×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Schedule, Join, and Conduct Lync Meetings

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.


View these short videos to see how to organize, join and conduct great Lync Meetings.

Inside this course:

Schedule a meeting in Lync 2013 (1:27)
You’ll set up Lync Meetings in Outlook, just like regular meetings.

Join a meeting in Lync 2013 (2:35)
Learn different ways to join a Lync Meeting, no matter where you are.

Share desktop and programs in Lync 2013 (1:27)
Show your entire desktop or a single program to your meeting participants.

More Lync training

Lync 2013 training courses, videos and tutorials

See Also

Microsoft Office Training

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×