TRIM (ฟังก์ชัน TRIM)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เอาช่องว่างทั้งหมดออกไปจากข้อความ ยกเว้นช่องว่างเดี่ยวระหว่างคำเท่านั้น ใช้ TRIM กับข้อความที่คุณได้รับมาจากโปรแกรมประยุกต์อื่นที่อาจมีการจัดช่องว่างต่างจากปกติ

ไวยากรณ์

TRIM(text)

text     คือข้อความที่คุณต้องการเอาช่องว่างออก

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=TRIM(" First Quarter Earnings ")

เอาช่องว่างนำหน้าหรือต่อท้ายออกจากข้อความในสูตร (First Quarter Earnings)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×