Skype สำหรับรายงานกิจกรรมของผู้เข้าร่วมประชุมธุรกิจ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เป็นผู้ดูแลระบบ Office 365 แดชบอร์ดรายงานใหม่แสดงข้อมูลในการใช้งานผลิตภัณฑ์ Office 365 ภายในองค์กรของคุณ คุณสามารถใช้Skype สำหรับกิจกรรมของผู้เข้าร่วมประชุม Business รายงานเพื่อดูจำนวน IM เสียง/วิดีโอ แชร์ แอปพลิเคชันบนเว็บ และ และจะถูกร่วมในการประชุมทางโทรศัพท์ใน/เรียกประชุมได้ โดยผู้ใช้ในองค์กรของคุณได้

รายงานนี้พร้อมกับ Skype สำหรับรายงานธุรกิจให้รายละเอียดบนกิจกรรมการประชุมทั่วทั้งองค์กร รายละเอียดเหล่านี้จะมีประโยชน์มากเมื่อคุณกำลังตรวจ การวางแผน และทำให้ตัดสินใจทางธุรกิจอื่น ๆ สำหรับองค์กรของคุณ

หมายเหตุ: คุณสามารถดู Skype สำหรับธุรกิจรายงานทั้งหมดเมื่อคุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ Office 365 ศูนย์การจัดการ

วิธีการเข้าถึง Skype สำหรับรายงานผู้เข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจ

 1. ไปที่ศูนย์การจัดการ Office 365 > รายงาน

 2. เลือกรายงาน จากเมนูทางด้านซ้าย หรือคลิกที่ widgetรายงาน

 3. คลิก widget Skype สำหรับธุรกิจกิจกรรม ในแดชบอร์ดจาก นั้นเลือกSkype สำหรับกิจกรรมของผู้เข้าร่วมประชุม Business จากรายการ หรือเลือกจากรายการเลือกรายงาน บนหน้าการใช้งาน

  สิ่งสำคัญ: ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิก Office 365 ที่คุณมี คุณอาจไม่เห็นผลิตภัณฑ์และรายงานกิจกรรมที่แสดงไว้ที่นี่

แปล Skype สำหรับรายงานกิจกรรมของผู้เข้าร่วมประชุมธุรกิจ

1

สามารถดูรายงานSkype สำหรับกิจกรรมของผู้เข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจ สำหรับแนวโน้มเหนือ 7 วันล่าสุด 30 วัน 90 วัน หรือ 180 วัน

2

รายงานแต่ละฉบับจะระบุวันที่สร้างรายงาน ปกติแล้วรายงานต่างๆ จะแสดงข้อมูลกิจกรรมในช่วง 24 ถึง 48 ชั่วโมง

3

ใช้ข้อมูลของแผนภูมิแบบโต้ตอบบนแผนภูมิกิจกรรม เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้งาน และดูจำนวนรวมของการประชุมได้ที่ไม่ได้เข้าร่วมและชนิดของการประชุมที่กำลังถูกเก็บไว้ในองค์กรของคุณ นั้นจะแสดงจำนวนและชนิดของการประชุมIMเสียง/วิดีโอการแชร์แอปพลิเคชันWeb และการโทรใน/เรียก - บุคคลที่สาม ที่เข้าร่วมในทั้งองค์กรของคุณ

4

ใช้ข้อมูลของแผนภูมิแบบโต้ตอบบนแผนภูมิผู้ใช้ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้งาน และดูจำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันที่มีส่วนร่วมในการประชุมได้ที่จะถูกเก็บไว้ในองค์กรของคุณ นั้นจะแสดงจำนวนรวมของผู้ใช้พร้อมกับชนิดของIMเสียง/วิดีโอการแชร์แอปพลิเคชันWeb และการโทรใน/เรียก - บุคคลที่สาม ของการประชุมที่ได้รับการจัดระเบียบ

5

ใช้ข้อมูลของแผนภูมิแบบโต้ตอบบนแผนภูมินาที เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้งาน และดูจำนวนนาทีที่ใช้งาน โดยผู้ใช้เมื่อพวกเขาจัดระเบียบการประชุมด้วยเสียง/วิดี โอ และโทรเข้า และ - การโทรเรียก Microsoft เป็นผู้ให้บริการการประชุมของพวกเขา แล้วจะแสดงจำนวนรวมของนาทีของเสียง/วิดีโอ ที่ใช้ในระหว่างการประชุมได้ที่ไม่ได้เข้าร่วม

6

คุณสามารถกรองชุดข้อมูลคุณเห็นบนแผนภูมิ โดยคลิกที่รายการในคำอธิบายแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น บนแผนภูมิกิจกรรม คลิ กหรือแตะIMเสียง/วิดีโอการแชร์แอปพลิเคชันWeb และโทรศัพท์ใน/เอาท์ - บุคคลที่สาม เพื่อดูเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรายการ การเปลี่ยนแปลงการเลือกนี้ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางของตาราง

7

แผนภูมิแต่ละรายการมีความ 'X' (แนวนอน) และแกน (แนวตั้ง) 'Y'

 • บนแผนภูมิกิจกรรมกิจกรรม แกน Y เป็นจำนวนรวมของ IM เสียง/วิดีโอ แชร์ Web แอปพลิเคชัน และการโทรเข้า/ออกรายการ 3rd ฝ่ายประชุมได้ที่ผู้ใช้ในองค์กรได้เข้าร่วม

 • บนแผนภูมิกิจกรรมของผู้ใช้ แกน Y เป็นผู้ใช้ตัวเลขทั้งหมดที่จัดเก็บ IM เสียง/วิดีโอ แชร์ Web แอปพลิเคชัน และการโทรเข้า/ออกรายการ 3rd ฝ่ายประชุมผู้ใช้ของคุณในองค์กรของคุณได้เข้าร่วม

 • บนแผนภูมิกิจกรรมนาที แกน Y เป็นจำนวนนาทีที่เสียง/วิดีโอทั้งหมดถูกใช้สำหรับการประชุมที่ผู้ใช้ของคุณในองค์กรของคุณได้เข้าร่วม

 • แกน X บนแผนภูมิทั้งสองแทนช่วงวันที่ที่เลือกสำหรับรายงานแบบเจาะจงนี้

8

ตารางแสดงการแบ่งที่ participated ในกิจกรรมการประชุมต่อผู้ใช้ ซึ่งแสดงผู้ใช้ทั้งหมดที่มี Skype สำหรับธุรกิจที่กำหนดให้กับพวกเขาและการประชุมได้ที่ผู้เข้าร่วม คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ลงในตาราง

 • ชื่อผู้ใช้ คือ ชื่อของผู้ใช้

 • ลบ หมายความว่า สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ถูกเอาออก

  หมายเหตุ: กิจกรรมสำหรับผู้ใช้ที่ถูกลบจะยังคงแสดงในรายงานตราบใดที่เขาหรือเธอได้รับอนุญาตบางครั้งในระหว่างช่วงเวลาที่เลือก คอลัมน์ถูกลบช่วยให้คุณทราบว่า ผู้ใช้อาจไม่ใช้งานอยู่ แต่คาดการณ์ไปยังข้อมูลในรายงาน

 • วันที่ถูกลบออก เป็นวันที่ถูกเอาสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้

 • กิจกรรมวันที่สุดท้าย (UTC) เป็นวันล่าสุดกิจกรรม (UTC) สำหรับผู้ใช้

 • IM แสดงจำนวนรวมของการประชุม IM ที่ไม่ได้เข้าร่วม

 • เสียง/วิดีโอ แสดงจำนวนรวมของการประชุมเสียง/วิดีโอที่ถูกเข้าร่วม

 • การแชร์แอปพลิเคชัน แสดงจำนวนรวมของการประชุมที่มีส่วนร่วมในการแชร์แอปพลิเคชัน

 • เว็บ แสดงจำนวนรวมของการประชุมได้บนเว็บที่ไม่ได้เข้าร่วม

 • การโทรใน/เรียก - บุคคลที่สาม แสดงจำนวนรวมของการประชุมโทรเข้า/ออกรายการที่มีการจัดระเบียบที่ใช้ตัวให้บริการการประชุมทางเสียงของบริษัทอื่นที่ 3

 • นาทีเสียง/วิดีโอ แสดงจำนวนรวมของนาทีที่ใช้เมื่อใช้ได้เข้าร่วมประชุมได้ที่ใช้เสียง/วิดีโอ

ถ้านโยบายขององค์กรของคุณป้องกันไม่ให้คุณดูรายงานที่ข้อมูลผู้ใช้สามารถระบุได้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับรายงานเหล่านี้ เช็คเอาท์วิธีทำจะซ่อนรายละเอียดระดับผู้ใช้ได้อย่างไร ส่วนในรายงานกิจกรรมในศูนย์การจัดการ Office 365

9

คุณยังสามารถส่งข้อมูลรายงานลงในไฟล์.csv Excel ได้ ด้วยการคลิ กหรือแตะส่งออก

Skype สำหรับธุรกิจปุ่มส่งรายงาน

ส่งออกข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมด และช่วยให้คุณสามารถทำการเรียงลำดับ และการกรองสำหรับจดหมายเวียนอย่างง่าย ถ้าคุณมีผู้ใช้น้อยกว่า 2000 คุณสามารถเรียงลำดับ และกรองภายในตารางในรายงานเองได้ ถ้าคุณมีผู้ใช้มากกว่า 2000 ตามลำดับการเรียงลำดับและกรอง คุณจะต้องส่งออกข้อมูล

10

คลิ กหรือแตะคอลัมน์ เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเอาคอลัมน์ออกจากรายงาน

Skype สำหรับธุรกิจ Online รายงานจัดการปุ่ม

ต้องการดู Skype อื่น ๆ สำหรับรายงาน Business ได้อย่างไร

 1. หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้รายงานศูนย์การจัดการ Office 365 คลาสสิก บางส่วนของข้อมูลอาจหายไป หรือไม่ถูกต้อง ใช้รายงานใหม่ของเราแทน!

  ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 กับโรงเรียนของคุณ หรือบัญชีผู้ใช้ทำงาน

 2. ไปที่ศูนย์การจัดการ Office 365 >รายงาน

 3. ในหน้าต่างของOffice 365 Dashboard ภายใต้Skype สำหรับธุรกิจ คลิกชื่อของรายงาน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×