×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Shortcut keys in Office 2007

This article gives you links on how to use shortcut keys (keyboard shortcuts) in the 2007 Microsoft Office system.

Link to Help article or demo:

Applies to:

Keyboard shortcuts for SmartArt graphics

Excel 2007, PowerPoint 2007, Word 2007

Keyboard shortcuts for Microsoft Office Word

Word 2007

Excel shortcut and function keys

Excel 2007

Keyboard shortcuts for international characters

Office OneNote 2007, Outlook 2007, Word 2007

Customize the Quick Access Toolbar

Access 2007, Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007

Keyboard shortcuts for working with shapes, text boxes, and WordArt

Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007

Accessibility tips when working with a SmartArt graphic

Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007

Use the keyboard to work with Ribbon programs

Access 2007, Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007

Record or run a macro

Word 2007

Presentation keyboard shortcuts for PowerPoint 2007

PowerPoint 2007

Keyboard shortcuts for Microsoft Office Project 2007

Project 2007

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×