแบบสอบถาม:

  1. คลิกขวาที่คอลัมน์ที่เลือก และเลือกยกเลิกทำ Pivot คอลัมน์

Unpivot คอลัมน์ สร้างคอลัมน์ที่มีแอตทริบิวต์ สำหรับแต่ละส่วนหัวของคอลัมน์ที่เลือกและคอลัมน์ค่า สำหรับค่าในเซลล์แต่ละคอลัมน์ที่เลือก คอลัมน์คู่ของค่าแอตทริบิวต์จะถูกแทรกหลังจากคอลัมน์สุดท้าย ในตัวอย่างข้างต้น คอลัมน์วันแต่ละรายการกลายเป็น แถวกับคอลัมน์ที่มีแอตทริบิวต์ ที่ประกอบด้วยค่าวันและค่า คอลัมน์ที่ประกอบด้วยค่าคอลัมน์วัน ถ้าคุณเพิ่มคอลัมน์วันเพิ่มเติมลงในตารางต้นฉบับเดิม Power Query เพิ่มการเพิ่มแถวลงในตารางยกเลิกทำ Pivot

ผลลัพธ์ตัวอย่างของ ยกเลิกทำ Pivot คอลัมน์

บนของเพจ

หมายเหตุ: ตัวแก้ไขแบบสอบถาม จะปรากฏเมื่อคุณโหลด แก้ไข หรือสร้างคิวรีใหม่โดยใช้ Power Query เท่านั้น วิดีโอต่อไปนี้แสดงหน้าต่าง ตัวแก้ไขแบบสอบถาม ที่ปรากฏขึ้นหลังจากการแก้ไขคิวรีจากเวิร์กบุ๊ก Excel เมื่อต้องการดู ตัวแก้ไขแบบสอบถาม โดยไม่ต้องโหลดหรือแก้ไขคิวรีเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่ จากส่วน รับข้อมูลภายนอก ในแท็บ Ribbon ของ Power Query ให้เลือก จากแหล่งข้อมูลอื่น > แบบสอบถามว่างเปล่า วิดีโอต่อไปนี้จะแสดงวิธีหนึ่งในการแสดง ตัวแก้ไขแบบสอบถาม

วิธีดู ตัวแก้ไขคิวรี ใน Excel

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×