Skype สำหรับรายงานกิจกรรมเพียร์ทูเพียร์ธุรกิจ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แดชบอร์ดที่ Office 365รายงาน ใหม่แสดงภาพรวมของกิจกรรมข้ามผลิตภัณฑ์ Office 365 ในองค์กรของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถดูข้อมูลสรุปในผลิตภัณฑ์แต่ละระดับของรายงานปัญหาแก่คุณช่วยละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมภายในแต่ละผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง คุณสามารถใช้รายงานSkype สำหรับกิจกรรมเพียร์ทูเพียร์ Business เพื่อดูจำนวนผู้ใช้ของคุณกำลังใช้ IM เสียง วิดีโอ การแชร์แอปพลิเคชัน และการถ่ายโอนไฟล์ ลองดูภาพรวมของรายงาน

รายงานนี้พร้อมกับ Skype สำหรับรายงานธุรกิจให้รายละเอียดบนกิจกรรมทั่วทั้งองค์กรของคุณ รายละเอียดเหล่านี้จะมีประโยชน์มากเมื่อคุณตรวจ การวางแผน และทำธุรกิจอื่น ๆ ตัดสินใจเรื่องสำหรับองค์กรของคุณ

หมายเหตุ: คุณสามารถดู Skype สำหรับธุรกิจรายงานทั้งหมดเมื่อคุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ Office 365 ศูนย์การจัดการ

วิธีการเข้าถึง Skype สำหรับรายงานกิจกรรมเพียร์ทูเพียร์ธุรกิจ

 1. ไปที่ศูนย์การจัดการ Office 365 > รายงาน

 2. เลือกรายงาน จากเมนูทางด้านซ้าย หรือคลิกที่ widgetรายงาน

 3. คลิก widget Skype สำหรับธุรกิจกิจกรรม ในแดชบอร์ดจาก นั้นเลือกSkype สำหรับธุรกิจเพียร์เพื่อเพียร์กิจกรรม หรือเลือกจากรายการเลือกรายงาน ในรายงานการใช้ หน้า

  สิ่งสำคัญ: ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิก Office 365 ที่คุณมี คุณอาจไม่เห็นผลิตภัณฑ์และรายงานกิจกรรมที่แสดงไว้ที่นี่

แปล Skype สำหรับรายงานกิจกรรมเพียร์ทูเพียร์ธุรกิจ

คุณสามารถรับมุมมองลงใน Skype ของคุณสำหรับธุรกิจเพียร์ทูเพียร์กิจกรรม โดยดูที่แผนภูมิกิจกรรมผู้ใช้ และนาที

1

สามารถดูรายงานSkype สำหรับธุรกิจเพียร์ทูเพียร์กิจกรรม สำหรับแนวโน้มเหนือ 7 วันล่าสุด 30 วัน 90 วัน หรือ 180 วัน

2

รายงานแต่ละฉบับจะระบุวันที่สร้างรายงาน ปกติแล้วรายงานต่างๆ จะแสดงข้อมูลกิจกรรมในช่วง 24 ถึง 48 ชั่วโมง

3

ใช้ข้อมูลของแผนภูมิแบบโต้ตอบบนแผนภูมิกิจกรรม เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้งาน และดูจำนวนรวมของเซสชันสำหรับแต่ละชนิดเซสชันที่ถูกจัดเก็บในองค์กรของคุณ นั้นจะแสดงจำนวนและชนิดของเซสชันIMเสียงวิดีโอการแชร์แอปพลิเคชัน และการถ่ายโอนไฟล์ ทั่วทั้งองค์กรของคุณ

4

ใช้ข้อมูลของแผนภูมิแบบโต้ตอบบนแผนภูมิผู้ใช้ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้งาน และดูจำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันที่เข้าร่วมในกิจกรรมเพียร์ทูเพียร์ที่จะถูกเก็บไว้ในองค์กรของคุณ นั้นจะแสดงจำนวนรวมของผู้ใช้พร้อมกับชนิดของIMเสียงวิดีโอการแชร์แอปพลิเคชัน และการถ่ายโอนไฟล์ ในเซสชันเพียร์ทูเพียร์

5

ใช้ข้อมูลของแผนภูมิแบบโต้ตอบบนแผนภูมินาที เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้งาน และดูจำนวนนาทีที่ใช้งาน โดยผู้ใช้ทำกิจกรรมเพียร์ทูเพียร์ใช้เสียง และวิดีโอ แล้วจะแสดงจำนวนรวมของนาทีของเสียง และวิดีโอ ที่ใช้ในเซสชันเพียร์ทูเพียร์

6

แผนภูมิแต่ละรายการมีความ 'X' (แนวนอน) และแกน (แนวตั้ง) 'Y'

 • บนแผนภูมิกิจกรรมกิจกรรม แกน Y เป็นจำนวน IM เสียง วิดีโอ การแชร์แอปพลิเคชัน และการถ่ายโอนไฟล์เซสชันที่ผู้ใช้ของคุณที่จัดเก็บในองค์กรของคุณทั้งหมด

 • บนแผนภูมิกิจกรรมของผู้ใช้ แกน Y ได้รวมตัวเลขผู้ใช้ที่จัดเก็บ IM เสียง วิดีโอ การแชร์แอปพลิเคชัน และการถ่ายโอนไฟล์เซสชัน

 • บนแผนภูมิกิจกรรมนาที แกน Y เป็นจำนวนรวมของนาทีที่ผู้ใช้ทั่วทั้งองค์กรของคุณใช้ในการใช้เสียง และวิดีโอเซสชันเพียร์ทูเพียร์

 • แกน X บนแผนภูมิทั้งสองแทนช่วงวันที่ที่เลือกสำหรับรายงานแบบเจาะจงนี้

7

คุณสามารถกรองชุดข้อมูลคุณเห็นบนแผนภูมิ โดยคลิกที่รายการในคำอธิบายแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น บนแผนภูมิกิจกรรม คลิ กหรือแตะIMเสียงวิดีโอการแชร์แอปพลิเคชัน และการถ่ายโอนไฟล์ เพื่อดูเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรายการ การเปลี่ยนแปลงการเลือกนี้ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางของตาราง

8

ตารางแสดงการแบ่งกิจกรรมเพียร์ทูเพียร์ต่อผู้ใช้ ซึ่งแสดงผู้ใช้ทั้งหมดที่มี Skype สำหรับธุรกิจที่กำหนดให้กับพวกเขาและกิจกรรมของพวกเขาเพียร์ทูเพียร์ คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ลงในตาราง

 • ชื่อผู้ใช้ คือ ชื่อของผู้ใช้

 • ลบ หมายความว่า สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ถูกเอาออก

  หมายเหตุ: กิจกรรมสำหรับผู้ใช้ที่ถูกลบจะยังคงแสดงในรายงานตราบใดที่เขาหรือเธอได้รับอนุญาตบางครั้งในระหว่างช่วงเวลาที่เลือก คอลัมน์ถูกลบช่วยให้คุณทราบว่า ผู้ใช้อาจไม่ใช้งานอยู่ แต่คาดการณ์ไปยังข้อมูลในรายงาน

 • วันที่ถูกลบออก เป็นวันที่ถูกเอาสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้

 • กิจกรรมวันที่สุดท้าย (UTC) เป็นวันล่าสุดกิจกรรม (UTC) สำหรับผู้ใช้

 • IM แสดงจำนวนรวมของเซสชันเพียร์ทูเพียร์ที่ผู้ใช้

 • เสียง แสดงจำนวนรวมของเซสชันเพียร์ทูเพียร์ที่ใช้เสียง

 • วิดีโอ แสดงจำนวนรวมของเซสชันเพียร์ทูเพียร์ที่ใช้วิดีโอ

 • การแชร์แอปพลิเคชัน แสดงจำนวนรวมของเพียร์เพื่อเพียร์แอปพลิเคชันแชร์เซสชัน

 • ถ่ายโอนไฟล์ แสดงจำนวนรวมของเพียร์เพื่อเซสชันการถ่ายโอนของเพียร์ไฟล์

 • นาทีเสียง แสดงจำนวนรวมของนาทีเสียงที่ใช้ทั่วทั้งองค์กรของคุณ

 • นาทีวิดีโอ แสดงจำนวนรวมของนาทีวิดีโอที่ใช้ทั่วทั้งองค์กร

ถ้านโยบายขององค์กรของคุณป้องกันไม่ให้คุณดูรายงานที่ข้อมูลผู้ใช้สามารถระบุได้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับรายงานเหล่านี้ เช็คเอาท์วิธีทำจะซ่อนรายละเอียดระดับผู้ใช้ได้อย่างไร ส่วนในรายงานกิจกรรมในศูนย์การจัดการ Office 365

9

คุณยังสามารถส่งข้อมูลรายงานลงในไฟล์.csv Excel ได้ ด้วยการคลิ กหรือแตะส่งออก

Skype สำหรับธุรกิจปุ่มส่งรายงาน

ส่งออกข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมด และช่วยให้คุณสามารถทำการเรียงลำดับ และการกรองสำหรับจดหมายเวียนอย่างง่าย ถ้าคุณมีผู้ใช้น้อยกว่า 2000 คุณสามารถเรียงลำดับ และกรองภายในตารางในรายงานเองได้ ถ้าคุณมีผู้ใช้มากกว่า 2000 ตามลำดับการเรียงลำดับและกรอง คุณจะต้องส่งออกข้อมูล

10

Skype สำหรับธุรกิจ Online รายงานจัดการปุ่ม

คลิ กหรือแตะคอลัมน์ เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเอาคอลัมน์ออกจากรายงาน

ต้องการดู Skype อื่น ๆ สำหรับรายงาน Business ได้อย่างไร

 1. หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้รายงานศูนย์การจัดการ Office 365 เก่า บางส่วนของข้อมูลอาจหายไป หรือไม่ถูกต้อง ใช้รายงานใหม่ของเราแทน!

  ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 กับโรงเรียนของคุณ หรือบัญชีผู้ใช้ทำงาน

 2. ไปที่ศูนย์การจัดการ Office 365 >รายงาน

 3. ในหน้าต่างของOffice 365 Dashboard ภายใต้Skype สำหรับธุรกิจ คลิกชื่อของรายงาน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×