Skype สำหรับรายงานกิจกรรมของผู้จัดประชุมธุรกิจ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แดชบอร์ดที่ Office 365รายงาน ใหม่แสดงภาพรวมของกิจกรรมข้ามผลิตภัณฑ์ Office 365 ในองค์กรของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถดูข้อมูลสรุปในผลิตภัณฑ์แต่ละระดับของรายงานปัญหาแก่คุณช่วยละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมภายในแต่ละผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง คุณสามารถใช้รายงานSkype สำหรับกิจกรรมของผู้จัดประชุม Business เพื่อดูจำนวนผู้ใช้ของคุณจะจัดระเบียบซึ่งใช้ IM เสียง/วิดีโอ แชร์ Web ของบริษัทอื่นที่ 3 - การโทรเข้า/ออกรายการ แอปพลิเคชันและการโทรใน/เรียก - Microsoft ดูภาพรวมของรายงาน

รายงานนี้พร้อมกับ Skype สำหรับรายงานธุรกิจให้รายละเอียดบนกิจกรรมการประชุมได้จัดระเบียบทั่วทั้งองค์กรของคุณ รายละเอียดเหล่านี้จะมีประโยชน์มากเมื่อคุณกำลังตรวจ การวางแผน และทำให้ตัดสินใจทางธุรกิจอื่น ๆ สำหรับองค์กรของคุณ

หมายเหตุ: คุณสามารถดู Skype สำหรับธุรกิจรายงานทั้งหมดเมื่อคุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ Office 365 ศูนย์การจัดการ

วิธีการเข้าถึง Skype สำหรับรายงานผู้จัดประชุมธุรกิจ

 1. ไปที่ศูนย์การจัดการ Office 365 > รายงาน

 2. เลือกรายงาน จากเมนูทางด้านซ้าย หรือคลิกที่ widgetรายงาน

 3. คลิก widget Skype สำหรับธุรกิจกิจกรรม ในแดชบอร์ดจาก นั้นเลือกSkype สำหรับกิจกรรมของผู้จัดประชุม Business จากรายการ หรือเลือกจากรายการเลือกรายงาน บนหน้าการใช้งาน

  สิ่งสำคัญ: ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิก Office 365 ที่คุณมี คุณอาจไม่เห็นผลิตภัณฑ์และรายงานกิจกรรมที่แสดงไว้ที่นี่

แปล Skype สำหรับรายงานผู้จัดประชุมธุรกิจ

คุณสามารถรับมุมมองลงใน Skype ของคุณสำหรับการประชุมทางธุรกิจที่ได้รับการจัดระเบียบ โดยดูที่แผนภูมิกิจกรรมผู้ใช้ และนาที

1

รายงานSkype สำหรับธุรกิจกิจกรรมของผู้จัดประชุม สามารถดูได้สำหรับแนวโน้มเหนือ 7 วันล่าสุด 30 วัน 90 วัน หรือ 180 วัน

2

รายงานแต่ละฉบับจะระบุวันที่สร้างรายงาน ปกติแล้วรายงานต่างๆ จะแสดงข้อมูลกิจกรรมในช่วง 24 ถึง 48 ชั่วโมง

3

ใช้แผนภูมิแบบโต้ตอบและข้อมูลในเวลาจริงในแผนภูมิกิจกรรม เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้งาน และดูจำนวนรวมของการประชุมที่ได้รับการจัดระเบียบและชนิดของการประชุมที่กำลังถูกเก็บไว้ในองค์กรของคุณ นั้นจะแสดงจำนวนและชนิดของIMเสียง/วิดีโอการแชร์แอปพลิเคชันWebโทรศัพท์ใน/เอาท์ - บุคคลที่สาม และประชุมโทรเข้า/ออกรายการ Microsoft ที่ถูกจัดระเบียบทั่วทั้งองค์กรของคุณ

4

ใช้แผนภูมิแบบโต้ตอบและข้อมูลในเวลาจริงในแผนภูมิผู้ใช้ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้งาน และดูจำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันที่มีการจัดระเบียบซึ่งจะถูกเก็บไว้ในองค์กรของคุณ แล้วจะแสดงจำนวนรวมของผู้ใช้พร้อมกับชนิดของIMเสียง/วิดีโอการแชร์แอปพลิเคชันWebโทรศัพท์ใน/เอาท์ - บุคคลที่สาม และMicrosoft โทรเข้า/ออกรายการ ของการประชุมที่ได้รับการจัดระเบียบ

5

ใช้แผนภูมิแบบโต้ตอบและข้อมูลในเวลาจริงในแผนภูมินาที เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้งาน และดูจำนวนนาทีที่ใช้งาน โดยผู้ใช้เมื่อพวกเขาจัดระเบียบการประชุมด้วยเสียง/วิดี โอ และโทรเข้า และ - การโทรเรียก Microsoft เป็นผู้ให้บริการการประชุมของพวกเขา แล้วจะแสดงจำนวนรวมของนาทีของเสียง/วิดีโอนาทีของโทรศัพท์ใน Microsoft และการโทรเรียก Microsoft นาที ที่ใช้ในระหว่างการประชุมที่ได้รับการจัดระเบียบ

6

แผนภูมิแต่ละรายการมีความ 'X' (แนวนอน) และแกน (แนวตั้ง) 'Y'

 • บนแผนภูมิกิจกรรมกิจกรรม แกน Y เป็นจำนวนรวมของ IM เสียง/วิดีโอ แอปพลิเคชันที่แชร์ Web ฝ่ายโทรใน/เรียก-3rd และ Microsoft โทรเข้า/ออกรายการของการประชุมที่ผู้ใช้ของคุณจัดระเบียบในองค์กรของคุณ

 • บนแผนภูมิกิจกรรมของผู้ใช้ แกน Y เป็นผู้ใช้ตัวเลขทั้งหมดที่จัดเก็บโปรแกรมประยุกต์เสียง/วิดีโอ IM แชร์ Web ของบริษัทที่ 3 - การโทรเข้า/ออกรายการ และโทรศัพท์ ใน/เอาท์ - Microsoft ของการประชุมที่ผู้ใช้ของคุณจัดระเบียบในองค์กรของคุณ

 • บนแผนภูมิกิจกรรมนาที แกน Y เป็นจำนวนรวมของนาทีเสียง/วิดีโอ โทรศัพท์ใน Microsoft นาที และนาที Microsoft การโทรเรียกประชุมที่ผู้ใช้ของคุณจัดระเบียบในองค์กรของคุณ .

 • แกน X บนแผนภูมิทั้งสองแทนช่วงวันที่ที่เลือกสำหรับรายงานแบบเจาะจงนี้

7

คุณสามารถกรองชุดข้อมูลคุณเห็นบนแผนภูมิ โดยคลิกที่รายการในคำอธิบายแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น บนแผนภูมิกิจกรรม คลิ กหรือแตะIMเสียง/วิดีโอการแชร์แอปพลิเคชันWeb โทรศัพท์ใน/เอาท์ - บุคคลที่สาม และโทรเข้า/ออกรายการ Microsoft เพื่อดูเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรายการ การเปลี่ยนแปลงการเลือกนี้ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางของตาราง

8

ตารางแสดงการแบ่งกิจกรรมการประชุมที่จัดระเบียบต่อผู้ใช้ ซึ่งแสดงผู้ใช้ทั้งหมดที่มี Skype สำหรับธุรกิจที่กำหนดให้กับพวกเขาและการประชุมได้ที่จะจัดระเบียบ คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ลงในตาราง

 • ชื่อผู้ใช้ คือ ชื่อของผู้ใช้

 • ลบ หมายความว่า สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ถูกเอาออก

  หมายเหตุ: กิจกรรมสำหรับผู้ใช้ที่ถูกลบจะยังคงแสดงในรายงานตราบใดที่เขาหรือเธอได้รับอนุญาตบางครั้งในระหว่างช่วงเวลาที่เลือก คอลัมน์ถูกลบช่วยให้คุณทราบว่า ผู้ใช้อาจไม่ใช้งานอยู่ แต่คาดการณ์ไปยังข้อมูลในรายงาน

 • วันที่ถูกลบออก เป็นวันที่ถูกเอาสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้

 • กิจกรรมวันที่สุดท้าย (UTC) เป็นวันล่าสุดกิจกรรม (UTC) สำหรับผู้ใช้

 • IM แสดงจำนวนรวมของการประชุม IM ที่ถูกจัดระเบียบ

 • เสียง/วิดีโอ แสดงจำนวนรวมของการประชุมเสียง/วิดีโอที่ถูกจัดระเบียบ

 • การแชร์แอปพลิเคชัน แสดงจำนวนรวมของแอปพลิเคชันที่แชร์ซึ่งถูกจัดระเบียบ

 • เว็บ แสดงจำนวนรวมของการประชุมได้บนเว็บที่ถูกจัดระเบียบ

 • การโทรใน/เรียก - บุคคลที่สาม แสดงจำนวนรวมของการประชุมโทรเข้า/ออกรายการที่มีการจัดระเบียบที่ใช้ตัวให้บริการการประชุมทางเสียงของบริษัทอื่นที่ 3

 • การโทรเข้า/ออกรายการ Microsoft แสดงจำนวนรวมของการประชุม Microsoft (PSTN) การโทรเข้า/ออกรายการที่ถูกจัดระเบียบ

 • นาทีเสียง/วิดีโอ แสดงจำนวนรวมของนาทีที่ใช้ในการประชุมได้จัดระเบียบที่ใช้เสียง/วิดีโอ

 • นาทีของโทรศัพท์ใน Microsoft แสดงจำนวนรวมของการโทรเข้านาทีใช้ในการประชุมที่ได้รับการจัดระเบียบที่ใช้ Microsoft เป็นผู้ให้บริการการประชุมทางเสียง

 • การโทรเรียก Microsoft นาที แสดงจำนวนรวมของนาทีการโทรเรียกใช้ในการประชุมที่ได้รับการจัดระเบียบที่ใช้ Microsoft เป็นผู้ให้บริการการประชุมทางเสียง

ถ้านโยบายขององค์กรป้องกันไม่ให้คุณดูรายงานที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับรายงานทั้งหมดนี้ได้ ตรวจสอบส่วน ฉันจะซ่อนรายละเอียดระดับผู้ใช้ได้อย่างไร ใน รายงานกิจกรรมในศูนย์การจัดการของ Office 365

9

คลิ กหรือแตะคอลัมน์ เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเอาคอลัมน์ออกจากรายงาน

Skype สำหรับธุรกิจ Online รายงานจัดการปุ่ม

10

คุณยังสามารถส่งข้อมูลรายงานลงในไฟล์.csv Excel ได้ ด้วยการคลิ กหรือแตะส่งออก

Skype สำหรับธุรกิจปุ่มส่งรายงาน

ส่งออกข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมด และช่วยให้คุณสามารถทำการเรียงลำดับ และการกรองสำหรับจดหมายเวียนอย่างง่าย ถ้าคุณมีผู้ใช้น้อยกว่า 2000 คุณสามารถเรียงลำดับ และกรองภายในตารางในรายงานเองได้ ถ้าคุณมีผู้ใช้มากกว่า 2000 ตามลำดับการเรียงลำดับและกรอง คุณจะต้องส่งออกข้อมูล

ต้องการดู Skype อื่น ๆ สำหรับรายงาน Business ได้อย่างไร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

รายงานกิจกรรมในศูนย์การจัดการ Office 365

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×