Skype สำหรับรายงานกิจกรรมทางธุรกิจ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แดชบอร์ดที่ Office 365รายงาน ใหม่แสดงภาพรวมของกิจกรรมข้ามผลิตภัณฑ์ Office 365 ในองค์กรของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถดูข้อมูลสรุปในผลิตภัณฑ์แต่ละระดับของรายงานปัญหาแก่คุณช่วยละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมภายในแต่ละผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง คุณสามารถใช้รายงานSkype สำหรับกิจกรรม Business เพื่อดูจำนวนผู้ใช้ของคุณกำลังใช้แบบเพียร์ทู จัดระเบียบ และเข้าร่วมในเซสชันการประชุม ดูภาพรวมของรายงาน

รายงานนี้พร้อมกับ Skype สำหรับรายงานธุรกิจให้รายละเอียดบนกิจกรรมทั่วทั้งองค์กรของคุณ รายละเอียดเหล่านี้จะมีประโยชน์มากเมื่อคุณตรวจ การวางแผน และทำธุรกิจอื่น ๆ ตัดสินใจเรื่องสำหรับองค์กรของคุณ

หมายเหตุ: คุณสามารถดู Skype สำหรับธุรกิจรายงานทั้งหมดเมื่อคุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ Office 365 ศูนย์การจัดการ

วิธีการเข้าถึง Skype สำหรับรายงานกิจกรรมทางธุรกิจ

 1. ไปที่ศูนย์การจัดการ Office 365 > รายงาน

 2. เลือกรายงาน จากเมนูทางด้านซ้าย หรือคลิกที่ widgetรายงาน

 3. คลิก widget Skype สำหรับธุรกิจกิจกรรม ในแดชบอร์ดจาก นั้นเลือกSkype สำหรับกิจกรรมทางธุรกิจ หรือเลือกจากรายการเลือกรายงาน ในรายงานการใช้ หน้า

  Skype สำหรับธุรกิจแดชบอร์ด Widget

  สิ่งสำคัญ: ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิก Office 365 ที่คุณมี คุณอาจเดี๋ยวนี้เห็นผลิตภัณฑ์และรายงานที่แสดงไว้ที่นี่

แปล Skype สำหรับรายงานกิจกรรมทางธุรกิจ

คุณสามารถเรียกมุมมองไปของผู้ใช้ Skype สำหรับธุรกิจกิจกรรม โดยดูที่แผนภูมิกิจกรรม และผู้ใช้

Skype สำหรับรายงานกิจกรรม Online ธุรกิจ

1

สามารถดูรายงานSkype สำหรับกิจกรรมทางธุรกิจ สำหรับแนวโน้มเหนือ 7 วันล่าสุด 30 วัน 90 วัน หรือ 180 วัน

2

รายงานแต่ละฉบับจะระบุวันที่สร้างรายงาน ปกติแล้วรายงานต่างๆ จะแสดงข้อมูลกิจกรรมในช่วง 24 ถึง 48 ชั่วโมง

3

ใช้ข้อมูลของแผนภูมิแบบโต้ตอบบนแผนภูมิกิจกรรม เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้งาน และดูจำนวนของกิจกรรมการประชุมที่กำลังถูกเก็บไว้ในองค์กรของคุณ นั้นจะแสดงจำนวนและชนิดของเซสชันเพียร์ทูเพียร์Organized และParticipated ในเซสชันการประชุมทั่วทั้งองค์กรของคุณคุณ

4

ใช้ข้อมูลของแผนภูมิแบบโต้ตอบบนแผนภูมิผู้ใช้ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้งาน และดูจำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันที่เข้าร่วมในกิจกรรมการประชุมที่กำลังถูกเก็บไว้ในองค์กร นั้นจะแสดงจำนวนรวมของผู้ใช้พร้อมกับชนิดของเซสชันเพียร์ทูเพียร์Organized และParticipated ในเซสชันการประชุม

5

คุณสามารถกรองชุดข้อมูลคุณเห็นบนแผนภูมิ โดยคลิกที่รายการในคำอธิบายแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น บนแผนภูมิกิจกรรม คลิ กหรือ แตะเซสชันเพียร์ทูเพียร์Organized หรือParticipated เมื่อต้องการดูเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรายการ การเปลี่ยนแปลงการเลือกนี้ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางของตาราง

6

แผนภูมิแต่ละรายการมีความ 'X' (แนวนอน) และแกน (แนวตั้ง) 'Y'

 • บนแผนภูมิกิจกรรม แกน Y เป็นจำนวนรวมของแบบเพียร์ทู จัดระเบียบ และเข้าร่วมในเซสชันการประชุมที่จัด

 • บนแผนภูมิกิจกรรมของผู้ใช้ แกน Y เป็นจำนวนของเฉพาะผู้เข้าร่วมในแต่ละชนิดแบบเพียร์ทู จัดระเบียบ และเข้าร่วมประชุม...

 • แกน X บนแผนภูมิทั้งสองแทนช่วงวันที่ที่เลือกสำหรับรายงานแบบเจาะจงนี้

7

ตารางแสดงการแบ่งกิจกรรมการประชุมทั้งหมดต่อผู้ใช้ ซึ่งแสดงผู้ใช้ทั้งหมดที่มี Skype สำหรับธุรกิจที่กำหนดให้กับพวกเขาและกิจกรรมการประชุมของพวกเขา คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ลงในตาราง

 • ชื่อผู้ใช้ คือ ชื่อของผู้ใช้

 • ลบ หมายความว่า สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ถูกเอาออก

  หมายเหตุ: กิจกรรมสำหรับผู้ใช้ที่ถูกลบจะยังคงแสดงในรายงานตราบใดที่เขาหรือเธอได้รับอนุญาตบางครั้งในระหว่างช่วงเวลาที่เลือก คอลัมน์ถูกลบช่วยให้คุณทราบว่า ผู้ใช้อาจไม่ใช้งานอยู่ แต่คาดการณ์ไปยังข้อมูลในรายงาน

 • วันที่ถูกลบออก เป็นวันที่ถูกเอาสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้

 • วันกิจกรรมสุดท้าย (UTC) เป็นครั้งล่าสุดที่ผู้ใช้เข้าร่วมในเซสชันแบบเพียร์ทูเพียร์ หรือการประชุมที่จัดระเบียบ หรือเข้าร่วมการประชุม

 • เซสชันเพียร์ทูเพียร์ แสดงจำนวนรวมของการประชุมเพียร์ทูเพียร์เซสชันที่ผู้ใช้

 • จัดระเบียบประชุม แสดงจำนวนรวมของการประชุมได้ที่ถูกจัดระเบียบตามที่ผู้ใช้

 • Participated ในการประชุม แสดงจำนวนรวมของการประชุมที่ผู้ใช้นี้เข้าร่วม

 • มอบหมายผลิตภัณฑ์ อยู่ผลิตภัณฑ์ Office 365 ที่ถูกกำหนดให้กับผู้ใช้นี้

ถ้านโยบายขององค์กรคุณป้องกันไม่ให้คุณดูรายงานที่ข้อมูลผู้ใช้สามารถระบุได้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับรายงานเหล่านี้ เช็คเอาท์วิธีทำจะซ่อนรายละเอียดระดับผู้ใช้ได้อย่างไร ส่วนในรายงานกิจกรรมในศูนย์การจัดการ Office 365

8

คลิ กหรือแตะคอลัมน์ เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเอาคอลัมน์ออกจากรายงาน

Skype สำหรับธุรกิจ Online รายงานจัดการปุ่ม

9

คุณยังสามารถส่งข้อมูลรายงานลงในไฟล์.csv Excel ได้ ด้วยการคลิ กหรือแตะส่งออก

Skype สำหรับธุรกิจปุ่มส่งรายงาน

ส่งออกข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมด และช่วยให้คุณสามารถทำการเรียงลำดับ และกรองข้อมูลสำหรับจดหมายเวียนอย่างง่าย ถ้าคุณมีผู้ใช้น้อยกว่า 2000 คุณสามารถเรียงลำดับ และกรองภายในตารางในรายงานเองได้ ถ้าคุณมีผู้ใช้มากกว่า 2000 ตามลำดับการเรียงลำดับและกรอง คุณจะต้องส่งออกข้อมูล

ต้องการดู Skype อื่น ๆ สำหรับรายงาน Business ได้อย่างไร

 1. หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้รายงานศูนย์การจัดการ Office 365 คลาสสิก บางส่วนของข้อมูลอาจหายไป หรือไม่ถูกต้อง ใช้รายงานใหม่ของเราแทน!

  ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 กับโรงเรียนของคุณ หรือบัญชีผู้ใช้ทำงาน

 2. ไปที่ศูนย์การจัดการ Office 365 >รายงาน

 3. ในหน้าต่างของOffice 365 Dashboard ภายใต้Skype สำหรับธุรกิจ คลิกชื่อของรายงาน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×