SharePoint Online และความเร็วการโยกย้าย OneDrive

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้อธิบายปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเร็วในการโยกย้ายที่แต่ละขั้นตอนในขณะที่ใช้ใน SharePoint Online โยกย้าย API

กับใหม่ SharePoint Online โยกย้าย API เราได้เปลี่ยนแปลงวิธีทำ migrations ซึ่งยัง มีผลต่อความเร็วที่คุณจะพบเมื่อโยกย้ายข้อมูลของคุณ อย่างรวดเร็ว เป้าหมายของบทความนี้จะไม่ทำให้คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำงานของ API โยกย้าย แต่แทน ตรวจสอบจำนวนเวลาที่จะใช้ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการโยกย้ายและปัจจัยใดมีผลกระทบต่อความเร็ว

ปัจจัยผลกระทบต่อความเร็วในการโยกย้าย

ความเร็วในการโยกย้ายสามารถได้รับผลกระทบ โดยหลายปัจจัย ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้จะช่วยคุณวางแผน และขยายประสิทธิภาพของการโยกย้ายของคุณ

หมายเหตุ: ประโยชน์ของการใช้ API โยกย้ายหลักคือ นั้น leverages Azure พื้นที่จัดเก็บ และใช้ช่องทางต่าง ๆ ที่ทำให้การควบคุมปริมาณ  นี้ช่วยให้คุณวางแผนไทม์ไลน์ของคุณโยกย้ายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • คอมพิวเตอร์แหล่ง: มีแหล่งข้อมูลกระจายระหว่างคอมพิวเตอร์หลายเครื่องป้องกันไม่ให้คุณทำงานลงในขีดจำกัดของการผลิตเช่น IO ดิสก์ที่จะจำกัดความเร็วของการโยกย้ายของคุณ นี้สามารถดำเนินการ โดยการเพิ่มหมายเลขของไคลเอ็นต์ VMs คุณเพิ่มความเร็วของการเคลื่อนย้ายเนื้อหาออกจากตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งข้อมูลของคุณ

  • เครือข่าย: ความเร็วภายในเครือข่ายของคุณจะมีผลกระทบต่อความเร็วในการโยกย้ายโดยรวม ถ้าคุณไม่สามารถกระจายงานของคุณโยกย้ายผ่านเครือข่ายที่แตกต่างกัน หรือกำหนดเวลางานของคุณเมื่อต้องการขยายการใช้งานเครือข่ายต่ำ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการโยกย้ายงานของคุณ

  • คอมพิวเตอร์โยกย้าย: เปิดใช้งานการโยกย้ายจากคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเพื่อขยายความเร็ว

  • ความเร็วอินเทอร์เน็ตเพื่อ Azure: ความเร็วที่ถูกอัปโหลดแพคเกจโยกย้ายจากสภาพแวดล้อมของลูกค้าเพื่อเก็บข้อมูล Azure

  • นำเข้า SPO: ความเร็วของ ingesting ข้อมูลไปยัง SharePoint นำเข้าความเร็วส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากความซับซ้อนของ metadata ในเนื้อหาถูกโยกย้าย

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธี metadata มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

ชนิดของ metadata มีผลต่อความเร็วของการโยกย้ายโดยตรง:

ชนิดของ metadata

ตัวอย่าง

ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าค่าเฉลี่ย

Light

ไฟล์ ISO ไฟล์วิดีโอ

2 TB/วัน

ปานกลาง

ข้อมูลในรายการ ไฟล์ Office (~1.5MB)

1 TB/วัน

จำนวนมาก

ข้อมูลในรายการ มีคอลัมน์แบบกำหนดเอง ไฟล์ขนาดเล็ก (kb ~ 50)

250 GB/วัน

มาตราส่วนงานของคุณโยกย้ายเพื่อขยายสูงสุด

SharePoint Online ให้โทรเพื่อเริ่มการโยกย้ายหลายงานพร้อมกัน ด้วยการปรับให้เหมาะสมปัจจัยแสดงไว้ด้านบนของการใช้งานแบบขนาน โยกย้าย API ได้ยอมรับได้ถึง 24 TB ต่อวันสำหรับผู้เช่าเดียว

  • จำกัดขนาดของแพคเกจ: ปรับมาตราส่วนแพคเกจของคุณ ด้วยการจำกัดแพคเกจของคุณเพื่อให้วัตถุน้อยกว่า 1000 และน้อยกว่า 100MB ต่อแพคเกจ ซึ่งจะมีผลความเร็วในการอัปโหลดรวดเร็วขึ้นไปยัง Azure และเช่นเป็น leverages มาตราส่วนความสามารถของการโยกย้าย API

  • เพิ่มจำนวนของไคลเอ็นต์ VMs: โดยการเพิ่มหมายเลขของไคลเอ็นต์ VMs คุณสามารถเพิ่มความเร็วของการเคลื่อนย้ายเนื้อหาออกจากตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งข้อมูลของคุณ

การปรับให้เหมาะสมโยกย้ายของคุณ

วางแผนคือ หลักสำคัญเพื่อให้เหมาะสมโยกย้ายของคุณ เป้าหมายของคุณเมื่อใช้ API จะพยายามมีมากโยกย้ายงานที่กำลังทำงานในแบบขนานตลอดเวลาเพื่อขยายของคุณสูงสุด

เครื่องมือบางแล้วเลือกทำอย่างใดแยกของแพคเกจลงในลักษณะ smart และผู้อื่นให้ปล่อยขึ้นคุณสามารถทำการแยกสมาร์ทของงาน มีสิ่งสำคัญที่ดูกระบวนการทั้งหมด และให้แน่ใจว่าเสมออยู่เป็นครั้งแรก ในบางกรณี รองจะมีความเร็วของพวกเขาอินเทอร์เน็ต หรือแรงงานด้วยตนเองที่เกี่ยวข้องลงในการเตรียมเนื้อหา

จะยังคงมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนงานสามารถเรียกใช้ได้กับไซต์คอลเลกชันเดียวกัน นี่คือเหตุผลที่จำเป็นอย่างยิ่งเมื่อต้องการเรียกใช้งานแบบขนานกับแตกต่างกันของไซต์คอลเลกชันที่มากที่สุด คุณควรทำให้แน่ใจว่าคุณมี pre แบ่งพาร์ติชันไซต์คอลเลกชันของคุณเพื่อให้เท่า ๆ กันคือกระจายเนื้อหาของคุณออก

หมายเหตุ: เรียกใช้งานในแบบขนาน และการวางแผนรอบข้อจำกัดเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ของคุณจะกระทบต่อกระบวนการโยกย้ายของคุณ

ใช้แนวทางปฏิบัติดีที่สุดกับสี่ขั้นตอนของการโยกย้าย

สี่ขั้นตอนสำหรับการโยกย้าย

หมายเหตุ: ขั้นตอนที่ 2, 3 และ 4 ตามวิธีปกติดำเนินการ โดยใช้คำสั่งของ SharePoint Online SPO โยกย้าย PowerShellหรือ 3rd ที่บุคคลเครื่องมือการโยกย้าย เป็นเรื่องสำคัญเพื่อดำเนินการขั้นตอนที่ 1 รู้เครื่องมือใดจะตามที่ดีที่สุดของคุณต้องการ

1. สแกนแหล่งข้อมูล   

กฎแรกของการโยกย้ายดีเสมอรู้แหล่งข้อมูลของคุณได้ ประเมินข้อมูลของคุณ และ triage ความต้องการของคุณคืออะไร เนื้อหาใดจริง ๆ จำเป็นต้องย้ายได้อย่างไร สิ่งที่สามารถปล่อยเบื้องหลังได้อย่างไร ตามที่คุณประเมินข้อมูลของคุณ นั้นจะช่วยให้คุณทราบความเร็วควรจะคาดหวังในขั้นตอนตามมา ใช้เวลานี้เพื่อล้างเก็บถาวรของคุณเนื่องจากจะกำหนดขนาดของเนื้อหาที่คุณกำลังย้ายขนาดโดยรวมของโครงการของคุณ

2. แพคเกจเนื้อหา   

ขั้นตอนนี้อยู่ที่เครื่องมือการเลือกสร้างแพคเกจที่เหมาะสมสำหรับเนื้อหาที่จะนำเข้าลงใน cloud ซึ่งสอดคล้องกับใหม่ SPOMigrationPackageและConvertTo SPOMigrationTargetedPackageในcmdlet ของ SharePoint PowerShell สำหรับการโยกย้าย SPO ความเร็วของขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องมือและชนิดของเนื้อหาที่คุณแพคเกจ การแยกแพคเกจของคุณในลักษณะ smart เป็นสิ่งที่จะปรับปรุงในขั้นตอนสุดท้ายยังอย่างมาก

3 การอัปโหลดไปยัง Azure   

เมื่อคุณย้ายเนื้อหาไปยัง SharePoint Online โดยใช้การโยกย้าย API ใหม่ Azure คือ leveraged เป็นพักชั่วคราว ความเร็วเครือข่ายเมื่อต้องการอัปโหลดไปยัง Azure เร็ว และช่วยให้คุณเลือก datacenter ของคุณ ถ้าคุณมีการเชื่อมต่อดี คุณอาจต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้ง datacenter เดียวกันสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ O365 และ Azure ของคุณ ซึ่งสอดคล้องกับคำสั่งชุด SPOMigrationPackageAzureSourceเมื่อใช้ PowerShell ถ้าเครือข่ายของคุณช้า พิจารณาใช้ Datacenter Azure ใกล้ที่สุดจากกันทางภูมิศาสตร์เมื่อคุณต้องการ ตัวเลือกล่าสุดจะส่งทางกายภาพฮาร์ดไดรฟ์เพื่อ Azure ความเร็วของขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือเวลาต้องการจัดส่งไดรฟ์ไปยังไมโครซอฟท์ ไซต์เช่นMicrosoft Azure Storage ประสิทธิภาพและรายการตรวจสอบปรับขยายสามารถแสดงความคิดดีของสิ่งที่คาดหวัง

4. โยกย้าย API   

ขั้นตอนสุดท้ายถูกโยกย้ายของข้อมูลจาก Azure ไปยัง SharePoint Online การกระทำนี้เป็นแบบโปร่งใสเมื่อ 3rd ที่ใช้งานปาร์ตี้มือ แต่สอดคล้องกับคำสั่ง PowerShellส่ง SPOMigrationJob Microsoft มีตัวควบคุมที่ขั้นตอนนี้ ดังนั้นเราจะส่งข้อมูลเพิ่มเติม โดยละเอียดด้านล่างทางว่าควรจะคาดหวังสิ่งใด

หมายเหตุ: เพื่อวัตถุประสงค์ในบทความนี้ ทุกครั้งที่จะทำการโทร API สำหรับแพคเกจสามารถ ingested ลงใน SharePoint Online นั้นจะถูกเรียก "โยกย้ายงาน"

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

วิธีการ: หลีกเลี่ยงการควบคุมปริมาณ หรือที่ถูกบล็อกใน SharePoint Online

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×