×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Set rounding precision

You can frequently prevent floating point rounding errors from affecting your work by setting the Precision as displayed option before you apply a number format to your data. This option forces the value of each number in the worksheet to be at the precision that is displayed on the worksheet.

Note: Using the Precision as displayed option can have cumulative calculation effects that can make your data increasingly inaccurate over time. Use this option only if you are certain that the displayed precision will maintain the accuracy of your data.

 1. Click File > Options.

  In Excel 2007: Click the Microsoft Office Button Office button image , and then click Excel Options.

 2. Click Advanced, and then under When calculating this workbook, select the Set precision as displayed check box, and then click OK.

 3. Click OK.

 4. In the worksheet, select the cells that you want to format.

 5. On the Home tab, click the Dialog Box Launcher Button image next to Number.

  Excel Ribbon Image

 6. In the Category box, click Number.

 7. In the Decimal places box, enter the number of decimal places that you want to display.

Tip: To minimize any effects of floating point arithmetic storage inaccuracy, you can also use the ROUND function to round numbers to the number of decimal places that is required by your calculation.

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×