SharePoint Designer 2007 ทรัพยากร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

SharePoint Designer 2007

สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับ SharePoint Designer

ไซต์

เพิ่มรายการสรุปลิงก์ไปยังเค้าโครงหน้าการประกาศ

เริ่มต้นใช้งานการกำหนดเองของไซต์พื้นฐาน

บทนำสู่หน้าต้นแบบ ASP.NET

บทนำสู่การสร้างแอปพลิเคชัน SharePoint

เพิ่มหน้าไปยังไซต์ SharePoint

เพิ่มสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เป็นแหล่งข้อมูล

เพิ่มแถบเครื่องมือรายการ SharePoint ไปยังมุมมองข้อมูล

เพิ่มสารบัญลงในเค้าโครงหน้าการประกาศ

เพิ่มไซต์ SharePoint อื่นลงในไลบรารีแหล่งข้อมูล

Anatomy ของไซต์การประกาศใน Office SharePoint Server 2007

นำ sheet สไตล์แบบกำหนดเองไปยังไซต์ SharePoint

นำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขลงในมุมมองข้อมูล

แนบ หรือแยกตัวภายนอกสไตล์ชี

เปลี่ยนหน้าต้นแบบปัจจุบัน

เปลี่ยนรูปแบบเริ่มต้นประเทศ/ภูมิภาค วัน เวลา ตัวเลข หรือหน่วยวัด

เปลี่ยนแบบอักษรเริ่มต้นที่ใช้ในมุมมองออกแบบและโค้ด

เปลี่ยนจำนวนของระเบียนที่แสดงในมุมมองข้อมูล

เชื่อมต่อสองมุมมองข้อมูล

คัดลอก และปรับเปลี่ยนแหล่งข้อมูล

สร้างหน้าเนื้อหาจากหน้าต้นแบบ

สร้างกลุ่มผู้สนับสนุน

สร้างฟอร์มรายการแบบกำหนดเอง

สร้างแบบสอบถามของแหล่งข้อมูล

สร้างมุมมองข้อมูล

สร้างสูตรคอลัมน์ในมุมมองข้อมูล

สร้างเค้าโครงหน้าการประกาศ

การสร้างไซต์ SharePoint

สร้าง และนำสไตล์

สร้าง และจัดการการประกาศหน้า

สร้าง หรือปรับเปลี่ยน cascading style sheet

สร้างหน้าในโหมดผู้สนับสนุน

กำหนดเค้าโครงหน้าการประกาศ

การสาธิต: แสดงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ในมุมมองข้อมูลเดียว

แสดงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ในมุมมองข้อมูลเดียว

แก้ไข ลบ หรือแทรกระเบียนในมุมมองข้อมูล

กรองข้อมูลในมุมมองข้อมูล

ตัวกรอง เรียงลำดับ หรือกลุ่มมุมมองข้อมูลในเบราว์เซอร์

ค้นหาแหล่งข้อมูล

แทรกมุมมองข้อมูลเป็นฟอร์ม

แทรก หรือลบโซน Web Part

บทนำสู่ผู้สนับสนุนการตั้งค่า

ปรับเปลี่ยนคอลัมน์ในมุมมองข้อมูล

ปรับเปลี่ยนหน้าต้นแบบเริ่มต้น

ปรับเปลี่ยนตัวแทนเนื้อหา SharePoint เริ่มต้น

ย้ายแหล่งข้อมูลระหว่างไซต์ในไลบรารีแหล่งข้อมูล

เปิดไซต์ SharePoint

เปิด หรือแก้ไขไฟล์ในไลบรารี SharePoint

เอาแหล่งข้อมูลจากไลบรารีแหล่งข้อมูล

การเอาออก หรือลบสไตล์

ตั้งค่าหน้าแบบกำหนดเองไปข้อกำหนดของไซต์

ภาพรวมหน้าต้นแบบของตัวอย่าง

บันทึกไฟล์ไปยังไลบรารี SharePoint หรือตำแหน่งที่ตั้งเว็บอื่น

เรียงลำดับและจัดกลุ่มข้อมูลในมุมมองข้อมูล

ตั้งค่าผู้สนับสนุนการใช้เป็นผู้จัดการของไซต์

ทำงานในโหมดผู้สนับสนุนเป็นผู้เขียนเนื้อหา

เวิร์กโฟลว์

บทนำสู่เวิร์กโฟลว์ของ SharePoint

สร้างเวิร์กโฟลว์

เพิ่มแอคชันแบบฟอร์มที่มีอยู่ภายในลงในมุมมองข้อมูล

เพิ่มฐานข้อมูลเป็นแหล่งข้อมูล

เพิ่มแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยง

เพิ่ม SharePoint รายการหรือไลบรารีเป็นแหล่งข้อมูล

เพิ่มไฟล์ XML เป็นแหล่งข้อมูล

เพิ่มบริการความ XML Web เป็นแหล่งข้อมูล

กำหนดฟอร์มให้กับกลุ่มในเวิร์กโฟลว์

กำหนดรายการที่ต้องทำในเวิร์กโฟลว์

รวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ในเวิร์กโฟลว์

สร้างเวิร์กโฟลว์ทุติยภูมิ

สร้างฟอร์มการเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์

กำหนดการค้นหาเวิร์กโฟลว์

ลบ หรือเอาเวิร์กโฟลว์ออก

ส่งอีเมลในเวิร์กโฟลว์

การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดของเวิร์กโฟลว์

ใช้ตัวแปรในเวิร์กโฟลว์

ตัวอย่างเวิร์กโฟลว์: สร้างงานจากรายการอภิปราย

ตัวอย่างเวิร์กโฟลว์: กำหนดเส้นทางรายงานค่าใช้จ่ายเพื่อรีวิว

ตัวอย่างเวิร์กโฟลว์: ส่งข้อความแจ้งเตือน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×